- Advertisement -
- Advertisement -

Intresset stort för aktiefonder under inledningen av 2011

- Advertisement -

2011 inleddes med stora nettoinsättningar i aktiefonder, 6,4 miljarder kronor, i januari. Den största delen tillföll Sverigefonder och Östeuropafonder. Däremot gjordes nettouttag från såväl penningmarknadsfonder som obligationsfonder. Totalt uppgick nettosparandet i fonder under januari till 2,7 miljarder kronor. Den totala fondförmögenheten uppgick vid utgången av månaden till 1 935 miljarder kronor, varav 1 165 miljarder var placerade i aktiefonder.

Grafer och mer information finns i pdf-versionen av denna nyhet.
I januari nettosparades totalt 2,7 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade ett nettoinflöde på 6,4 mdkr och i blandfonder nettosparades 0,7 mdkr. Däremot gjordes nettouttag från penningmarknadsfonder (korta räntefonder) och obligationsfonder (långa räntefonder) på 2,6 respektive 1,6 mdkr. Även hedgefonder uppvisade ett nettoutflöde på 0,3 mdkr under januari månad.
”Intresset för aktiefonder var överraskande stort i januari med tanke på börsutvecklingen. Sverige- och Östeuropafonder hade stort nysparande. Asienfonder däremot hade uttag. Värt att notera är också uttagen från fondtypen Sverige & Global, där bland annat de gamla allemansfonderna finns. Från dessa fonder var uttagen stora också under 2010. Här finns många äldre fondsparare som nu antingen gör uttag för att placera om till andra fonder eller för att använda pengarna, vilket ju är tanken att man ska göra på äldre dagar”, säger Fondbolagens förenings vd Pia Nilsson.
I januari var värdeutvecklingen på världens aktiemarknader svag. Värdet på Stockholmsbörsen, inklusive utdelningar, sjönk under månaden med cirka 1,2 procent.
Aktiefonder uppvisade ett totalt nettoinflöde på 6,4 mdkr under januari. Främst gjordes nettoinsättningar i Sverigefonder och Östeuropafonder. Dessa placeringsinriktningar uppvisade nettoinflöden på 3,8 respektive 3,2 mdkr. Däremot gjordes nettouttag från Asienfonder, främst Indienfonder, vilka påverkats negativt av den börsoro som infann sig under januari. Även fonder som placerar både i Sverige och globalt noterade nettoutflöden under inledningen av 2011.
Av det totala nettoinflödet i aktiefonder under januari utgjordes omkring en tredjedel av placeringar i indexfonder. Det stora intresset för indexfonder som märktes under 2010 håller således i sig.

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

CTA Roundtable 2023: A Wish to a Genie in Bottle

Stockholm (HedgeNordic) – Once again, we were humbled and exuberant to attract some of the brightest stars in the CTA space to join us...

Enfusion Platform: An Integrated Front, Middle and Back Office Experience

London (HedgeNordic) – Sweden is the third largest hedge fund hub in Europe, and the overall Nordic region is important for the Enfusion platform,...

Nordic Equity Long-Only Funds Shine in November

Stockholm (HedgeNordic) – In September, HedgeNordic introduced a new sub-strategy category to the Nordic Hedge Index: Equity Long-Only (ELO). This category is home to...

Overcoming 2022’s Challenges, Surging Beyond 20% Returns in 2023

Stockholm (HedgeNordic) – Under the guidance of Michael Petry, Danske Bank Asset Management has developed a solid trio of relative-value fixed-income hedge funds, overseeing...

Pareto Closes the Chapter on Omega

Stockholm (HedgeNordic) – Pareto Asset Management has announced the merger of its modest-sized Nordic-focused long/short equity fund, Pareto Nordic Omega, into the more successful...

Tidan Unveils ‘Barbell’ Strategy in High Yield

Stockholm (HedgeNordic) – Michael Falken and his team at Tidan Capital, which includes ex-Goldman Sachs capital structure veteran William Wilson, are setting their sights...

Allocator Interviews

Latest Articles

Man Institute Insights

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -