Mixat för Brummers fonder i oktober

Stockholm (HedgeFonder.nu) – När vi lägger oktober månad till handlingarna kan vi konstatera att utvecklingen i mångt och mycket fortsatte som i september för fonderna inom Brummer & Partners: några vinnare och några förlorare. Och bland förlorarna – en rejäl snyting.

Hälften av singelstrategierna inom Brummer-familjen lyckades hålla näsan över vattenytan och leverera positiv avkastning under oktober – och vissa gjorde det med besked. Zenit fortsatte jobba efter framgångsreceptet och lyckades leverera +2,0% i oktober vilket skickar upp helårssiffran till +11,8% vid månadens utgång. Miljön inom kreditmarknaden ser uppenbarligen ut att vara fortsatt gynnsam, vilket visar sig i fonden Observatorys resultat: +1,8% under månaden och +11,6% under 2012.

Övriga två fonder med positiv avkastning under månaden var Futuris (+0,49%, 2012: -6,31%), samt Nektar (+0,4%, 2012: +5,8%).

De andra fyra fonderna hamnade på minussidan när vi summerar resultatet – och även här med viss spridning på månadsresultatet. Event Driven-fonden Benros, med teamet från Goldman Sachs som ansvariga, fortsätter i motvinden: oktober slutade på marginell nedgång -0,4% (2012: 5,5%). Teknologifonden Manticore, med sitt sen ett år tillbaka helamerikanska förvaltarteam, föll tillbaka något under månaden och slutade på -2,7%, men har fortfarande ett mycket bra resultat för innevarande år om +9,8% för 2012 ackumulerat.

Den marknadsneutrala fonden Archipel hade inte någon bra månad och slutade på -1,5% och landar då på +2,52% för 2012. Men det stora bottennappet denna månad står den trendföljande CTA-fonden Lynx för, med en nedgång på hela -6,19% i oktober, vilket skickar ner den sammanlagda avkastningen på negativt territorium och ligger nu på -4,97% för 2012. Med det resultatet sällar sig Lynx till samma öde som många av konkurrenterna bland de trendföljande fonderna. Oktober var en av de sämsta månaderna sedan 2007 för kollektivet inom CTA/Managed Futures som helhet. Detta är den tredje månaden i rad med negativt resultat för fonden.

Brummer Multi-Strategy, som har innehav i samtliga fonder, backade -0,78% under månaden. För helåret 2012 är resultatet +3,87%.

 

Bild: (c) shutterstock—Keepsmiling4u

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.