- Advertisement -
- Advertisement -

Euroobligationer ett hot mot den svenska modellen

Report: Systematic Strategies

- Advertisement -

Tidigare i veckan framlade EU-kommissionen ett förslag i form av en s k grönbok om införandet av euroobligationer. Tanken med euroobligationerär att euroländernas upplåning på världsmarknaderna skall ske gemensamt. Detta innebär också att euroländerna gemensamt borgar för obligationernas trovärdighet, så att de alla kan låna till samma ränta.

Syftet med förslaget är i detta skede att samla in mer information och idéer om vad sådana obligationer skulle innebära för EU och eurozonen.

–          Finansförbundet är av uppfattningen att en sådan konsekvensanalys saknats i den hittills relativt onyanserade debatten om euroobligationer, säger Lillemor Smedenvall, Finansförbundets ordförande.

–           Vi vet att Italiens nye premiärminister, Mario Monti, tycker att införandet av euroobligationer är en bra idé, medan Tysklands förbundskansler Angela Merkel tycker idén är dålig. Finansförbundet har i internationella sammanhang pekat på bristen på analys av vad införandet av euroobligationer skulle innebära för EU, för medlemsstaterna och för den enskilde medborgaren.

Det är troligt att införandet av euroobligationer åtföljs av ett överstatligt finansdepartement. Anledningen är enkel – Europas starka ekonomier går inte med på att för framtiden utfärda garantier för svagare ekonomier utan möjlighet till insyn och kontroll.

En gemensam finanspolitik innebär sannolikt gemensam lönepolitik, gemensam socialpolitik och gemensam arbetsmarknadspolitik. Detta är logiskt eftersom det då behövs pengar för att driva dessa frågor och ett enskilt land kommer inte att vara fritt att själv bestämma över sina finanser.

–          Det är därför vi alla behöver mer information om för- och nackdelar med euroobligationer. Blir euroobligationer i någon form verklighet riskerar det dock att förändra förutsättningarna för den svenska modellen och våra lönesättningsprinciper, eftersom arbetsmarknadens parter inte kommer att äga frågan längre. Finansförbundet har tidigare hävdat att lönebildning inte är något som EU-kommissionen skall lägga sig  i- och faktiskt inte heller har rätt att lägga sig i. Detta hävdar vi fortfarande.

Pressmeddelande – Finansförbundet

 

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Ridge Capital Expands Team After Hitting €100 Million Milestone

Stockholm (HedgeNordic) – With its unconventional high-yield bond strategy now exceeding €100 million in assets under management, Ridge Capital is expanding its portfolio management...

“7 Years, Niller, Then You Know a Thing or Two”

Stockholm (HedgeNordic) – There is a Danish saying that goes, “7 years, Niller, then you know a thing or two,” suggesting that seven years...

Brobacke Gains 7.6% in Early July, Predicts Continued Bull Market

Stockholm (HedgeNordic) – After a relatively flat first half of 2024, marked by noticeable month-over-month volatility, discretionary macro fund Brobacke Global Allokering advanced 7.6...

Kristofer Barrett Back to Managing Tech Fund

Stockholm (HedgeNordic) – Kristofer Barrett, the former portfolio manager of the multi-billion-dollar Swedbank Robur Technology fund, has returned to managing a technology-focused equity fund....

Tidan’s Resurgence Amid Markets Needing a Touch of Magic

Stockholm (HedgeNordic) – In late 2021, Michael Falken and his team at Tidan Capital launched a hedge fund employing a capital structure relative value...

The Value of Short Selling for Symmetry

Stockholm (HedgeNordic) – Stock-picking hedge fund Symmetry Invest has achieved a net-of-fees annualized return of 18 percent since its inception just over 11 years...

Allocator Interviews

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -