- Advertisement -
- Advertisement -

Goda bolagsrapporter överskuggar dåliga makrosiffror!

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – De två senaste veckorna har vi blivit översvämmade med bolagsrapporter från alla håll och fronter. Så här i efterhand kan man konstatera att majoriteten av rapporterna har kommit in bättre än väntat och har givit marknaderna tillräckligt med bränsle för att driva upp kurserna. Samtidigt har makrosiffror visat på motsatsen och ger en allt mörkare bild av den globala ekonomin.

Vad sägs exempelvis om att såväl Storbritannien som Spanien officiellt är i recession nu? Storbritanniens BNP sjönk med 0,2 procent och Spaniens med 0,3 procent under första kvartalet utöver de nedgångar de visade under fjärde kvartalet 2011. Ratingsinstitutet Standard and Poor’s nedgraderade förra veckan Spaniens kreditbetyg med två steg till strax över skräpnivå. Snabbestimatet över euroområdets samlade inköpschefsindex sjönk till 47,4 i april, jämfört med 49,1 föregående månad, medan analytikers förväntningar låg på en ökning till 49,3. Samtidigt sjönk den samlade konfidensindikatorn för euroländerna till 92,8 i april, jämfört med reviderade 94,5 föregående månad. USA som under en tid var källan till hopp i den globala konjunkturåterhämtningen har också börjat vika ner sig den senaste tiden.

Hushållen börjar alltmer tappa förtroendet för ekonomin. De amerikanska hushållens konfidensindikator sjönk till 69,2 i april, vilket var något under analytikernas prognos på 69,6. Arbetslösheten har säkerligen haft ett finger med i spelet. Antalet nyanmälda sökande av arbetslöshetsunderstöd i USA uppgick till 388 000, medan analytiker väntade sig enbart 375 000 nya arbetssökande.

Pessimismen från konsumenternas håll har påverkat deras köpmönster negativt, vilket visades i statistik över orderingången över varaktiga varor som sjönk med 4,2 procent i mars jämfört med februari. Federal Reserve har en svår uppgift i denna svårtolkade miljö. Det känns som att vad de än gör kan bli fel i ett sådant läge, vilket framgår av deras ageranden. De gör ingenting just nu. Centralbanken beslutade efter förra veckans möte att hålla styrräntan oförändrad i intervallet 0,0-0,25 procent, vilket var helt förväntat. Det var snarare vad banken skulle säga om framtiden som alla intresserade sig för och tyvärr var det inte heller något nytt på den fronten. Under den efterföljande presskonferensen sa Ben Bernanke att centralbanken är redo att göra mer om förhållandena skulle kräva det.

Även amerikanska BNP-siffror kom in lägre än väntat och visade på en tillväxt på 2,2 procent under första kvartalet mot en förväntad tillväxt på 2,6 procent. Det enda positiva i statistikskörden var en ökning i antalet nya kontrakt om köp av befintliga bostäder i USA. Dessa steg med 4,1 procent i mars jämfört med föregående månad, vilket var bättre än förväntningarna som låg på en uppgång på 1,0 procent. Som ett resultat av ökat risktagande och i takt med att bolagsrapporterna kommer in bättre än väntat, klättrar aktiemarknaden vidare. Aktier mätt med det globala aktieindexet MSCI All Country World gick upp med 1,1 procent medan Stockholmsbörsen visade en liten uppgång på 0,2 procent.

Även råvaror hade en bra vecka. Råvaruindexet Goldman Sachs Commodity Index (GSCI) avancerade med 1,2 procent. Medan aktiemarknaden för närvarande reflekterar de förbättrade vinsterna genom uppgångar, fokuserar räntemarknaden på makrodata med sjunkande eller oförändrade räntor som följd. Den amerikanska 10-årsräntan gick ned 2 punkter till 1,94 procent medan den svenska 10-åringen var oförändrar på 1,80 procent. På valutamarknaden ökade dollar med 0,4 procent mot kronan till 6,71 kronor och euro klättrademed 0,7 procent till 8,90 kronor.

Bild: (C) shutterstock—kabakov

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Reza Rouzbehani
Reza Rouzbehani
Reza Rouzbehani, Grundare och ansvarig förvaltare (TurnPoint Asset Management) Reza har över 15 års erfarenhet av kapitalförvaltning på såväl institutionella som privata sidan och har haft olika chefsbefattningar inom branschen. Idag förvaltar han fonden TurnPoint Global Allocation, en trendföljande fond som tar sina positioner via ETF:er. www.turnpoint.se

Latest

Most Popular This Week

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

Month in Review – November 2022

Stockholm (HedgeNordic) – After a difficult end to the third quarter, Nordic hedge funds are enjoying a strong fourth quarter. The Nordic hedge fund...

A COO for Protean’s Growth Journey

Stockholm (HedgeNordic) – The founding duo of the newly-launched Swedish hedge fund Protean Select has appointed Daniel Mackey as the Chief Operating Officer of...

Tor Svelland’s Fund Tops the Ranking

Stockholm (HedgeNordic) – One month to the end of the year, Svelland Global Trading Fund of Norwegian Tor A. Svelland takes the top spot...

Will Equities Bottom Out Like in 1974?

Stockholm (HedgeNordic) – Growing signs that price pressures are easing suggest inflation may have peaked, which has some market participants wondering whether equity markets...

Rising Mortgage Rates and Falling Stock Prices

Copenhagen – (Jesper Rangvid): During 2022, mortgage rates have risen and stock prices have fallen, both negatively influencing households’ consumption possibilities. But how much...

The Spectacular Unspectacular 20th Anniversary

Stockholm (HedgeNordic) – Reaching the 20th anniversary in the often short-lived and fast-paced hedge fund world is quite an achievement. In fact, some activity...