- Advertisement -
- Advertisement -

Nordiska CTAs starka i svår marknad

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Det tredje kvartalet fortsatte att bjuda på ett utmanande marknadsklimat för CTAs. Efter att ha noterat stabila uppgångar under juli månad, tappade en majoritet av förvaltarna fotfästet i augusti och september. Det Nordiska CTA-kollektivet visade relativt starka avkastningssiffror och har sedan årsskiftet överavkastat branschens jämförelseindex.

Under perioden sågs intressanta trender i aktier och metaller, valutamarknader var däremot mer svårhanterliga då ett kraftigt trendbrott i euron under kvartalets senare del medförde förluster för momentum-strategier. Aktiemarknaderna var slagiga men med en positiv underton till följd av minskad oro för krisande euro-länder samt optimism kopplat till nya stimulansåtgärder från Federal Reserve. Metaller visade kraftiga uppgångar för guld och silver.

En genomgång av de Nordiska CTA-förvaltarnas avkastning under tredje kvartalet (Tabell 1) visar på stor divergens mellan individuella program. Mellan den bästa och den sämsta förvaltaren skiljer nära 13 procentenheter sett över kvartalet, motsvarande siffra sedan årsskiftet närmar sig 20 procentenheter. Värt att notera är att jag till detta kvartal lagt till ytterligare ett namn till jämförelsen då Alfakraft handlat sitt commodity-program i över två år och därmed kan anses ha tillräckligt många datapunkter för att inkluderas i analysen.

 *Volatiliteten räknad på ett rullande 24-månaders fönster

Den riskjusterade jämförelsen (Tabell 2) ger en ytterligare förstärkt bild av spridningen i avkastning under året. Mellan det bästa (Alfakraft) och det sämsta (SEB Asset Selection) programmet skiljer nära 24 procentenheter. Man kan även konstatera att avkastningen för Nordiska CTAs varit relatvit stark under året då man lyckats slå samtliga jämförelseindex på såväl kvartals- som årsbasis. Framförallt verkar det som om de Nordiska förvaltarna hanterat det slagiga marknadsklimatet under augusti och september på ett föredömligt sätt.

**Samtliga förvaltare och jämförelseindex justerade till genomsnittlig volatilitet för Nordiska CTAs

En sammanvägd bild av de Nordiska förvaltarnas starka relativa avkastning under året går att utläsa ur nedanstående graf.

Ett likaviktat index av CTAs hemmahörande i Norden (NCTA) har överavkastat branschen med i runda slängar 3% till samma volatilitet. Värt att notera i detta sammanhang är att tillägget av Alfakraft till jämförelsen har påverkat det Nordiska indexet positivt då jag valt att “fylla på” NCTA med Alfakraft-data från årets start. Det återstår att se om årets sista kvartal kan ändra detta styrkeförhållande, jag ber att få återkomma om det…

Källor:

www.sebassetmanagement.de/en/private-clients/seb-funds/total-return-funds/seb-asset-selection-fund/
www.lynxhedge.se
www.estlanderpartners.com
www.rhoam.ch
www.coeli.se
www.densityfund.se
www.alfakraft.se
www.barclayhedge.com
www.newedge.com/web/guest/brokerage_services/research/newedge_indices

 Bild: (c) Sergej Khakimullin-shuterstock.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Jonathan Furelid
Jonathan Furelid
Jonathan Furelid is editor and hedge fund analyst at HedgeNordic. Having a background allocating institutional portfolios of systematic strategies at CTA-specialist RPM Risk & Portfolio Management, Mr. Furelid’s focus areas include sytematic macro and CTAs. Jonathan can be reached at: jonathan@hedgenordic.com

Latest Articles

AT1 Bond Wipeout: Not the Default Mode of Resolutions

Stockholm (HedgeNordic) – As part of the takeover of Credit Suisse by UBS, Swiss financial regulator FINMA instructed the credit-stricken bank to write down...

P+ CEO Sørensen Announces Retirement

Stockholm (HedgeNordic) – After more than 21 years of overseeing pension fund management, Søren Kolbye Sørensen has announced his retirement from his role as...

The Hedge Fund Cure for Apoteket’s Pension Fund

Stockholm (HedgeNordic) – 2022 was one of the toughest years in recent memory for institutional investors, as the global economy and financial markets faced...

Sissener and Nordea’s Alpha Win UCITS Awards

Stockholm (HedgeNordic) – The Hedge Fund Journal, a monthly magazine focusing on the global hedge fund industry, has published the list of winners at...

Hedge Fund Exposure Pays Off for University Endowment

Stockholm (HedgeNordic) – The endowment fund of Aalto University in Finland edged down 3.5 percent after all fees and costs in 2022 during what...

Banking Turmoil as Buying Opportunity for Utbytte

Stockholm (HedgeNordic) – On Friday March 10, Silicon Valley Bank failed and was taken over by federal regulators after a run on deposits, as...

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -