Stabila utsikter för hedgefonder under 2011, säger Moody’s

Utsikterna för hedgefonder är stabil under 2011, med tecken på förbättringar understödda av branschens positiva resultat och lönsamhet, säger Moody’s Investors Service i senaste utgåvan av Industry Outlook som publiceras idag.

Moody’s rapport framhåller att hedgefondsektorn har rapporterat stark utveckling sedan slutet av Q3 2010, vilket har resulterat i förnyat förtroendet från marknaden och nettoinflöden från investerare. Odi Lahav, Vice President och Senior Credit Officer inom Moody’s, förklarar: “Det nuvarande ekonomiska klimatet och risken för en utdragen återhämtning i USA och i Europa innebär fördelar för flexibla investeringsmandat, och som sådan är hedgefonder väl positionerade för att öka deras respektive andel av de globala investering “. Även om marknaderna sannolikt kommer att förbli volatila, menar Moody’s att bortsett från en större marknadshändelse, ser trenden ut att fortsätta på kort sikt.

Moody’s anser att nedgången och investeringsklimatet efter krisen också har resulterat i strukturella ändringar bland flera investerare inom hedgefond-industrin, särskilt pensionsfonder och banker. Lahav tillägger: “institutionella investerare, särskilt pensionsfonder, kommer sannolikt att väsentligt öka sina andelar till hedgefonder och andra absolutavkastande investeringar.” I rapporten diskuteras också hur trycket på banksektorn från marknaden och regulatoriska myndigheter inverkar på hedgefondsektorn på flera sätt.

I själva verket kan förändringarna i investerarbasens sammansättning, som i branschen anses vara positiv på det hela taget, leda till strategiska utmaningar i samband med distribution, produktutveckling och marknadspositionering. Trots dessa frågor, är Moody’s positiva till utsikterna för hedgefondernas operationella kvalitet, eftersom investerarnas ökade krav och regleringen av hedgefonder kan resultera i att hedgefondförvaltare ägnar större uppmärksamhet åt sin operationella struktur.

Bild: (c) Irochka-Dreamstime.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.