- Advertisement -
- Advertisement -

Catella Fonder söker positiv avkastning från korta affärer

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Finanskoncernen Catella har en balansomslutning på 4,5 miljarder euro och 450 anställda och är en av de större finansiella aktörerna i Sverige och Europa inom fastighetsrådgivning och kapital- och fondförvaltning.  Alternativa investeringar och hedgefonder spelar en allt större roll i Catella Fonders strategi för att även attrahera externa kunder. De största och kanske mest kända fonderna inom gruppen är Catella Hedgefond och Catella Reavinstfond. En fond som dock fångade vår uppmärksamhet är Catella Nordic Long/Short Equity. Denna fond investerar främst i likvida nordiska aktier och har en grundläggande bottom-up-driven lång/kort-aktiestrategi. Idégenereringen är baserad på fundamental analys, kvantitativ screening, värdering, balansräkningsanalys och triggers. Om förvaltarna är nöjda med likviditeten i underliggande aktier, spelar inte bolagets börsvärde någon roll.

Fonden startade sin förvaltning så sent som i december förra året. Fram till slutet av oktober har de båda förvaltarna Sven Thorén och Jonas Wikström skapat en avkastning på drygt 7%, att jämföra med VINX Nordic Index som är ner över 15%. I en värld som oftast har mer fokus på långa innehav, även bland lång/kort-förvaltare, är det intressant att notera att korta affärer bidrog till utvecklingen nästan till samma utsträckning som de långa positionerna i aktier. Det är faktiskt så att förvaltarna aktivt letar efter korta positioner. Indexderivat och affärer på räntemarknaden har haft en försumbar effekt på resultatet hittills. 21 dagars standardavvikelse gick knappt över 5% och uppgår till 4,57% i årstakt, jämfört med VINX 23,5%.

Medan bruttoexponeringen av fonden var generellt hög under hela året, vanligen en bra bit över 50% med en högsta nivå på 100% eller högre i maj och juni, har de hittills enda två negativa månaderna varit juli och augusti (-0,31% respektive -0, 43%). Nettoexponeringen för fonden, dvs nettot av korta och långa positioner i portföljen, har vanligtvis legat mellan 20-40% för första halvåret och det har sällan gått över 20% sedan i somras. Återigen något som understryker förvaltarnas förmåga att finna lönsamma affärer även från korta affärer.

För att vara baserad på en aktiestrategi visar fonden upp en imponerande Sharpekvot på 1,45. Catella Nordic Long/Short Equity har sin legala hemvist i en UCITS III-struktur i Luxemburg och har cirka 200 miljoner kronor under förvaltning.

Bild: (C) L. Argus—Fotolia.com

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest

Most Popular This Week

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

Month in Review – November 2022

Stockholm (HedgeNordic) – After a difficult end to the third quarter, Nordic hedge funds are enjoying a strong fourth quarter. The Nordic hedge fund...

A COO for Protean’s Growth Journey

Stockholm (HedgeNordic) – The founding duo of the newly-launched Swedish hedge fund Protean Select has appointed Daniel Mackey as the Chief Operating Officer of...

Tor Svelland’s Fund Tops the Ranking

Stockholm (HedgeNordic) – One month to the end of the year, Svelland Global Trading Fund of Norwegian Tor A. Svelland takes the top spot...

Will Equities Bottom Out Like in 1974?

Stockholm (HedgeNordic) – Growing signs that price pressures are easing suggest inflation may have peaked, which has some market participants wondering whether equity markets...

Rising Mortgage Rates and Falling Stock Prices

Copenhagen – (Jesper Rangvid): During 2022, mortgage rates have risen and stock prices have fallen, both negatively influencing households’ consumption possibilities. But how much...

The Spectacular Unspectacular 20th Anniversary

Stockholm (HedgeNordic) – Reaching the 20th anniversary in the often short-lived and fast-paced hedge fund world is quite an achievement. In fact, some activity...