- Advertisement -
- Advertisement -

Australien sänker styrränta till 3,75%

- Advertisement -

STOCKHOLM (Direkt) Australiens centralbank, RBA, sänkte på tisdagen sin
styrränta med 50 punkter till 3,75 procent (4,25).

I Bloomberg News prognosenkät bland 29 bedömare väntade sig endast två att
räntan skulle sänka med 50 punkter till 3,75 procent, medan resterande trodde att räntan skulle sänkas med 25 punkter till 4,00 procent.

Senaste gången Australiens centralbank ändrade styrräntan var den 6 december 2011, då den sänktes med 25 punkter till 4,25 procent.

Centralbankschefen Glenn Stevens räntebeslutet grundar sig på ny information som tyder på att de ekonomiska förhållandena har varit “något svagare” än väntat medan inflationen har dämpats.

Beträffande den globala ekonomin ser Glenn Stevens en fortsatt tillväxttakt under trend, men någon djup nedgång är inte sannolik. Tillväxten i Kina har dämpats enligt plan och väntas fortsätta i en mer uthållig takt framöver. Situationen i Europa är fortsatt “mycket svår” medan USA fortsätter växa i en måttlig takt. Australiens handelsposition, terms of trade, toppade för omkring sex månader sedan, men är fortsatt hög.

Finansmarknadsförhållandena har förbättrats i år, men sentimentet är fortsatt nervöst, Europa en potentiell källa till negativa chocker ännu en tid.

I Australien har produktionstillväxten legat något under trend det senaste året, trots att inhemsk efterfrågan har växt starkt. Produktionstillväxten har delvis påverkats av temporära faktorer, men också av en “envist hög växelkurs”.

Aktuella inflationsdata visar att den underliggande inflationen har sjunkit igen, liksom KPI-inflationen. Det sker i spåren av att väderdrivna prisökningar på livsmedel första halvåret 2011 nu som väntat har reverserats till fullo. Över de kommande ett, två åren kommer inflationen, exklusive kolpriser, sannolikt bli lägre än vad som tidigare väntats, men ännu inom 2-3 procentsintervallet.

Räntenivåerna för låntagare har legat nära genomsnittliga nivåer de senaste månaderna, men de har tenderat att stiga något när långivarna har skickat vidare sina högre finansieringskostnader. Kredittillväxten har varit måttlig generellt, huspriserna har visat vissa tecken på stabilisering men generellt är husmarknaden fortsatt sval. Växelkursen är fortsatt hög trots att terms of trade har försvagats något.

Efter den senaste räntesänkningen, i december, har RBA-styrelsen behållit
bedömningen att policyn varit “lämplig”, men att inflationsutsikterna kunde ge utrymme för en lättare penningpolitik om det skulle behövas för att stödja efterfrågan. Inkommande information de senaste månaderna “antyder att det nu är lämpligt med ett ytterligare steg i den riktningen”.

I bedömningen om lämplig storlek i justeringen av cash rate vi dagens möte
bedömde styrelsen att det var önskvärt att de finansiella förhållandena skulle vara lättare än de som rådde i december. En reduktion med 50 punkter i cash rate bedömdes därför i detta skede vara nödvändigt för att leverera den önskvärda nivån på låneräntorna”, sade Glenn Stevens enligt pressmeddelandet.

Bild: (C) shutterstock—Robyn Mackenzie

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Direkt
Direkt
Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Latest Articles

Nordic Hedge Funds Sustain Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Following its strongest first quarter in 15 years, the Nordic hedge fund industry sustained momentum into April. As reflected by the...

The Hands-On Approach of NCI Advisory in Debt Investing

Stockholm (HedgeNordic) – With over 45 years of expertise in structured finance and debt asset management, Jørgen Beuchert has dedicated the last 15 years...

Hedge Fund Journal: Calculo Best in Commodity Trend Following

Stockholm (HedgeNordic) – Calculo Evolution Fund, a pure commodity trend-follower based in Denmark, has been recognized as the “Best Performing Commodity Trend Follower” over...

SRV’s Multi-Pillar Fixed-Income Strategy

Stockholm (HedgeNordic) – Despite Danish mortgage bonds being widely regarded as almost risk-free, occasional spikes in risk aversion trigger significant spread widening versus government...

DBi Pioneers Cost-Efficient Access to CTA Performance

Stockholm (HedgeNordic) – Trend-following CTAs or managed futures vehicles are often seen as effective diversifiers within investment portfolios, exhibiting limited correlation to equity and...

Swiss Bank Eyes Global Equities Through Quant and Options Overlay Funds

Stockholm (HedgeNordic) – A Swiss private bank is seeking to allocate a minimum of €20 million to a fund specializing in global equities through...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -