- Advertisement -
- Advertisement -

Fem nyckelrisker för Europas bankers reditbetyg

- Advertisement -

STOCKHOLM (Direkt) Extraordinärt stöd från stater, centralbanker och överstatliga organ är för närvarande den viktigaste stabiliserande faktorn inom många av Standard & Poor’s kreditbetyg för europeiska banker, där nödvändigt andrum kommit från de centralbanksåtgärder som riktats mot akuta likviditetsrisker.

“På kort sikt tror vi att det blir svårt för regeringarna att ta bort stödet innan dess att förtroendet för de politiska institutionerna, samt dess förmåga att anpassa finanspolitiken, och finansmarknaden har återhämtat sig. Innan förtroendet har återhämtat sig och osäkerheten minskat så tror vi att kreditvärdigheten för de europeiska bankerna fortsatt kommer vara lidande”, skriver S&P i ett pressmeddelande.

Mot bakgrund av det listar kreditvärderingsinstitutet fem nyckelrisker för de europeiska bankernas kreditkvalitet:

Svagare statlig kreditvärdighet påverkar bankernas kreditbetyg både direkt och indirekt. Omvänt skulle stabiliserade landbetyg lätta på trycket på bankerna.

Kreditkvaliteten väntas sannolikt att försämras för banker exponerade mot större ekonomisk risk (recession) samt för företagsbanker som kräver hög skuldsättning, har dåligt matchad upplåning och likviditet och som kräver kontinuerlig tillgång till kapitalmarknadsupplåning.

Restriktioner i upplåningen. Extraordinärt stöd bidrar till att stabilisera
kreditvärdigheten hos bankerna, men centralbanksåtgärderna är också ett bevis på en strukturell svaghet i stora delar av sektorn.

Övergången till strängare krav på bankerna väntas vidare sannolikt leda till fortsatta ansträngningar hos många banker att stärka sina balansräkningar och kan potentiellt utgöra ett startskott för fundamentala förändringar i bankernas affärsmodeller och prissättning av produkter.

En förändrad karaktär av statligt stöd för banker. På kort sikt väntas det bli svårt att dra tillbaka statligt stöd innan förtroendet för de finansiella marknaderna återhämtat sig, men räddningsoperationerna för sektorn har gett ökade underskott och det antas minska både möjligheten och viljan att ge stöd i framtida kriser.

Bild: (C) shutterstock—Paul Fleet

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Direkt
Direkt
Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Latest

Most Popular This Week

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

The 2x Version of Calculo Evolution

Stockholm (HedgeNordic) – Commodity-focused quantitative manager Calculo Capital has launched a higher risk, higher return version of its Calculo Evolution Fund. The original trend-following strategy...

Month in Review – November 2022

Stockholm (HedgeNordic) – After a difficult end to the third quarter, Nordic hedge funds are enjoying a strong fourth quarter. The Nordic hedge fund...

A COO for Protean’s Growth Journey

Stockholm (HedgeNordic) – The founding duo of the newly-launched Swedish hedge fund Protean Select has appointed Daniel Mackey as the Chief Operating Officer of...

Tor Svelland’s Fund Tops the Ranking

Stockholm (HedgeNordic) – One month to the end of the year, Svelland Global Trading Fund of Norwegian Tor A. Svelland takes the top spot...

Will Equities Bottom Out Like in 1974?

Stockholm (HedgeNordic) – Growing signs that price pressures are easing suggest inflation may have peaked, which has some market participants wondering whether equity markets...

Rising Mortgage Rates and Falling Stock Prices

Copenhagen – (Jesper Rangvid): During 2022, mortgage rates have risen and stock prices have fallen, both negatively influencing households’ consumption possibilities. But how much...