Fidelity lanserar ny tillväxtmarknadsfond i sitt FAST utbud

Fidelity Worldwide Investment lanserar  Fidelity FAST Emerging Markets Fund och utökar därmed sitt utbud av så kallade “active extension” fonder med en global tillväxtmarknadsdisciplin.
Fonden förvaltas av Nick Price som leder Fidelitys globala tillväxtmarknadsteam. Nick förvaltar sedan tidigare en global tillväxtmarknadsfond och Fidelitys fond med inriktning på EMEA-regionen. I förvaltningsteamet för den nya fonden ingår även Suranjan Mukherjee som biträdande förvaltare, Alex Duffy och Angel Ortiz för Latinamerika och Ludmila Gavrilova för EMEA.

 

Om fonden
Den nya fonden har en större flexibilitet och fler verktyg än en traditionell aktiefond. Fondförvaltaren har möjlighet att förstärka de innehav han tror på genom att öka exponeringen genom derivat. Vidare har han möjlighet att skapa avkastning genom att gå kort i aktier som han är övertygad om kommer att gå sämre. Dessa strategier används dynamiskt och endast i de fall förvaltaren har en fast övertygelse. Det hjälper förvaltaren att kunna skapa ytterligare överavkastning men även att kunna justera risken i portföljen.FAST-strategin innebär med andra ord att fonden till fullo kan utnyttja Fidelitys omfattande bolagsanalys – både köp- och säljrekommendationer.
Fondens inriktning lämpar sig speciellt för investeringar på tillväxtmarknader där ett aktivt aktieurval normalt belönas. Fonden strävar efter att dra nytta av de starka drivkrafter och långsiktiga tillväxtpotential som världens tillväxtmarknader erbjuder.

 

Om fondförvaltaren
Nick Price startade som bolagsanalytiker på Fidelity för 13 år sedan och har förvaltat tillväxtmarknadsfonder sedan 2005. “Jag har en långsiktigt väldigt positiv syn på tillväxtmarknader på grund av dess attraktiva strukturella drivkrafter med en snabbare ekonomisk tillväxt, tilltagande konsumtion, urbanisering och infrastrukturutveckling och god tillgång på råvaror. Den nya fonden ger investerare en möjlighet att ta del av de idéer som vårt tillväxtmarknadsteam har störst tro på”.

 

Bild: (C) Gary Woodard—Fotolia.com

 

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.