- Advertisement -
- Advertisement -

Brummer Multi-Strategy investerar i europeisk Event Driven-fond

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) -Benros – en Event Driven/Opportunistic-fond som främst investerar i europeiska aktie- och räntemarknader – ingår från och med den 1 juni 2011 som en av de tio singelstrategifonderna i Brummer Multi-Strategy (BMS). BMS investerar 2 miljarder kronor i Benros, vilket motsvarar 6,5 procent av fondförmögenheten, skriver Brummer & Partners i ett uttalande.

Benros kommer att förvaltas av det Londonbaserade fondbolaget Benros Capital Partners LLP under ledning av Ariel Roskis och Daniele Benatoff. Båda kommer närmast från Goldman Sachs Principal Strategies. Brummer & Partners är delägare i fondbolaget Benros Capital Partners LLP med en ägarandel om 45 procent och är dessutom en av investerarna i fonden Benros. Förutom att bidra till Brummer Multi-Strategys avkastning, ger den även ytterligare diversifiering och ökad kapaciteten att förvalta mer kapital inom BMS.

Förvaltarna har båda en framgångsrik bakgrund på Goldman Sachs. Daniele Benatoff arbetade där över åtta år, varav de sista sex på Goldman Sachs Principal Strategies (“GSPS”), där han var en av GSPS seniora risktagare inom Event Driven-investeringar med ansvar för flera större branscher med europeisk fokus. Ariel Roskis har mer än elva års erfarenhet från finansmarknaden med fokus på Europa. Under de sju år som han arbetade på GSPS var också han en av gruppens seniora risktagare inom Event Driven-investeringar samt portföljförvaltare inom europeiskt kapitalstrukturarbitrage, vilket omfattade företagsobligationer och konvertibler.

Upprinnelsen till skapandet av fonden Benros och flera andra hedgefonder under den senaste tiden, är det förändrade regelverket i USA som numera förhindrar bankerna att bedriva viss tradingverksamhet för egen räkning. Detta har gjort att flera specialist-team har valt att lämna för att istället starta eget.

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

The Narrative Has Shifted

Stockholm (HedgeNordic) – Stock markets globally lost ground for three consecutive months starting in August, only to witness a recovery in November. Following a...

Global Assets Founder Shifts Focus

Stockholm (HedgeNordic) – Lars Semb Maalen-Johansen, the responsible fund manager of Global Assets Dynamic under the umbrella of Global Assets, is bidding farewell to...

Case Hedgefond Building Stability and Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Case Hedgefond, once a billion-dollar fund in the Nordic hedge fund industry, has undergone a restructuring process since being taken over...

Ex-QQM Duo Unveils Funds Under Meriti Umbrella

Stockholm (HedgeNordic) – Ola Björkmo and Jonas Sandefeldt, known for developing the systematic market-neutral strategy behind QQM Equity Hedge, are spearheading the launch of...

Trend-Following and Long/Short Quality: Attack Wins You Games, Defence Wins You Titles

By Yash Panjabi and Graham Robertson – Man AHL: How can we protect against sharper, faster sell-offs? Or, better yet, how can we profit...

Asilo Argo’s Strong November Rally

Stockholm (HedgeNordic) – Despite enduring three straight losing months since August in tandem with broader stock markets, Asilo Argo is currently enjoying one of...

Allocator Interviews

Latest Articles

Man Institute Insights

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -