- Advertisement -
- Advertisement -

Möt högre räntor med en förberedd ekonomi

- Advertisement -

Idag meddelande Riksbanken att reporäntan höjs med 0.25 procentenheter. Enligt Riksbankens och Swedbanks prognoser kommer ytterligare höjningar under året. Vid årets slut räknar Swedbank med en reporänta på 2,25 dvs en procentenhet högre än idag.
Även under de kommande tre åren bör hushållen räkna med räntehöjningar. Riksbankens prognos sträcker sig t o m första kvartalet 2014 och reporäntan toppar då på 3,60. Med dagens marginaler motsvarar det en rörlig boränta på runt 5,7 procent. För ett lån på två miljoner kronor betyder det en högre ränteutgift efter ränteavdrag på 2 700 kronor per månad. Samtidigt bör man hålla i minnet att det, som i alla prognoser, finns klara mått av osäkerhet, nu främst beroende på den ekonomiska utvecklingen i omvärlden.
För hushåll med stora rörliga lån och små marginaler kommer räntehöjningarna att bli kännbara. Redan idag betalar ett hushåll med ett miljonlån en dryg tusenlapp mer per månad jämfört med vad man gjorde då den rörliga räntan var som lägst i november 2009.
Förbered dig själv och förbered din ekonomi. Om du har rörliga lån ställ in dig mentalt på högre ränteutgifter. Efter några år med rekordlåg ränta kommer nu mer av inkomsten gå till ränteutgifter och du får förmodligen dra ner på konsumtionsnivån framöver. Anpassa redan nu din ekonomi och ha en plan för hur du ska klara av och möta högre lånekostnader.
Det finns inga garantier för vad som är mest lönsamt, att binda eller inte. Vad som är mest ekonomiskt fördelaktigt vet man först i efterhand. Förutom att ta hänsyn till prognoser gäller det att hitta en avvägd strategi utifrån sin egen ekonomi. Vad som passar bäst beror på hur stora lån och vilka ekonomiska marginaler man har, men också vilken grad av trygghet man vill ha.
Strategier:
1. Ligg kvar rörligt. Då får du med dagens prognoser räkna med en boränta på närmare 6 procent om tre år. Utrymme bör dock finnas för räntetoppar upp till 7- 8 procent.
2. Spara själv. Väljer du att ha kvar dina rörliga lån kan du själv skapa dig en räntebuffert som ett ekonomiskt dragspel för kostnadshöjningar framöver. Ett sätt kan vara att spara mellanskillnaden upp till en bunden femårsränta, vilket innebär att man för varje lånad miljon behöver spara 1 000 kronor per månad.
3. Rörligt med räntetak. Om risken ökar för att räntan ska stiga kraftigt under löptiden är detta ett alternativ. Å ena sidan betalar du en något högre ränta än en rörlig ränta, å andra sidan finns säkerheten med en fast högsta räntenivå.
4. Bind delar av ditt lån på kort tid. Jämfört med prognosen för den rörliga räntan är just nu de korta bindningstiderna på t ex ett och två år fördelaktiga. Det kan vara ett alternativ till rörlig ränta. Om reporäntan stiger enligt Swedbanks prognos med en procentenhet under året skulle det betyda att man för ett miljonlån tjänar 120 kronor per månad på att binda på ett år. Att binda på två år kan med Swedbanks prognos gå med 220 kr plus per månad utslaget på hela tvåårsperioden jämfört med att ligga rörligt. De korta räntorna förväntas dock att krypa uppåt den närmaste tiden.
5. Bind delar av ditt lån på längre tid. Om du vill ha tryggheten med en bunden ränta eller om du tror att den rörliga räntan kommer höjas mer än med dagens prognoser, kan du binda en del av dina lån. I höstas då de bundna räntenivåerna var relativt låga såg det fördelaktigt ut att binda på längre tid. Med dagens ränteprognoser kan det bli något dyrare att binda på fem år jämfört med att ligga rörligt, men det rör sig ändå om en rimlig kostnad för att få en försäkran om en maxnivå. För ett miljonlån kan det röra sig om 80 kronor dyrare per månad om man använder Riksbankens prognos. Detta är mer en fingervisning och förutsätter att prognosens högsta räntenivå ligger kvar femårsperioden ut.
6. Amortera. På kort sikt har ofta amorteringar inte så stor påverkan på räntekostnaden. Däremot får man ner sin risknivå vilket kan vara ett mål i sig särskilt om man har stora lån. Ett mål kan vara att komma ner till en skuldsättningsgrad på 75 procent av bostadens värde. Då har man en bra marginal för prisfall om man skulle bli tvungen att sälja.
Räntekostnad för olika lånebelopp och boräntenivåer, kronor per månad

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest

Most Popular This Week

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

Will Equities Bottom Out Like in 1974?

Stockholm (HedgeNordic) – Growing signs that price pressures are easing suggest inflation may have peaked, which has some market participants wondering whether equity markets...

The Spectacular Unspectacular 20th Anniversary

Stockholm (HedgeNordic) – Reaching the 20th anniversary in the often short-lived and fast-paced hedge fund world is quite an achievement. In fact, some activity...

Head of Research Havnen Leaves CARN

Stockholm (HedgeNordic) – Harald Havnen is leaving CARN Capital and his role as Head of Research to join Norway’s largest pension fund advisor Gabler...

Strand to Launch the “Essential”

Stockholm (HedgeNordic) – Former hedge fund manager Eric Strand is launching the fourth fund under his own fund boutique AuAg Fonder after receiving approval...

Back to the Old Home

Stockholm (HedgeNordic) – Carnegie’s previously announced acquisition of Carnegie Fonder has been completed. The acquisition completed under the umbrella of the newly formed Carnegie...

Round Table: ETFs & Asset Management

Stockholm (HedgeNordic) – At a round table discussion that took place in Stockholm on October 17, asset managers and ETF providers discussed and answered...