- Advertisement -
- Advertisement -

Deutsche Bank Reserch Highlights: Tyska investerare mer positiva till hedgefonder

- Advertisement -

London (HedgeFonder.nu) – Tyska investerare, även de mer konservativa pensionsfonderna, har börjat visa intresse för hedgefonder. Enligt Deutsche Bank Research kommer allokeringen från Tyska family offices att öka de närmaste 18 månaderna men även pensionsfonder ökar sin allokering till hedgefonder.

Tyska institutioner focuserar på CTA, kredit- och relative value-strategier medan investerare är försiktiga med aktiestrategier som inte levererar ’äkta alfa’. Av de som tittar på aktie-relaterade strategier söker de nischer inom specifika sektorer eller regioner.

De finska pensionsfonderna fortsätter att vara aktiva på kreditmarknaderna, en trend som inleddes i början av 2009, där investerare är allt mer fokuserat på långa, s.k. distressed-produkter.

Med sin långsiktiga investeringshorisont verkar dessa institutioner vara bland de få investerarna i hedgefonder som är villiga att acceptera en längre inlåsningsperiod, enligt Deutsche Bank. Makro är ett annat område av stort intresse, främst på grund av att alternativa investeringar fungerar som en diversifierare till de större generella allokeringarna inom aktier och obligationer. Om investerarna visar aptit på aktiestrategier är de i allmänhet vinklade mot marknadsneutrala strategier med föga intresse för long/short, säger studien.

När det gäller geografisk preferens är marknaden mycket inriktad på USA, med många institutioner som investerar upp till 90% av sina portföljer hos USA-baserade förvaltare. Finska pensionsfonder fortsätter att visa preferens för blue-chip förvaltare, särskilt de med 3 till 5 års erfarenhet och förvaltat kapital på minst 500 miljoner dollar.

Trenden i Nederländerna visar att några stora holländska pensionsfonder nu börjat övergången från fond-i-fonder till att investera direkt i hedgefonder. Detta bör leda till fortsatta flöden från regionen, enligt Deutsche Bank.

Återigen finns en stor satsning på kreditstrategier. Av dem som söker aktiestrategier, är det market neutral som är av störst intresse. Återigen är det allokerare som inte vill öka sitt beta, eftersom de ser sin hedgefondportfölj som en diversifierare jämfört med sina andra investeringar.

I Norge tenderar hedgefond-allokerare att vara mer positiva till aktier än sina finska kamrater, med fler som söker equity long/short-förvaltare både i Europa och i USA. Norska investerare föredrar väletablerade förvaltare med 3 till 5 års erfarenhet. Vissa investerare är allt mer intresserade av att titta på nya förvaltare och nya fonder men erkänner att hittills har de inte varit ’early movers’.

Solvens II-kraven är fortfarande ett problem för försäkringsbolagen och p.g.a. detta söker dessa investerare allt oftare efter s.k. managed accounts och UCITS III-produkter bland andra alternativa lösningar.

Kina-fokuserade strategier anses fortfarande som utmanade p.g.a. osäkra politiska utsikter för den kinesiska ekonomin i och med att Kinas 18:e kommunistpartikongress, som formaliserar landets ledarskapsbyte en gång per decennium, går av stapeln denna månad.

Trots detta har japanska investerare börjar visa ett ökat intresse för Kina. Intressant nog har mycket av intresset kommit från fond-i-fonder och kapitalförvaltare som i huvudsak hanterar pensionsfondskapital.

I USA syns två tydliga teman bland hedgefonds-allokerare. För det första finns det ett tryck nedåt på avgifterna och många stiftelser säger sig vara villiga att ta längre lock-up perioder eller investera via en hybrid/drawdown struktur i utbyte mot lägre avgifter. Allt fler investerare söker storleksmässigt mindre – och mindre etablerade – förvaltare, med hopp om att de kommer att få en bättre alfa-avkastning.

Medianfonden avslutade månaden upp 0,88%, med tillväxtmarknadernas aktiestrategier som ledare i flocken (upp 2,44% i september). CTA fortsätter att ha ett utmanande år, där medianfonden tappade -1,04% under månaden. CTA är den enda strategin som gått minus i USA och Europa i år.

Kredit-och distressedstrategier fortsätter att utöka sina vinster för året, där man sett en ökning på +9,04% och +8,23% på respektive strategi. Medianvärdet för hedgefonder är +4,15% för året.

MSCI World 30 dagars volatilitet minskade med över 21% i september och slutade månaden på 11,29. Det fanns ingen förändring i den fundamentala bruttoaktieexponeringen, vilket slutar månaden på 2,36, medan netto aktieexponering var upp 5,66% och slutar september på 0,47.

Bild: (c) shutterstock—Irina Fischer

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Pirkko Juntunen
Pirkko Juntunen
Pirkko Juntunen startade sin karriär för 15 år sen då hon började som journalist på Institutional Investors nyhetsbrevsavdelning, med fokus på institutionell kapitalförvaltning. Efter mer än två år rekryterades hon av Financial News för att öka deras internationella nyhetsbevakning om kapitalförvaltning. Hon var även del av det team som startade eFinancialNews.com, en daglig web-baserad tidning som nu ägs av Dow Jones. I july 2004 började Pirkko som produkt-specialist på Fidelity, en amerikansk kapitalförvaltare där hon hade ett nära samarbete med fondsförvaltare som ansvarade för pan-Europeiska, globala och tillväxtmarknadsfokuserade aktiefonder. Sedan 2006 har Pirkko arbetat som filansare, med specialisering på institutionella investerare och med fokus på både traditionella portföljer och hedgefonder. Förutom journalistik arbetar Pirkko även med kommunikation och events inom pensions- och kapitalförvaltningsinduststrin. Pirkko läste internationell journalistik på City University i London och har en examen från Uppsala Universitet. Hon har dubbla medborgarskap i Sverige och Finland och är baserad i London. Sedan April 2012 frilansar Pirkko som journalist på HedgeFonder.nu.

Latest Articles

Rhenman’s Healthcare Fund Transitions to Article 8 Classification

Stockholm (HedgeNordic) – Since its inception in mid-2009, the Rhenman healthcare fund has focused on investing in healthcare companies, which contribute to at least...

The ART of Finding Right Tails

Stockholm (HedgeNordic) – Philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘Black Swan’ to describe the tendency to underestimate the likelihood of extreme, hard-to-predict events,...

Cevian Acquires Stake in Swiss Insurer

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish activist investor Cevian Capital has unveiled a 3.12 percent stake in Swiss insurer Baloise Holding AG. The stake is valued...

Nordic Hedge Funds Sustain Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Following its strongest first quarter in 15 years, the Nordic hedge fund industry sustained momentum into April. As reflected by the...

The Hands-On Approach of NCI Advisory in Debt Investing

Stockholm (HedgeNordic) – With over 45 years of expertise in structured finance and debt asset management, Jørgen Beuchert has dedicated the last 15 years...

Hedge Fund Journal: Calculo Best in Commodity Trend Following

Stockholm (HedgeNordic) – Calculo Evolution Fund, a pure commodity trend-follower based in Denmark, has been recognized as the “Best Performing Commodity Trend Follower” over...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -