- Advertisement -
- Advertisement -

Insatserna för akademiker med utländsk utbildning bör samordnas och effektiviseras

- Advertisement -

Det tar lång tid för akademiker med utländsk utbildning att komma in på den svenska arbetsmarknaden och informationen om vägen dit behöver spridas bättre. Regeringen bör öka samordningen av de statliga insatserna för att effektivisera systemet. Gudrun Antemar är ansvarig riksrevisor.

Riksrevisionen har granskat statliga insatser inom utbildningsområdet för att tillvarata kompetensen hos akademiker med utländsk utbildning. En snabbare etablering på arbetsmarknaden är lönsam såväl för individen som för samhället. Även små förkortningar av arbetslöshetstiderna ger vinster. Ett räkneexempel visar att en månads kortare arbetslöshetstid för sjuhundra akademiker med utländsk utbildning ger en samhällsekonomisk vinst på i storleksordningen fyrtio miljoner kronor.

Vägen till arbetsmarknaden för personer med akademisk examen från andra länder ska vara förutsägbar, rättssäker och så kort som möjligt. Det förutsätter en rad insatser både på den statliga och kommunala nivån liksom att ansvarsfördelning, samordning och samverkan är väl utredda och fungerar som ett sammanhängande system. Granskningen visar att systemet kan göras mer ändamålsenligt och effektivt. Riksrevisionen rekommenderar därför regeringen att ta ett större ansvar för att samordna och effektivisera systemet.

En anledning till att det tar lång tid för utlandsfödda akademiker att komma in på arbetsmarknaden är att gruppen inte alltid vet vilka möjligheter som finns. Det behövs därför tidigare och tydligare information om de insatser som görs. Högskoleverket, Socialstyrelsen och de universitet och högskolor som anordnar kompletterande utbildningar bör förbättra informationen till den här målgruppen.

– Om Sverige ska klara generationsväxlingen på arbetsmarknaden måste utländsk akademisk kompetens tas till vara bättre. Det tar i dag alldeles för lång tid för många akademiker med utländsk utbildning att få ett kvalificerat arbete, säger riksrevisor Gudrun Antemar.

Fakta
Högskoleverket ansvarar för bedömningen av utländska högskoleutbildningar som leder till yrken som är oreglerade i Sverige. För reglerade yrken, som till exempel läkare och sjuksköterska, prövar Socialstyrelsen utländska högskoleutbildningar som grund för utfärdande av legitimation. I syfte att underlätta arbetsmarknadsetableringen finns det även kompletterande högskoleutbildningar på ett antal lärosäten.

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

CABA Becomes a Signatory of UN PRI

Stockholm (HedgeNordic) – Danish fixed-income fund boutique CABA Capital has become a signatory of the UN Principles for Responsible Investment (PRI), thereby affirming its...

Elo’s Former PE Head Joins Coda Alternatives

Stockholm (HedgeNordic) – Karita Meling, Elo’s former Head of Private Equity, is joining Finnish fundraising advisory Coda Alternatives as Senior Advisor. She served as...

Sampo Plans Spin-off and Listing of Mandatum

Stockholm (HedgeNordic) – The board of Finnish insurance group Sampo has proposed the demerger and subsequent listing of Mandatum, a life insurance and asset...

Lars Wedenborn Strengthens Rhepa’s Board

Stockholm (HedgeNordic) – A well-designed and experienced board of directors is a powerful tool for any firm, including an asset management business. Rhenman &...

“Glad to Have Been Able to Launch” in Tumultuous Year

Stockholm (HedgeNordic) – Finnish fund managers Jan Brännback and Janne Lähdesmäki joined Schroders last year to launch two funds focused on Nordic small- and...

Hedge Funds Find Their Place in Finnish Institutional Portfolios

Stockholm (HedgeNordic) – Institutional investors have increasingly shifted their portfolios to alternative asset classes such as hedge funds in the low interest-rate environment after...

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -