Hedgefonder anpassar sig till institutionella aktörer

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Hedgefondförvaltare anpassar avgifter, riskhantering och strategiska erbjudanden för attrahera institutionella investerare enligt en ny undersökning från Prequin.

Det institutionella kapitalet inom sektorn är på den högsta nivån hittills, och 85 % av de 60 hedgefondförvaltare som intervjuades tror att nivån kommer att öka ytterligare de kommande 18 månaderna.

Enligt undersökningen hade 46 % av förvaltarna infört utökade rutiner inom riskkontroll på grund av fler institutionella investerare i fonden medan 42 % hade sänkt fondavgifterna. Dessutom hade 21 % infört alternativa fondklasser för att attrahera eller bibehålla institutionellt intresse, och 57 % av de svarande uppgav att den institutionella sektorn stod för mer än hälften av deras förvaltade tillgångar. 47 % av förvaltarna har upplevt en ökning av det institutionella kapitalet de senaste tre åren vilket ökade till 56 % sett över de senaste fem åren.

Nästan hälften av de förvaltare som var med i undersökningen planerade att marknadsföra sig specifikt mot den institutionella sektorn under de kommande 12 månaderna, medan omkring 15 % uppgav att de tänkte starta UCITS-klassade hedgefonder. Institutionella investerare tycks bli allt mer intresserade av att utnyttja UCITS-fondernas transparens och likviditetskrav.

– Slutsatsen är klar: hedgefondförvaltarna ser stora kapitalinflöden från institutionella investerare och anpassar sina fondstrategier och marknadsföring utifrån denna utveckling, säger Amy Bensted, ansvarig för data inom hedgefonder hos Prequin.

– Mindre fonder har det fortsatt svårt att attrahera institutionella investerare då många inte har tillräckligt kapital under förvaltning för att utgöra en möjlig investeringsmöjlighet för flertalet av dessa investerare. De flesta fondförvaltare förväntar sig dock ökat kapital från den institutionella sektorn under 2011 och 2012 vilket indikerar att andelen institutionellt kapital inom sektorn kommer att öka ännu mer under de kommande 18 månaderna.

Bild: (c) aboutpixel.de — georgmaster

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.