- Advertisement -
- Advertisement -

380 Terrawattimmar Spotlight på Coeli Power Surge Fund

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Svenska kapitalförvaltaren Coeli grundades i Uppsala 1994. Idag förvaltar företaget, som till 30% ägs av de 100 anställda, tillgångar på cirka 1,1 miljarder USD i åtta fond-i-fonder och sex private equity-fonder. Coeli driver också tre hedgefonder, Spektrum som är en Managed Futures fond, Norrsken, en Event Driven-strategi med fokus på amerikanska aktier och Coeli Power.

Coeli hade investerat i den Schweiz-baserade fonden Plenum Power Surge Fund sedan 2007, till dess att de förvärvade förvaltarteamet runt Henrik Wennberg tidigare i år. Henriks meritlista när det gäller förvaltning av kapital via olika energiderivat sträcker sig tillbaka till 1997, antingen ensam eller som en del av ett team inom energi. I början av året flyttade det svenska förvaltningsteamet av Plenumfonden, där även Jukka Virtala och Mathias Wennberg ingår, tillbaka till Sverige och fortsatte förvaltningen under Coelis varumärke.

Energihandel enligt Coelis strategi bygger mycket på diskretionära beslut av fondförvaltarna, där kunskap, skicklighet och erfarenhet spelar avgörande roller. Saker som utbud och efterfrågan och vädret har en stor effekt på den dagliga prissättningen. Energiderivat prissätts och handlas på en standardiserad och reglerad börs. Den 100 miljarder Euro stora NASDAQ OMX Commodities Exchange (f.d. Nordpol) är världens största och mest likvida energiderivatbörs med 361 medlemmar från 20 länder. De nordiska länderna är inte så homogena energiproducenter som man kan tro – Finland är starkt beroende av kärnkraft, Norge förlitar sig på vattenkraft, Danmark producerar med hjälp av fossila bränslen som kol, olja och gas. Sverige får det mesta av sin kraft från vattenkraft och kärnkraftverk.

Den genomsnittliga efterfrågan på energi i Norden är ca 380 Terrawattimmar (TWh). Under ett år med normal nederbörd täcks det mesta av denna efterfrågan av vattenkraft, kärnkraft, värme-och kolkraft, till ett pris på ca 40 Euro/MWh. Under “regn-år” med mer regn än genomsnittet kan mycket större energireserver tas från billig vattenkraft utan behov av att utnyttja dyrare resurser. Detta resulterar i mycket lägre genomsnittspriser på under 20 euro/MWh. Som jämförelse, under år med lite regn och därmed låga nivåer i vattenmagasinen för vattenkraft, skulle kol, gas och olja behöva omvandlas till energi till väsentligt högre kostnader, vilket driver priserna över 60 euro.

Förvaltarnas utsikter för energipriserna enligt månadsrapporten för september säger: “Den hydrologiska balansen har ökat stadigt sedan i våras och vi uppskattar nu ett överskott på cirka 10 TWh. Detta är ett stort överskott och det minskar kraftigt sannolikheten för höga priser under vintern. Uppgångspotentialen beror nu främst på riskerna i kapacitetsbegränsningar i samband med potentiella problem med kärnkraften och/eller extrema temperaturer. Med det sagt, så småningom kommer temperaturen att sjunka och detta kommer att leda till tillfälligt högre priser. Vi tror dock att marknaden kommer att dra upp priserna för högt och att det kommer att erbjuda ett bra säljtillfälle för dem som har ett längre tidsperspektiv på sina positioner.”

Coeli Power Surge Fund har haft en årlig avkastning på 13,5% sedan december 2007, eller över 62% ackumulerat sedan start. Volatiliteten är på 14,5% jämfört med MSCI Worlds 17%. Och med korrelation på 0,11.
Offshore har ett förvaltat kapital på 30 miljoner Euro medan den nya svenska daglighandlade specialfonden som startade i september har redan en volym på över 110 miljoner kronor.
Bild: (C) aboutpixel.de—Kim Czuma

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Improved Environment for Single Shorts and Options Protection

Stockholm (HedgeNordic) – Marcus Plyhr’s cautious stance on markets helped Norron Select minimize losses in 2022, closing the year with a low single-digit decline...

Strong May Performance for Nordic Hedge Funds

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic hedge fund industry is experiencing one of its strongest years on record, marked by seven consecutive months of positive...

New Entrant in Nordic Hedge Fund Industry’s €1 Billion Circle

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic hedge fund industry is welcoming a new member to its exclusive €1 billion club: Asgard Fixed Income Risk Premia...

Coeli Partners with Peter Norhammar for Real Estate Fund Launch

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish asset manager Coeli is partnering with real estate specialist Peter Norhammar and NRP Anaxo Management to launch a new long/short...

Borea Welcomes New Majority Owner

Stockholm (HedgeNordic) – Norwegian fund boutique Borea Asset Management has a new majority owner. A consortium of independent banks within Frendegruppen, Norway’s second-largest banking...

Estlander Awaiting the Black Swan

Stockholm (HedgeNordic) – Finnish systematic asset manager Estlander & Partners has been in the business of providing so-called “crisis alpha” for decades through one...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -