Brummer Multi-Strategy investerar i europeisk Event Driven-fond

Stockholm (HedgeFonder.nu) -Benros – en Event Driven/Opportunistic-fond som främst investerar i europeiska aktie- och räntemarknader – ingår från och med den 1 juni 2011 som en av de tio singelstrategifonderna i Brummer Multi-Strategy (BMS). BMS investerar 2 miljarder kronor i Benros, vilket motsvarar 6,5 procent av fondförmögenheten, skriver Brummer & Partners i ett uttalande.

Benros kommer att förvaltas av det Londonbaserade fondbolaget Benros Capital Partners LLP under ledning av Ariel Roskis och Daniele Benatoff. Båda kommer närmast från Goldman Sachs Principal Strategies. Brummer & Partners är delägare i fondbolaget Benros Capital Partners LLP med en ägarandel om 45 procent och är dessutom en av investerarna i fonden Benros. Förutom att bidra till Brummer Multi-Strategys avkastning, ger den även ytterligare diversifiering och ökad kapaciteten att förvalta mer kapital inom BMS.

Förvaltarna har båda en framgångsrik bakgrund på Goldman Sachs. Daniele Benatoff arbetade där över åtta år, varav de sista sex på Goldman Sachs Principal Strategies (“GSPS”), där han var en av GSPS seniora risktagare inom Event Driven-investeringar med ansvar för flera större branscher med europeisk fokus. Ariel Roskis har mer än elva års erfarenhet från finansmarknaden med fokus på Europa. Under de sju år som han arbetade på GSPS var också han en av gruppens seniora risktagare inom Event Driven-investeringar samt portföljförvaltare inom europeiskt kapitalstrukturarbitrage, vilket omfattade företagsobligationer och konvertibler.

Upprinnelsen till skapandet av fonden Benros och flera andra hedgefonder under den senaste tiden, är det förändrade regelverket i USA som numera förhindrar bankerna att bedriva viss tradingverksamhet för egen räkning. Detta har gjort att flera specialist-team har valt att lämna för att istället starta eget.

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.