- Advertisement -
- Advertisement -

SEB:s Finanschefsindex – Fortsatt stark framtidstro bland finanscheferna

- Advertisement -

Optimismen bland Sveriges finanschefer är fortsatt stark. En tydlig illustration av detta är att det tidigare mycket tydliga fokuset på att använda ett eventuellt likviditetsöverskott till att betala ner skulder har ersatts av en vilja att göra strategiska investeringar, framförallt utomlands. Även när det gäller orosmoln ser vi en förskjutning från efterfrågan till ökande råmaterialkostnader, vilket präglar en positivare konjunkturbild. Den faktor som gör att indexet minskar något i värde denna gång är framförallt att en betydligt högre andel av finanscheferna oroar sig för utvecklingen på kreditmarknaden.

SEB:s finanschefsenkät, riktad till Sveriges drygt 70 största företag, visar att finanscheferna är fortsatt optimistiska jämfört med den senaste mätningen i november 2010. SEB:s Finanschefsindex får värdet 65 i februari, ner från 66 i november.

Stark krona inget problem för exportbolag

– Denna gång har vi frågat finanscheferna för exportbolag vid vilken nivå som EUR/SEK skulle ge problem för bolagets resultat. Hela 63 procent anser att växelkursen inte är kritisk för resultatet medan 26 procent anser att EUR/SEK redan på nuvarande nivåer (under 8.80) är ett problem. En fortsatt kronförstärkning, som ligger i SEB:s prognoser, skulle visserligen medföra ökande problem för flera företag, men för en majoritet vore det relativt odramatiskt säger Ebba Lindahl, chefsanalytiker på SEB, som tillsammans med kreditanalytiker Disa Hammar har sammanställt rapporten.

Stark finanisiell ställning och ökande investeringsvilja

– Samtliga finanschefer bedömer nu sitt företags finansiella ställning som gynnsam eller genomsnittlig och endast 34 procent skulle prioritera skuldneddragning vid ett eventuellt kassaöverskott. Detta är den lägsta noteringen någonsin i Finanschefsindex och kan jämföras med toppnoteringen på 80 procent i maj 2009. Istället har intresset för strategiska investeringar i utlandet gått om skuldneddragning som högsta prioritet, vilket är en tydlig signal om att företagen nu är betydligt säkrare vad gäller styrkan i den ekonomiska återhämtningen och att vikten av att ha en stark balansräkning därmed minskat, säger Hammar.

Oron för högre råmaterialkostnader ökar

– Oron för högre råmaterialkostnader har ökat markant jämfört med i november. Dessutom har tillgången till kvalificerad arbetskraft seglat upp som ett nytt orosmoln. Båda dessa orosmoment är dock vanligtvis tecken på stark ekonomisk tillväxt. Samtidigt fortsätter också oron för fallande efterfrågan att minska, även om den fortfarande är närvarande hos företagen och alltjämt utgör det största orosmolnet, säger Lindahl.

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Sissener and Nordea’s Alpha Win UCITS Awards

Stockholm (HedgeNordic) – The Hedge Fund Journal, a monthly magazine focusing on the global hedge fund industry, has published the list of winners at...

Hedge Fund Exposure Pays Off for University Endowment

Stockholm (HedgeNordic) – The endowment fund of Aalto University in Finland edged down 3.5 percent after all fees and costs in 2022 during what...

Banking Turmoil as Buying Opportunity for Utbytte

Stockholm (HedgeNordic) – On Friday March 10, Silicon Valley Bank failed and was taken over by federal regulators after a run on deposits, as...

Accendo Celebrates 15 Years of Active Ownership

Stockholm (HedgeNordic) – Hedge funds are not generally known for their longevity. For the funds that do have a lifespan exceeding ten or 15...

Elo’s Hedge Fund-Focused PM Joined Keva

Stockholm (HedgeNordic) – Annika Luoto, a hedge fund-focused portfolio manager at Finnish pension insurance company Elo, has joined Finland’s largest pension fund – Keva...

Coeli European Among NBIM’s External Managers

Stockholm (HedgeNordic) – Norges Bank Investment Management (NBIM) relies on external equity managers to handle 4.6 percent of the €1.2 trillion Norwegian oil fund’s...

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -