- Advertisement -
- Advertisement -

Bensin i etanoltanken gav 270 000 ton mer koldioxid

- Advertisement -

Om alla Sveriges flexifuelbilar konsekvent tankats med E85 hade de svenska utsläppen av koldioxid varit 270.000 ton lägre de senaste åren jämfört med de verkliga utsläppen. Enbart under 2010 hade utsläppen varit 188.000 ton lägre; utsläppen från transportsektorn skulle ha minskat under året istället för att öka! Det hade också lönat sig för bilisterna, eftersom E85 var billigare än bensin under större delen av året. Det visar en analys som Svebio gjort.

Sverige har gjort en unik satsning på flexifuelbilar som kan köras på etanol. Totalt såldes 207.000 flexifuelbilar från januari 2005 till december 2010. Samtidigt byggdes nätet för E85-pumpar ut till 1700 stationer, mer än hälften av landets alla mackar.

Svebio har jämfört den verkliga försäljningen av E85 med den möjliga försäljningen om alla bilarna hade körts på E85. Undersökningen visar att det uppstått ett ökande gap mellan verklig och möjlig E85-försäljning. Gapet kan inte förklaras med ekonomiska faktorer, eftersom det mestadels lönat sig för den enskilde bilisten att köra på E85 (se Svebios rapport E85 lönar sig). Sannolikt beror den växande ”underskottstankningen” och de onödiga koldioxidutsläppen på den kampanj som sedan några år drivs mot etanolen, skriver Svebio i sin rapport.

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Dial Up Return, Not Risk: The Z-Shift Framework

By Russell Korgaonkar and Graham Robertson – Man AHL: Over the past few years, we have written about how it is possible to build...

Charlie Munger’s Enduring Legacy Among Nordic Investors

Stockholm (HedgeNordic) – Charlie Munger will leave a legacy; his wit and wisdom will resonate across generations of investors, continuing to influence and benefit...

The Narrative Has Shifted

Stockholm (HedgeNordic) – Stock markets globally lost ground for three consecutive months starting in August, only to witness a recovery in November. Following a...

Global Assets Founder Shifts Focus

Stockholm (HedgeNordic) – Lars Semb Maalen-Johansen, the responsible fund manager of Global Assets Dynamic under the umbrella of Global Assets, is bidding farewell to...

Case Hedgefond Building Stability and Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Case Hedgefond, once a billion-dollar fund in the Nordic hedge fund industry, has undergone a restructuring process since being taken over...

Ex-QQM Duo Unveils Funds Under Meriti Umbrella

Stockholm (HedgeNordic) – Ola Björkmo and Jonas Sandefeldt, known for developing the systematic market-neutral strategy behind QQM Equity Hedge, are spearheading the launch of...

Allocator Interviews

Latest Articles

Man Institute Insights

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -