Danske Bank: Spår nettoresultat 7,5-10,0 miljarder DKK

STOCKHOLM (Direkt) Danske Bank spår att nettoresultatet 2013 kommer att bli  mellan 7,5-10,0 miljarder danska kronor, motsvarande en avkastning på eget kapital om 5,5-7,0 procent.

Det framgår av Danske Banks bokslutsmaterial.

Räntenettot väntas hamna på oförändrad nivå i år jämfört med 2012. Provisionsnettot väntas öka från fjolåret, medan trading- och försäkringsintäkterna förväntas minska.

Danske Banks besparingsinitiativ väntas i sin tur väga över inflationen och ge oförändrade kostnader i år.

Kreditförlusterna spås bli något lägre i år för Danske Banks kärnverksamheter och avsevärt under fjolårsnivån för bankens icke-kärnverksamhet. För 2013-201 väntas kreditförlusterna på Irland bli cirka 2,5 miljarder kronor.

Banken hoppas på att kunna ge utdelning för 2013, enligt finanschefen. Vidare uppger banken att det är på rätt väg för att nå målen för 2015.

 

Bild: (c) shutterstock_patpitchaya

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.