- Advertisement -
- Advertisement -

Fem nyckelrisker för Europas bankers reditbetyg

Report: Systematic Strategies

- Advertisement -

STOCKHOLM (Direkt) Extraordinärt stöd från stater, centralbanker och överstatliga organ är för närvarande den viktigaste stabiliserande faktorn inom många av Standard & Poor’s kreditbetyg för europeiska banker, där nödvändigt andrum kommit från de centralbanksåtgärder som riktats mot akuta likviditetsrisker.

“På kort sikt tror vi att det blir svårt för regeringarna att ta bort stödet innan dess att förtroendet för de politiska institutionerna, samt dess förmåga att anpassa finanspolitiken, och finansmarknaden har återhämtat sig. Innan förtroendet har återhämtat sig och osäkerheten minskat så tror vi att kreditvärdigheten för de europeiska bankerna fortsatt kommer vara lidande”, skriver S&P i ett pressmeddelande.

Mot bakgrund av det listar kreditvärderingsinstitutet fem nyckelrisker för de europeiska bankernas kreditkvalitet:

Svagare statlig kreditvärdighet påverkar bankernas kreditbetyg både direkt och indirekt. Omvänt skulle stabiliserade landbetyg lätta på trycket på bankerna.

Kreditkvaliteten väntas sannolikt att försämras för banker exponerade mot större ekonomisk risk (recession) samt för företagsbanker som kräver hög skuldsättning, har dåligt matchad upplåning och likviditet och som kräver kontinuerlig tillgång till kapitalmarknadsupplåning.

Restriktioner i upplåningen. Extraordinärt stöd bidrar till att stabilisera
kreditvärdigheten hos bankerna, men centralbanksåtgärderna är också ett bevis på en strukturell svaghet i stora delar av sektorn.

Övergången till strängare krav på bankerna väntas vidare sannolikt leda till fortsatta ansträngningar hos många banker att stärka sina balansräkningar och kan potentiellt utgöra ett startskott för fundamentala förändringar i bankernas affärsmodeller och prissättning av produkter.

En förändrad karaktär av statligt stöd för banker. På kort sikt väntas det bli svårt att dra tillbaka statligt stöd innan förtroendet för de finansiella marknaderna återhämtat sig, men räddningsoperationerna för sektorn har gett ökade underskott och det antas minska både möjligheten och viljan att ge stöd i framtida kriser.

Bild: (C) shutterstock—Paul Fleet

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Direkt
Direkt
Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Latest Articles

Leadership Changes at AMF

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish occupational pension fund AMF is set for a leadership change, appointing its head of asset management, Tomas Flodén, as the...

Ridge Capital Expands Team After Hitting €100 Million Milestone

Stockholm (HedgeNordic) – With its unconventional high-yield bond strategy now exceeding €100 million in assets under management, Ridge Capital is expanding its portfolio management...

“7 Years, Niller, Then You Know a Thing or Two”

Stockholm (HedgeNordic) – There is a Danish saying that goes, “7 years, Niller, then you know a thing or two,” suggesting that seven years...

Brobacke Gains 7.6% in Early July, Predicts Continued Bull Market

Stockholm (HedgeNordic) – After a relatively flat first half of 2024, marked by noticeable month-over-month volatility, discretionary macro fund Brobacke Global Allokering advanced 7.6...

Kristofer Barrett Back to Managing Tech Fund

Stockholm (HedgeNordic) – Kristofer Barrett, the former portfolio manager of the multi-billion-dollar Swedbank Robur Technology fund, has returned to managing a technology-focused equity fund....

Tidan’s Resurgence Amid Markets Needing a Touch of Magic

Stockholm (HedgeNordic) – In late 2021, Michael Falken and his team at Tidan Capital launched a hedge fund employing a capital structure relative value...

Allocator Interviews

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -