Investerare förväntar sig ett inflöde om 185 miljarder USD i UCITS III-fonder i år enligt en ny undersökning

Enligt en undersökning som publicerades av Deutsche Banks avdelning för hedgefonder förväntar sig investerare ett inflöde som överstiger 185 miljarder USD i absolutavkastande UCITS III-fonder de kommande 12 månaderna. För att få lite perspektiv på denna siffra är det totala kapitalet under förvaltning för absolutavkastande UCITS-fonder omkring 140 miljarder USD. Det inte ofta det talas om en dubblering av värdet för en hel fondsektor under ett år vilket understryker värdet dessa fonder representerar för investerarna.

– Utsikterna för absolutavkastande UCITS III-fonder är positiva, sade Daniel Caplan, ansvarig i Europa för global försäljning och distribution av alternativa UCITS-produkter.

– Resultaten från undersökningen bekräftar vår erfarenhet av att investerare attraheras av denna typ av produkter, framförallt större institutionella aktörer.

Totalt inkluderade undersökningen 184 investerare som representerar mer än 2,1 biljoner USD i tillgångar och dessa menade i genomsnitt att de förväntar sig att 20 procent av deras totala investeringar kommer att vara placerade i UCITS III-fonder år 2013. Detta är ett mycket intressant resultat och låter säkert som ljuv musik för fondförvaltare som redan förvaltar eller funderar på att starta upp fonder som baseras på alternativa strategier.

Enligt undersökningen ansåg 29 procent av investerarna att likviditet är den mest attraktiva egenskapen hos UCITS-fonder. Ännu mer förvånande var det att många sade sig vara villiga att investera i nyutvecklade fonder med kort historik. Hela omkring 70 procent av de svarande var öppna för att investera i fonder med mindre än 50 miljoner USD i tillgångar. Enligt Anita Nemes, som är globalt ansvarig för kapitalanskaffning vid Deutsche Bank, sade att USICTS II kommer att ”förändra hur investerare kan erhålla exponering mot alternativa placeringar”.

Bild: (C) by h.lunke— pixelio.de

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.