Bra fart i industrin

(Svensk Fondservice / Peter Malmqvist) – Det råder nästan full överrensstämmelse mellan världen konjunkturbedömare, att världsekonomin är på väg ner i en recession. Låt mig därför få strö vissa tvivel i din negativa övertygelse.

Det handlar om industriproduktionen. Ur ett börsperspektiv är det den mest avgörande indikatorn. Eftersom börsplaceringar, i större utsträckning än ekonomier i allmänhet, är beroende av en framgångsrik industrisektor utgör denna indikator en av mina hörnpelare. Dessutom finns den för i stort sett alla länder, samtidigt som den presenteras månadsvis, med lite drygt en månads fördröjning. Idag vet vi alltså hur industrin utvecklats fram till och med augusti, för de flesta länder.

Bra fart i industrin

Det är svårt att spåra någon konjunkturnedgång i den statistiken. Granskar vi världens fyra mest betydande länder, kan konstateras att det råder en industriell högkonjunktur i tre av dem och det fjärde landet har just återhämtat en gigantisk katastrof. Det senare rör Japan. Där föll industriproduktion 15 procent månaden efter katastroferna i mars, men är nu i rask takt på väg uppåt igen.

Tyskland urstark

Tyskland, som är svenska verkstadsföretags viktigaste handelspartner och konkurrentnation ångar på i mycket hög takt. Årstillväxten ligger på drygt 10 procent, vilket är extremt högt i ett historiskt perspektiv. Dessutom har den stigit mycket starkt under augusti, efter en viss dämpning under sommaren. Denna dämpning har dock väldigt lite med en lågkonjunktur att göra, eftersom den började från en mycket hög nivå.

USA ångar på

Även USA ångar på i god takt. Även här är tillväxten mycket hög, om än inte i närheten av Tysklands. Den amerikanska industriproduktionen växer med 3,4 procent i årstakt, därtill i en stabil trend de senaste månaderna. Detta trots att andra industriindikatorer visat att den borde vara på väg ner. Hittills har alltså dessa visat fel.

Kina har bra fart

Att Kina håller ångan uppe överraska nog ingen. Kineserna var ju den självklara globala motorn för ett halvår sedan, men efter sommarens amerikanska politiska budgetkäbbel och förnyad Greklandskris inom euroområdet, hamnade Kina utanför radaskärmen. Det är nog dags för oss alla att börja kalibrera om radarn igen, för någon avmattning i den skyhöga kinesiska industritillväxten syns i alla fall inte.

Räntemarknaden leder

Det är faktiskt inte aktiemarknaden som leder den här börsnedgången, det är räntemarknaden. Alla nyheter den senaste månaden har mer bäring på obligationer och banker, än på industrin och börsvinster. Börsen blir bara en spegling av den ökade osäkerhet som detta för med sig. Därför är industrin plötsligt en joker i leken. Det kan vara något att tänka på, när tankarna hos de flesta mest handlar om att fly fältet.

Bild: (C) aboutpixel.de—-Uwe Dreßler

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.