- Advertisement -
- Advertisement -

Riksbanken höjer reporäntan till 1,75 procent

- Advertisement -

Idag meddelar Riksbanken att reporäntan höjs med 0,25 procentenheter till 1,75 procent. Det innebär att hälften av de tänkta höjningarna snart har genomförts och att drygt hälften nu återstår.

Sedan reporäntan nådde sin lägsta nivå på 0,25 procent har den höjts sex gånger. Enligt Riksbankens prognos väntas ytterligare sex-sju höjningar fram till slutet av 2013. I början av 2014 beräknas reporäntan vara dubbelt så hög som efter dagens höjning.

– Det innebär att den rörliga bolåneräntan hamnar nära en normal räntenivå om tre år, kommenterar Ylva Yngveson, Institutet för Privatekonomi på Swedbank. En normalränta beräknas ligga på 5,5 – 6 procent, förutsatt att dagens penningpolitiska mål och bolånemarginaler består.

Varje höjning i sig kanske inte påverkar ett hushålls kostnader så mycket men sammantaget blir det stora förändringar. Har man inte alltför stora lån kan löneökningar och skattesänkningar underlätta under årens lopp. För den som däremot har stora lån i förhållande till lön hjälper inte det i lika hög grad. Dessutom hänger stora lån ihop med höga inkomster och en löneökning ger inte självklart samma tillskott i plånboken då marginalskatten är betydligt högre på höga inkomster.

En höjning av bolåneräntan med 0,25 procentenheter betyder en ökad kostnad på 145 kronor i månaden efter skatteavdrag, för ett lån på en miljon kronor. Sedan reporäntan den här gången var på sin lägsta nivå, vilket är mindre än ett år sedan, har den rörliga bolåneräntan höjts med drygt 2 procentenheter eller 1 270 kronor per månad för miljonlånet.

Räntekostnaderna framöver
Under de kommande åren får man räkna med att kostnaden ökar ytterligare. Hur mycket det kan handla om framgår av tabell 1 och 2. Där jämförs kostnaden för olika lånebelopp till dagens rörliga bolåneränta med en ränta på sex procent.

För dem som har 2,5 miljoner kronor i lån med rörlig ränta kan månadskostnaden ha ökat med nära 2 600 kronor fram till slutet av 2013. Ju högre räntan blir desto lättare är det att hamna i ett läge där ränteavdraget bara ger 21 procents i stället för 30 procents skatteminskning. Gränsen går vid underskott i kapital på 100 000 kronor per person. För två låntagare nås den gränsen om de har lån på 3 330 000 kronor och räntan är 6 procent och för en låntagare vid 1 660 000 kronor.

Bundet – rörligt?
Den bundna räntan ligger just nu 1,5 procentenheter över den rörliga. Under 2013 kan den rörliga ha kommit upp i den nivån. Även om räntan fortsätter att höjas därefter enligt Riksbankens prognos och ligger kvar på den nivån kan det ändå vara förenat med viss kostnad att nu ha bundit på fem år. Att binda på kortare tid, t.ex. två år, kan innebära viss fördel, men man får ändå vara med om att ta den högre ränta som förmodligen kommer att vara aktuell då.

– Det är som alltid en fråga om att förhålla sig till den osäkerhet som framtiden bär med sig, säger Ylva Yngveson. Frågan om att binda eller ej idag kanske mest handlar om att vilja veta vilka utgifter man har än att det hitta den lönsammaste lösningen. Beslutet att binda räntan var mer aktuellt i början av hösten. Den som band sitt lån på fem år i augusti 2010 har en ränta på 3,7 – 3,8 procent, vilket redan idag motsvarar den rörliga.

Bild: (c) by Gerd Altmann—pixelio.de

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest

Most Popular This Week

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

Month in Review – November 2022

Stockholm (HedgeNordic) – After a difficult end to the third quarter, Nordic hedge funds are enjoying a strong fourth quarter. The Nordic hedge fund...

A COO for Protean’s Growth Journey

Stockholm (HedgeNordic) – The founding duo of the newly-launched Swedish hedge fund Protean Select has appointed Daniel Mackey as the Chief Operating Officer of...

Tor Svelland’s Fund Tops the Ranking

Stockholm (HedgeNordic) – One month to the end of the year, Svelland Global Trading Fund of Norwegian Tor A. Svelland takes the top spot...

Will Equities Bottom Out Like in 1974?

Stockholm (HedgeNordic) – Growing signs that price pressures are easing suggest inflation may have peaked, which has some market participants wondering whether equity markets...

Rising Mortgage Rates and Falling Stock Prices

Copenhagen – (Jesper Rangvid): During 2022, mortgage rates have risen and stock prices have fallen, both negatively influencing households’ consumption possibilities. But how much...

The Spectacular Unspectacular 20th Anniversary

Stockholm (HedgeNordic) – Reaching the 20th anniversary in the often short-lived and fast-paced hedge fund world is quite an achievement. In fact, some activity...