- Advertisement -

sverige ─ tag

Latest articles

Förslag om ändrade skatteregler för investeringsfonder till Lagrådet

Regeringen överlämnar idag till Lagrådet förslaget om att investeringsfonder ska befrias från skattskyldighet. Istället för att beskatta fonder föreslås att ägare av andelar i...

Bensin i etanoltanken gav 270 000 ton mer koldioxid

Om alla Sveriges flexifuelbilar konsekvent tankats med E85 hade de svenska utsläppen av koldioxid varit 270.000 ton lägre de senaste åren jämfört med de...

Intresset stort för aktiefonder under inledningen av 2011

2011 inleddes med stora nettoinsättningar i aktiefonder, 6,4 miljarder kronor, i januari. Den största delen tillföll Sverigefonder och Östeuropafonder. Däremot gjordes nettouttag från såväl...

East Capital expanderar kinafokuserat investeringsteam

East Capital är en av de största investerarna i Östeuropa och Ryssland och har under 2010 expanderat sitt investeringsområde längre österut för att även...

SEB:s Finanschefsindex – Fortsatt stark framtidstro bland finanscheferna

Optimismen bland Sveriges finanschefer är fortsatt stark. En tydlig illustration av detta är att det tidigare mycket tydliga fokuset på att använda ett eventuellt...

Fondbolagens förening tvingas avstyrka investeringssparkontot

Fondbolagens förening är mycket positiv till idén om ett nytt investeringssparkonto. Det är därför med stor besvikelse som föreningen inte kan ställa sig bakom...

Lägre spotpris men högre terminspriser i februari

Medelspotpriset på elbörsen Nordpool blev 56,8 öre/kWh för februari vilket är nio procent lägre än föregående månad (62,2 öre/kWh). Marknadens förväntningar på elpriset framöver...

PMI – tjänster sjönk till 62,4 i februari: Tjänstekonjunkturen fortsätter att stärkas

* Totalindexet för inköpschefsindex för tjänsteföretagen (PMI – tjänster) föll till 62,4 i februari från 65,9 i januari, vilket är den största månatliga nedgången...

Investment Outlook: Ljusare ekonomiska utsikter i världen – 2011 har förutsättningar att bli ett bra placeringsår

De världsekonomiska utsikterna ljusnar. Fler regioner är på väg in i en konjunkturuppgång, som bär allt mer av egen kraft. Centralbanker i stora industriländer...

Fakturabörsen – Sveriges och Europas första webbaserade auktionsmarknad för fakturahandel

Välkommen till Fakturabörsen som tillhandahålls av European Factoring Exchange. Fakturabörsen är en webbaserad auktionsmarknad för fakturahandel där företag kan sälja sina fakturor – kundfordringar –...

GARS vinner “Best Absolute Return Fund”

Standard Life Investments annonserar idag att de vunnit det prestigefyllda "Best Absolute Return Fund" på Professional Adviser Awards 2011. Priset överlämandes vid en cermoni...

Handelsbanken finansierar ny professur i Redovisning och finansiering vid Handelshögskolan i Stockholm

Handelshögskolan i Stockholm kommer inrätta en ny professur i redovisning med särskild inriktning mot externredovisning och finansiell analys. Professuren finansieras i sin helhet av...

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_imgspot_img