East Capital expanderar kinafokuserat investeringsteam

East Capital är en av de största investerarna i Östeuropa och Ryssland och har under 2010 expanderat sitt investeringsområde längre österut för att även innefatta Kina. Nu förstärker East Capital sitt Kinafokuserade investeringsteam genom att tillsätta Kristina Sandklef som makroekonom för Asien.

Kristina har lång erfarenhet från arbete med Kina och kommer att ingå i investeringsteamet som har sin bas i Stockholm och leds av Gustav Rhenman, fondförvaltare för East Capital China Fund och East Capital China East Asia Fund. Båda dessa fonder drar nytta av East Capitals långa erfarenhet av att investera i transitionsekonomier och att kombinera en aktiv förvaltning med många företagsbesök för att identifiera de bästa investeringsmöjligheterna. East Capital China East Asia Fund vann Lipper Fund Awards Europes pris för bästa fond i sin kategori 2009 och 2010.

East Capitals kontor i Shanghai, som leds av en av East Capitals grundare Karine Hirn, etablerades i augusti 2010 för att vidareutveckla företagets nätverk med lokala företag och beslutsfattare i regionen. East Capital kommer att placera två Kinaanalytiker i Shanghai under 2011.

”Kina är en av de mest spännande regionerna att investera i den kommande 10-årsperioden. Kristinas erfarenhet kommer att öka vårt Kinateams expertis och även förstärka vår investeringsförmåga i regionen. Kina befinner sig mitt i en strukturomvandling: från lågteknologisk till högteknologisk produktion och från exportberoende till en konsumtionsbaserad tillväxt. Liksom i Ryssland ser vi mycket positivt på Kinas inhemska tillväxt där konsumenterna från medelklassen får en allt större köpkraft. De ökar sin konsumtion och sin efterfrågan på hus, bilar, utbildning och finansiella produkter”, säger Karine Hirn.

East Capital har idag två specialiserade investeringsteam som fokuserar på två dynamiska delar av världens tillväxtmarknader – Östeuropa och Kina. Båda teamen rapporterar till East Capitals grundare och ordförande, Peter Elam Håkansson.

Om Kristina Sandklef
Kristina kommer närmast från Försvarshögkvarteret och dessförinnan var hon nio år på Ericsson Consumer Lab i Kina och Sverige, där hon arbetade som expert på kinesiska konsumenter. Kristina talar flytande mandarin, och har även arbetat med Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) och Utrikesdepartementet där hon som kinaexpert arbetade med projekt rörande makrotrender i Kina.

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.