- Advertisement -
- Advertisement -

Intresset stort för aktiefonder under inledningen av 2011

- Advertisement -

2011 inleddes med stora nettoinsättningar i aktiefonder, 6,4 miljarder kronor, i januari. Den största delen tillföll Sverigefonder och Östeuropafonder. Däremot gjordes nettouttag från såväl penningmarknadsfonder som obligationsfonder. Totalt uppgick nettosparandet i fonder under januari till 2,7 miljarder kronor. Den totala fondförmögenheten uppgick vid utgången av månaden till 1 935 miljarder kronor, varav 1 165 miljarder var placerade i aktiefonder.

Grafer och mer information finns i pdf-versionen av denna nyhet.
I januari nettosparades totalt 2,7 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade ett nettoinflöde på 6,4 mdkr och i blandfonder nettosparades 0,7 mdkr. Däremot gjordes nettouttag från penningmarknadsfonder (korta räntefonder) och obligationsfonder (långa räntefonder) på 2,6 respektive 1,6 mdkr. Även hedgefonder uppvisade ett nettoutflöde på 0,3 mdkr under januari månad.
”Intresset för aktiefonder var överraskande stort i januari med tanke på börsutvecklingen. Sverige- och Östeuropafonder hade stort nysparande. Asienfonder däremot hade uttag. Värt att notera är också uttagen från fondtypen Sverige & Global, där bland annat de gamla allemansfonderna finns. Från dessa fonder var uttagen stora också under 2010. Här finns många äldre fondsparare som nu antingen gör uttag för att placera om till andra fonder eller för att använda pengarna, vilket ju är tanken att man ska göra på äldre dagar”, säger Fondbolagens förenings vd Pia Nilsson.
I januari var värdeutvecklingen på världens aktiemarknader svag. Värdet på Stockholmsbörsen, inklusive utdelningar, sjönk under månaden med cirka 1,2 procent.
Aktiefonder uppvisade ett totalt nettoinflöde på 6,4 mdkr under januari. Främst gjordes nettoinsättningar i Sverigefonder och Östeuropafonder. Dessa placeringsinriktningar uppvisade nettoinflöden på 3,8 respektive 3,2 mdkr. Däremot gjordes nettouttag från Asienfonder, främst Indienfonder, vilka påverkats negativt av den börsoro som infann sig under januari. Även fonder som placerar både i Sverige och globalt noterade nettoutflöden under inledningen av 2011.
Av det totala nettoinflödet i aktiefonder under januari utgjordes omkring en tredjedel av placeringar i indexfonder. Det stora intresset för indexfonder som märktes under 2010 håller således i sig.

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest

Most Popular This Week

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

A COO for Protean’s Growth Journey

Stockholm (HedgeNordic) – The founding duo of the newly-launched Swedish hedge fund Protean Select has appointed Daniel Mackey as the Chief Operating Officer of...

Tor Svelland’s Fund Tops the Ranking

Stockholm (HedgeNordic) – One month to the end of the year, Svelland Global Trading Fund of Norwegian Tor A. Svelland takes the top spot...

Will Equities Bottom Out Like in 1974?

Stockholm (HedgeNordic) – Growing signs that price pressures are easing suggest inflation may have peaked, which has some market participants wondering whether equity markets...

Rising Mortgage Rates and Falling Stock Prices

Copenhagen – (Jesper Rangvid): During 2022, mortgage rates have risen and stock prices have fallen, both negatively influencing households’ consumption possibilities. But how much...

The Spectacular Unspectacular 20th Anniversary

Stockholm (HedgeNordic) – Reaching the 20th anniversary in the often short-lived and fast-paced hedge fund world is quite an achievement. In fact, some activity...

Head of Research Havnen Leaves CARN

Stockholm (HedgeNordic) – Harald Havnen is leaving CARN Capital and his role as Head of Research to join Norway’s largest pension fund advisor Gabler...