- Advertisement -
- Advertisement -

Euroobligationer ett hot mot den svenska modellen

- Advertisement -

Tidigare i veckan framlade EU-kommissionen ett förslag i form av en s k grönbok om införandet av euroobligationer. Tanken med euroobligationerär att euroländernas upplåning på världsmarknaderna skall ske gemensamt. Detta innebär också att euroländerna gemensamt borgar för obligationernas trovärdighet, så att de alla kan låna till samma ränta.

Syftet med förslaget är i detta skede att samla in mer information och idéer om vad sådana obligationer skulle innebära för EU och eurozonen.

–          Finansförbundet är av uppfattningen att en sådan konsekvensanalys saknats i den hittills relativt onyanserade debatten om euroobligationer, säger Lillemor Smedenvall, Finansförbundets ordförande.

–           Vi vet att Italiens nye premiärminister, Mario Monti, tycker att införandet av euroobligationer är en bra idé, medan Tysklands förbundskansler Angela Merkel tycker idén är dålig. Finansförbundet har i internationella sammanhang pekat på bristen på analys av vad införandet av euroobligationer skulle innebära för EU, för medlemsstaterna och för den enskilde medborgaren.

Det är troligt att införandet av euroobligationer åtföljs av ett överstatligt finansdepartement. Anledningen är enkel – Europas starka ekonomier går inte med på att för framtiden utfärda garantier för svagare ekonomier utan möjlighet till insyn och kontroll.

En gemensam finanspolitik innebär sannolikt gemensam lönepolitik, gemensam socialpolitik och gemensam arbetsmarknadspolitik. Detta är logiskt eftersom det då behövs pengar för att driva dessa frågor och ett enskilt land kommer inte att vara fritt att själv bestämma över sina finanser.

–          Det är därför vi alla behöver mer information om för- och nackdelar med euroobligationer. Blir euroobligationer i någon form verklighet riskerar det dock att förändra förutsättningarna för den svenska modellen och våra lönesättningsprinciper, eftersom arbetsmarknadens parter inte kommer att äga frågan längre. Finansförbundet har tidigare hävdat att lönebildning inte är något som EU-kommissionen skall lägga sig  i- och faktiskt inte heller har rätt att lägga sig i. Detta hävdar vi fortfarande.

Pressmeddelande – Finansförbundet

 

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Case Hedgefond Building Stability and Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Case Hedgefond, once a billion-dollar fund in the Nordic hedge fund industry, has undergone a restructuring process since being taken over...

Global Assets Founder Shifts Focus

Stockholm (HedgeNordic) – Lars Semb Maalen-Johansen, the responsible fund manager of Global Assets Dynamic under the umbrella of Global Assets, is bidding farewell to...

Ex-QQM Duo Unveils Funds Under Meriti Umbrella

Stockholm (HedgeNordic) – Ola Björkmo and Jonas Sandefeldt, known for developing the systematic market-neutral strategy behind QQM Equity Hedge, are spearheading the launch of...

Trend-Following and Long/Short Quality: Attack Wins You Games, Defence Wins You Titles

By Yash Panjabi and Graham Robertson – Man AHL: How can we protect against sharper, faster sell-offs? Or, better yet, how can we profit...

Asilo Argo’s Strong November Rally

Stockholm (HedgeNordic) – Despite enduring three straight losing months since August in tandem with broader stock markets, Asilo Argo is currently enjoying one of...

OQAM’s New Stand-Alone Fund Takes Shape

Stockholm (HedgeNordic) – Malmö-based asset management firm OQAM made a strategic shift by winding down its multi-strategy hedge fund, ia, in late 2022. The...

Allocator Interviews

Latest Articles

Man Institute Insights

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -