News

recession ─ tag

Latest articles

Osäkerheten är total!

Stockholm (HedgeFonder.nu) - De finansiella marknaderna är extremt osäkra just nu och vet inte vilket ben de ska stå på. De makroekonomiska siffrorna som...

Goda bolagsrapporter överskuggar dåliga makrosiffror!

Stockholm (HedgeFonder.nu) - De två senaste veckorna har vi blivit översvämmade med bolagsrapporter från alla håll och fronter. Så här i efterhand kan man...

Fitch bekräftar Österrikes kreditbetyg AAA

STOCKHOLM (Direkt) Fitch rating bekräftar Österrikes kreditbetyg AAA, med stabila utsikter. Det framgår av ett pressmeddelande på tisdagen. Fitch fastslår att Österrikes betyg stöds av landets utvecklade...

Fem nyckelrisker för Europas bankers reditbetyg

STOCKHOLM (Direkt) Extraordinärt stöd från stater, centralbanker och överstatliga organ är för närvarande den viktigaste stabiliserande faktorn inom många av Standard & Poor's kreditbetyg...

IMF kan behövas riktade åtgärder mot hushållsskulder

STOCKHOLM (Direkt) I många ekonomier sliter hushållen nu med bördorna av de skulder som byggdes upp före "Den Stora Recessionen". Makroekonomisk politik kan bidra...

Irankris påverkar ek mindre än många tror

STOCKHOLM (Direkt) Krisen kring Irans atomenergiprogram, som har lett till kraftigt stigande oljepriser, kommer inte få samma påverkan på ekonomin som tidigare oljekriser, bland...

CTA-review: Global Domain Partners, LLC

Stockholm (HedgeFonder.nu) - Vi bad aktörer inom CTA/Managed futures-världen att ge oss sina synpunkter på 2011 i generella termer för CTA/Managed futures-industrin i allmänhet och...

Citi tror Euron överlever, men flera utmaningar 2012

STOCKHOLM (Direkt) En intensifierad euro-kris, allmän politisk oro, nationers försök att få ned skuldsättningen och ett högt oljepris - det är några av utmaningarna...

Bra fart i industrin

(Svensk Fondservice / Peter Malmqvist) - Det råder nästan full överrensstämmelse mellan världen konjunkturbedömare, att världsekonomin är på väg ner i en recession. Låt...

KINA: BRISTER I STATISTIK, KPI KAN VARA UNDERSKATTAD

STOCKHOLM (DIREKT) Den kinesiska statistiken är i behov av förbättring, och kan i nuläget ge en skev bild över den faktiska ekonomiska utvecklingen. Riskerna...

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_imgspot_img