- Advertisement -
- Advertisement -

Euroobligationer ett hot mot den svenska modellen

- Advertisement -

Tidigare i veckan framlade EU-kommissionen ett förslag i form av en s k grönbok om införandet av euroobligationer. Tanken med euroobligationerär att euroländernas upplåning på världsmarknaderna skall ske gemensamt. Detta innebär också att euroländerna gemensamt borgar för obligationernas trovärdighet, så att de alla kan låna till samma ränta.

Syftet med förslaget är i detta skede att samla in mer information och idéer om vad sådana obligationer skulle innebära för EU och eurozonen.

–          Finansförbundet är av uppfattningen att en sådan konsekvensanalys saknats i den hittills relativt onyanserade debatten om euroobligationer, säger Lillemor Smedenvall, Finansförbundets ordförande.

–           Vi vet att Italiens nye premiärminister, Mario Monti, tycker att införandet av euroobligationer är en bra idé, medan Tysklands förbundskansler Angela Merkel tycker idén är dålig. Finansförbundet har i internationella sammanhang pekat på bristen på analys av vad införandet av euroobligationer skulle innebära för EU, för medlemsstaterna och för den enskilde medborgaren.

Det är troligt att införandet av euroobligationer åtföljs av ett överstatligt finansdepartement. Anledningen är enkel – Europas starka ekonomier går inte med på att för framtiden utfärda garantier för svagare ekonomier utan möjlighet till insyn och kontroll.

En gemensam finanspolitik innebär sannolikt gemensam lönepolitik, gemensam socialpolitik och gemensam arbetsmarknadspolitik. Detta är logiskt eftersom det då behövs pengar för att driva dessa frågor och ett enskilt land kommer inte att vara fritt att själv bestämma över sina finanser.

–          Det är därför vi alla behöver mer information om för- och nackdelar med euroobligationer. Blir euroobligationer i någon form verklighet riskerar det dock att förändra förutsättningarna för den svenska modellen och våra lönesättningsprinciper, eftersom arbetsmarknadens parter inte kommer att äga frågan längre. Finansförbundet har tidigare hävdat att lönebildning inte är något som EU-kommissionen skall lägga sig  i- och faktiskt inte heller har rätt att lägga sig i. Detta hävdar vi fortfarande.

Pressmeddelande – Finansförbundet

 

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Sissener and Nordea’s Alpha Win UCITS Awards

Stockholm (HedgeNordic) – The Hedge Fund Journal, a monthly magazine focusing on the global hedge fund industry, has published the list of winners at...

Hedge Fund Exposure Pays Off for University Endowment

Stockholm (HedgeNordic) – The endowment fund of Aalto University in Finland edged down 3.5 percent after all fees and costs in 2022 during what...

Banking Turmoil as Buying Opportunity for Utbytte

Stockholm (HedgeNordic) – On Friday March 10, Silicon Valley Bank failed and was taken over by federal regulators after a run on deposits, as...

Accendo Celebrates 15 Years of Active Ownership

Stockholm (HedgeNordic) – Hedge funds are not generally known for their longevity. For the funds that do have a lifespan exceeding ten or 15...

Elo’s Hedge Fund-Focused PM Joined Keva

Stockholm (HedgeNordic) – Annika Luoto, a hedge fund-focused portfolio manager at Finnish pension insurance company Elo, has joined Finland’s largest pension fund – Keva...

Coeli European Among NBIM’s External Managers

Stockholm (HedgeNordic) – Norges Bank Investment Management (NBIM) relies on external equity managers to handle 4.6 percent of the €1.2 trillion Norwegian oil fund’s...

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -