- Advertisement -
- Advertisement -

Att jämföra äpplen med äpplen – En översikt av CTA-industrins jämförelseindex

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – I takt med det ökade intresset för CTAs och Managed Futures har utbudet av så kallade ”benchmark indices” eller jämförelseindex växt explosionsartat. Som investerare eller potentiell investerare i Managed Futures är det därför viktigt att förstå vilket eller vilka jämförelseindex som bör användas för en rättvis utvärdering av en specifik förvaltare/strategi. I det följande kommer ett antal frågor diskuteras som kan underlätta denna process samt belysa skillnader och likheter mellan de olika index-alternativen.

Vilka är de ledande jämförelseindexen för Managed Futures/CTA och vad skiljer dem åt?

De index som företrädesvis används i branschen är Barclay CTA Index, Newedge CTA Index och DJCS Managed Futures Index (tidigare känd som CS/Tremont Managed Futures Index). Dessa index har olika karaktäristika och beroende på vad som skall jämföras är indexen mer eller mindre lämpliga.

Barclay CTA Index är ett ytterst brett index med för nävarande 602 underliggande konstituenter. Indexet är inte bara brett med avseende på antal förvaltare utan också i termer av mängd strategityper. Detta gör att indexet blir mycket diversifierat och att enskilda förvaltares avkastningssiffror får litet genomslag på totalavkastningen. En smalare variant av Barclay CTA är “BTOP 50” vilket innehåller ett tjugotal stora CTAs som tillsammans utgör minst 50% av totalt investerat kapital i Barclayhedge’s CTA universum. Såväl Brummer & Partners Lynx som SEB Asset Selection ingår i BTOP 50.

Newedge CTA Index är ett smalt index bestående av 20 program. Indexet är primärt uppbyggt av större förvaltarnamn med tonvikt på trendföljande strategier. Brummer & Partners Lynx och SEB Asset Selection är båda representerade i indexet.

DJCS Managed Futures Index är ett smalt index för närvarande bestående av 31 konstituenter. Indexet är tillgångsviktat vilket innebär att de större trendföljande programmen får störst påverkan på totalavkastningen. Brummer & Partners Lynx är en av konstituenterna.

Ger de ledande jämförelseindexen en rättvisande bild av min CTA investering?

Detta beror helt och hållet på hur din CTA investering ser ut. Typiskt sett har en CTA investerare exponering till någon eller några av de större trendföljande namnen i branschen. I detta fall skulle den mest rättvisa jämförelsen göras mot någon av de smalare indexen med fokus på trendföljande strategier, med andra ord DJCS Managed Futures eller Newedge CTA. För en större portfölj med ett bredare strategi-urval bör Barclay CTA alternativt BTOP 50 utgöra det mest lämpliga alternativet. Vill man åt ett renodlat index för specifika strategigrupper är ett “style index” ett alternativ, mer om detta nedan.

Jag investerar i en trendföljande förvaltare/strategi, finns det ett renodlat trendföljande index?

Vad gäller renodlade strategi-index finns det olika varianter. Dels finns sub-index som bara innehåller trendföljande förvaltare. Ett exempel är Newedge’s Trend Sub-Index. Ett annat alternativ är att jämföra med ett index som replikerat en trendföljande strategi genom grundläggande trendföljande signaler. Ett sådant är Mount Lucas Management (MLM) Index. MLM index köper och säljer 22 termins-kontrakt baserat på ett 12 månader ”moving average” system. Om priset på ett givet terminskontrakt går över dess 12 månaders genomsnitt köper systemet och systemet säljer om det går under detsamma.

Jag vill att mitt jämförelseindex ska vara investerbart, vilket index är mest lämpligt?

Om man vill komma åt ett investerbart index i ordets rätta bemärkelse (det vill säga att man faktiskt kan investera direkt i underliggande index) är MLM Index ett alternativ. Om man däremot med investerbart menar att indexets samtliga konstituenter ska utgöras av program som är öppna för investering, då är sannolikt BTOP 50 eller Newedge CTA det bästa alternativet.

Tabell 1. Sammanfattning av ledande CTA benchmarks 

 

Index Beskrivning Startår Konstituenter
Barclay CTA Index Brett index med lång historik. 1980 602
Barclay BTOP 50 Smalt index med krav på stora assets. 1987 23
Newedge CTA Index Smalt index dominerat av trendföljare. 2000 20
Newedge Sub Trend Index Sub-index till Newedge CTA, enbart trendföljare. 2000 7
DJCS Managed Futures Index Smalt index dominerat av trendföljare. 1994 31
CISDM Brett index med lång historik. 1979 100+
STARK 300 Brett index med lång historik. 1982 300
Altegris 40 Smalt index med krav på stora assets. 1989 40
MLM Index Style index, trendföljande 1988 22

 

Bild: (C) shutterstock—archerix

 

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Jonathan Furelid
Jonathan Furelid
Jonathan Furelid is editor and hedge fund analyst at HedgeNordic. Having a background allocating institutional portfolios of systematic strategies at CTA-specialist RPM Risk & Portfolio Management, Mr. Furelid’s focus areas include sytematic macro and CTAs. Jonathan can be reached at: jonathan@hedgenordic.com

Latest Articles

January: Mirror Image of 2022 for Nordic CTAs

Stockholm (HedgeNordic) – The average return of the eight “CTA” constituents of the Nordic Hedge Index that had positive performance in 2022 was 14.4...

Did Energy Prices Cause This Inflation Surge?

Copenhagen – (Jesper Rangvid): You often hear that soaring energy prices, caused by supply-chain disruptions resulting from the pandemic and the war in Ukraine,...

UB Launches Forest-Focused PE Fund

Stockholm (HedgeNordic) – United Bankers is launching a private equity fund investing in forest and bio-based industries. The fund, named UB Forest Industry Green...

Origo’s First Ten Years on (a) Quest

Stockholm (HedgeNordic) – Long/short equity fund Origo Quest is celebrating ten years of bargain hunting in the universe of Nordic small-cap stocks. After a...

The Cycle is Back and so is Active Investing

Stockholm (HedgeNordic) – The relationship between equities and bonds has traditionally been inverse, making bonds a leading choice as a diversifier to an equities...

Alcur’s Third Win in a Row

Stockholm (HedgeNordic) – Alcur Fonder’s first hedge fund, Alcur, has been named “Hedge Fund of the Year” by Swedish business magazine Privata Affärer for...

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -