- Advertisement -
- Advertisement -

Manticore flyttar hemifrån

Report: Systematic Strategies

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Brummer & Partners tech-fond Manticore stänger ner den svenska delen av förvaltningsverksamheten. Det meddelade bolaget tidigare i ett pressmeddelande. Anledningen till förändringen skall utläsas ”avkastning”, eller rättare sagt skillnaden i avkastning. Den amerikanska delen av portföljen har levererat en bra avkastning, något som till delar fått betala för den svenska förvaltningens tillkortakommande från tid till annan. Därför ser man det nu som ett naturligt led att den svenska fonden och fondbolaget avvecklas och att en ny fond med hemvist på Cayman Islands startas för att ta över förvaltningen helt under amerikansk flagg.

”Under 2010 beslöt fondbolagets styrelse att förvaltningen skulle övertas i sin helhet av den amerikanska delen av förvaltarteamet, som för ändamålet bildade Contour Asset Management LLC, på uppdrag av fondbolaget Manticore Capital AB. Contour är registrerat som investeringsrådgivare enligt Investment Advisors Act of 1940 och regleras av U.S. Securities and Exchange Commission. Manticorefondens avkastning sedan övertagandet i oktober 2010 har varit 18,7 procent (per 19/9, red anm), och överträffat förväntningarna”. Det skriver Svante Elfving, partner inom Brummer & Partners och ordförande i Manticore Capital AB, i uttalandet.

Att det nya fonden får sin legala hemvist på Cayman Islands är helt i linje med vedertagen praxis i USA. Själva förvaltningsarbetet med avseende på inriktning, strategi och risk skall även fortsättningsvis vara densamma som tidigare. ”Fonden får härigenom en internationellt etablerad struktur för en hedgefond förvaltad utanför Sverige”, skriver bolaget.

För befintliga andelsägare i fonden Manticore blir man dock tvungen att teckna nya andelar i Manticore Fund (Cayman) Ltd och sälja motsvarande andelar i svenska Manticore. Två negativa effekter uppstår dock i och med detta skifte. Försäljningen av de svenska andelarna utlöser en vinst eller förlust på andelarna. Dessutom möts inte likviderna på samma dag, vilket gör att andelsägarna själva måste täcka beloppet motsvarande köplikviden per den 28 oktober, medan försäljningslikviden kommer först den 7 november.

Arvodet skall även fortsättningsvis vara detsamma, det vill säga 1% förvaltningsarvode och 20% prestationsbaserat arvode med så kallad high-watermark-princip. Här får i alla fall de nuvarande andelsägare som vid övergången ligger under sitt high-watermark behålla samma nivåer i den nya fonden.

Förvaltningen övergår enligt planerna till den nya Manticore-fonden per den 1 november.

Avkastningen under oktober månad är 3,5% (per 15/10) och ackumulerat 22,9% – en mycket stark siffra jämfört med börsutvecklingen under de senaste turbulenta månaderna.

Bild: (C) Pete Saloutos—Fotolia.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Ridge Capital Expands Team After Hitting €100 Million Milestone

Stockholm (HedgeNordic) – With its unconventional high-yield bond strategy now exceeding €100 million in assets under management, Ridge Capital is expanding its portfolio management...

“7 Years, Niller, Then You Know a Thing or Two”

Stockholm (HedgeNordic) – There is a Danish saying that goes, “7 years, Niller, then you know a thing or two,” suggesting that seven years...

Brobacke Gains 7.6% in Early July, Predicts Continued Bull Market

Stockholm (HedgeNordic) – After a relatively flat first half of 2024, marked by noticeable month-over-month volatility, discretionary macro fund Brobacke Global Allokering advanced 7.6...

Kristofer Barrett Back to Managing Tech Fund

Stockholm (HedgeNordic) – Kristofer Barrett, the former portfolio manager of the multi-billion-dollar Swedbank Robur Technology fund, has returned to managing a technology-focused equity fund....

Tidan’s Resurgence Amid Markets Needing a Touch of Magic

Stockholm (HedgeNordic) – In late 2021, Michael Falken and his team at Tidan Capital launched a hedge fund employing a capital structure relative value...

The Value of Short Selling for Symmetry

Stockholm (HedgeNordic) – Stock-picking hedge fund Symmetry Invest has achieved a net-of-fees annualized return of 18 percent since its inception just over 11 years...

Allocator Interviews

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -