- Advertisement -
- Advertisement -

Manticore flyttar hemifrån

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Brummer & Partners tech-fond Manticore stänger ner den svenska delen av förvaltningsverksamheten. Det meddelade bolaget tidigare i ett pressmeddelande. Anledningen till förändringen skall utläsas ”avkastning”, eller rättare sagt skillnaden i avkastning. Den amerikanska delen av portföljen har levererat en bra avkastning, något som till delar fått betala för den svenska förvaltningens tillkortakommande från tid till annan. Därför ser man det nu som ett naturligt led att den svenska fonden och fondbolaget avvecklas och att en ny fond med hemvist på Cayman Islands startas för att ta över förvaltningen helt under amerikansk flagg.

”Under 2010 beslöt fondbolagets styrelse att förvaltningen skulle övertas i sin helhet av den amerikanska delen av förvaltarteamet, som för ändamålet bildade Contour Asset Management LLC, på uppdrag av fondbolaget Manticore Capital AB. Contour är registrerat som investeringsrådgivare enligt Investment Advisors Act of 1940 och regleras av U.S. Securities and Exchange Commission. Manticorefondens avkastning sedan övertagandet i oktober 2010 har varit 18,7 procent (per 19/9, red anm), och överträffat förväntningarna”. Det skriver Svante Elfving, partner inom Brummer & Partners och ordförande i Manticore Capital AB, i uttalandet.

Att det nya fonden får sin legala hemvist på Cayman Islands är helt i linje med vedertagen praxis i USA. Själva förvaltningsarbetet med avseende på inriktning, strategi och risk skall även fortsättningsvis vara densamma som tidigare. ”Fonden får härigenom en internationellt etablerad struktur för en hedgefond förvaltad utanför Sverige”, skriver bolaget.

För befintliga andelsägare i fonden Manticore blir man dock tvungen att teckna nya andelar i Manticore Fund (Cayman) Ltd och sälja motsvarande andelar i svenska Manticore. Två negativa effekter uppstår dock i och med detta skifte. Försäljningen av de svenska andelarna utlöser en vinst eller förlust på andelarna. Dessutom möts inte likviderna på samma dag, vilket gör att andelsägarna själva måste täcka beloppet motsvarande köplikviden per den 28 oktober, medan försäljningslikviden kommer först den 7 november.

Arvodet skall även fortsättningsvis vara detsamma, det vill säga 1% förvaltningsarvode och 20% prestationsbaserat arvode med så kallad high-watermark-princip. Här får i alla fall de nuvarande andelsägare som vid övergången ligger under sitt high-watermark behålla samma nivåer i den nya fonden.

Förvaltningen övergår enligt planerna till den nya Manticore-fonden per den 1 november.

Avkastningen under oktober månad är 3,5% (per 15/10) och ackumulerat 22,9% – en mycket stark siffra jämfört med börsutvecklingen under de senaste turbulenta månaderna.

Bild: (C) Pete Saloutos—Fotolia.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Hedge Funds Find Their Place in Finnish Institutional Portfolios

Stockholm (HedgeNordic) – Institutional investors have increasingly shifted their portfolios to alternative asset classes such as hedge funds in the low interest-rate environment after...

AT1 Bond Wipeout: Not the Default Mode of Resolutions

Stockholm (HedgeNordic) – As part of the takeover of Credit Suisse by UBS, Swiss financial regulator FINMA instructed the credit-stricken bank to write down...

P+ CEO Sørensen Announces Retirement

Stockholm (HedgeNordic) – After more than 21 years of overseeing pension fund management, Søren Kolbye Sørensen has announced his retirement from his role as...

The Hedge Fund Cure for Apoteket’s Pension Fund

Stockholm (HedgeNordic) – 2022 was one of the toughest years in recent memory for institutional investors, as the global economy and financial markets faced...

Sissener and Nordea’s Alpha Win UCITS Awards

Stockholm (HedgeNordic) – The Hedge Fund Journal, a monthly magazine focusing on the global hedge fund industry, has published the list of winners at...

Hedge Fund Exposure Pays Off for University Endowment

Stockholm (HedgeNordic) – The endowment fund of Aalto University in Finland edged down 3.5 percent after all fees and costs in 2022 during what...

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -