Browsing: UCITS III

En CTA-fond från Finland

– Stockholm (hedgenordic.com) Managed Futures fonder eller CTA har traditionellt låga korrelationer, ofta mycket nära…

A CTA fromFinland

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Managed Futures Funds or CTA traditionally have low correlations, often very close…