- Advertisement -
- Advertisement -

Intresset stort för aktiefonder under inledningen av 2011

Report: Systematic Strategies

- Advertisement -

2011 inleddes med stora nettoinsättningar i aktiefonder, 6,4 miljarder kronor, i januari. Den största delen tillföll Sverigefonder och Östeuropafonder. Däremot gjordes nettouttag från såväl penningmarknadsfonder som obligationsfonder. Totalt uppgick nettosparandet i fonder under januari till 2,7 miljarder kronor. Den totala fondförmögenheten uppgick vid utgången av månaden till 1 935 miljarder kronor, varav 1 165 miljarder var placerade i aktiefonder.

Grafer och mer information finns i pdf-versionen av denna nyhet.
I januari nettosparades totalt 2,7 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade ett nettoinflöde på 6,4 mdkr och i blandfonder nettosparades 0,7 mdkr. Däremot gjordes nettouttag från penningmarknadsfonder (korta räntefonder) och obligationsfonder (långa räntefonder) på 2,6 respektive 1,6 mdkr. Även hedgefonder uppvisade ett nettoutflöde på 0,3 mdkr under januari månad.
”Intresset för aktiefonder var överraskande stort i januari med tanke på börsutvecklingen. Sverige- och Östeuropafonder hade stort nysparande. Asienfonder däremot hade uttag. Värt att notera är också uttagen från fondtypen Sverige & Global, där bland annat de gamla allemansfonderna finns. Från dessa fonder var uttagen stora också under 2010. Här finns många äldre fondsparare som nu antingen gör uttag för att placera om till andra fonder eller för att använda pengarna, vilket ju är tanken att man ska göra på äldre dagar”, säger Fondbolagens förenings vd Pia Nilsson.
I januari var värdeutvecklingen på världens aktiemarknader svag. Värdet på Stockholmsbörsen, inklusive utdelningar, sjönk under månaden med cirka 1,2 procent.
Aktiefonder uppvisade ett totalt nettoinflöde på 6,4 mdkr under januari. Främst gjordes nettoinsättningar i Sverigefonder och Östeuropafonder. Dessa placeringsinriktningar uppvisade nettoinflöden på 3,8 respektive 3,2 mdkr. Däremot gjordes nettouttag från Asienfonder, främst Indienfonder, vilka påverkats negativt av den börsoro som infann sig under januari. Även fonder som placerar både i Sverige och globalt noterade nettoutflöden under inledningen av 2011.
Av det totala nettoinflödet i aktiefonder under januari utgjordes omkring en tredjedel av placeringar i indexfonder. Det stora intresset för indexfonder som märktes under 2010 håller således i sig.

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Ridge Capital Expands Team After Hitting €100 Million Milestone

Stockholm (HedgeNordic) – With its unconventional high-yield bond strategy now exceeding €100 million in assets under management, Ridge Capital is expanding its portfolio management...

“7 Years, Niller, Then You Know a Thing or Two”

Stockholm (HedgeNordic) – There is a Danish saying that goes, “7 years, Niller, then you know a thing or two,” suggesting that seven years...

Brobacke Gains 7.6% in Early July, Predicts Continued Bull Market

Stockholm (HedgeNordic) – After a relatively flat first half of 2024, marked by noticeable month-over-month volatility, discretionary macro fund Brobacke Global Allokering advanced 7.6...

Kristofer Barrett Back to Managing Tech Fund

Stockholm (HedgeNordic) – Kristofer Barrett, the former portfolio manager of the multi-billion-dollar Swedbank Robur Technology fund, has returned to managing a technology-focused equity fund....

Tidan’s Resurgence Amid Markets Needing a Touch of Magic

Stockholm (HedgeNordic) – In late 2021, Michael Falken and his team at Tidan Capital launched a hedge fund employing a capital structure relative value...

The Value of Short Selling for Symmetry

Stockholm (HedgeNordic) – Stock-picking hedge fund Symmetry Invest has achieved a net-of-fees annualized return of 18 percent since its inception just over 11 years...

Allocator Interviews

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -