- Advertisement -
- Advertisement -

Handelsbanken finansierar ny professur i Redovisning och finansiering vid Handelshögskolan i Stockholm

- Advertisement -

Handelshögskolan i Stockholm kommer inrätta en ny professur i redovisning med särskild inriktning mot externredovisning och finansiell analys. Professuren finansieras i sin helhet av Handelsbanken.

Satsningen på professuren i redovisning ska ytterligare stärka Handelshögskolans position på marknaden när det gäller såväl forskning som utbildning inom redovisning och finansiering. Ambitionen är att rekrytera en internationellt ledande professor till professuren.

– Redovisning och finansiering är ett centralt område för skolan. Medlen från Handelsbanken skapar möjligheter att rekrytera en internationell toppkraft inom externredovisning och finansiell analys. Detta är ett område vi behöver stärka upp generellt i Sverige och satsningen är därmed viktig även ur ett nationellt perspektiv. Den person som kommer in på den här positionen ska bygga en forskargrupp kring sig, vilken kommer ha förgreningar ut i Sverige och världen och på så vis skapa ett ovärderligt kompetensutbyte, säger Johnny Lind, professor och institutionschef vid institutionen för Redovisning och Finansiering, Handelshögskolan i Stockholm.

– Redovisning och finansiering är ett av våra viktigaste kärnämnen och en hög kompetensnivå här är avgörande inte minst även för svensk ekonomi och svenskt företagande. Vi är därför mycket tacksamma över att kunna stärka forskningen och utbildningen på detta område ytterligare, säger Handelshögskolans rektor Lars Bergman.

– God redovisning är en av hörnstenarna i en sund ekonomi – möjligheten och förmågan att kunna analysera företags ekonomiska ställning på ett rättvisande sätt, är fundamentalt för en väl fungerande kredit- och kapitalförsörjning, säger Pär Boman VD och koncernchef för Handelsbanken.

– De nya redovisningsreglerna, IFRS, har gjort redovisningarna betydligt mer omfattande än tidigare. Men nya, detaljerade regelverk kan aldrig ersätta gedigen kompetens. Tvärtom har behovet av ekonomer med en grundläggande, genuin kunskap inom redovisning ökat – inte minst för att behålla förmågan att förstå, förklara och bedöma viktig fundamenta i komplexa redovisningar. Vi är övertygade om att den professur, som nu inrättas vid Handelshögskolan i Stockholm är ett viktigt led i det arbetet, säger Ulf Riese, Handelsbankens CFO.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Professor Lars Bergman, rektor, Handelshögskolan i Stockholm
Tel. 08-736 9012
E-post: lars.bergman@hhs.se

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

The ART of Finding Right Tails

Stockholm (HedgeNordic) – Philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘Black Swan’ to describe the tendency to underestimate the likelihood of extreme, hard-to-predict events,...

Cevian Acquires Stake in Swiss Insurer

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish activist investor Cevian Capital has unveiled a 3.12 percent stake in Swiss insurer Baloise Holding AG. The stake is valued...

Nordic Hedge Funds Sustain Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Following its strongest first quarter in 15 years, the Nordic hedge fund industry sustained momentum into April. As reflected by the...

The Hands-On Approach of NCI Advisory in Debt Investing

Stockholm (HedgeNordic) – With over 45 years of expertise in structured finance and debt asset management, Jørgen Beuchert has dedicated the last 15 years...

Hedge Fund Journal: Calculo Best in Commodity Trend Following

Stockholm (HedgeNordic) – Calculo Evolution Fund, a pure commodity trend-follower based in Denmark, has been recognized as the “Best Performing Commodity Trend Follower” over...

SRV’s Multi-Pillar Fixed-Income Strategy

Stockholm (HedgeNordic) – Despite Danish mortgage bonds being widely regarded as almost risk-free, occasional spikes in risk aversion trigger significant spread widening versus government...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -