Osäkerheten är total!

Stockholm (HedgeFonder.nu) – De finansiella marknaderna är extremt osäkra just nu och vet inte vilket ben de ska stå på. De makroekonomiska siffrorna som nått marknaden de senaste månaderna tyder på att konjunkturen blivit allt svagare och en del av Europa redan är i recession. Om det inte hade varit för de överraskande goda bolagsresultaten som kommit ut den senaste månaden, hade risktillgångar blivit betydligt mera drabbade än vad de har så här långt.

Nu när bolagsrapporteringarna för den här gången går mot sitt slut, kommer investerarna återigen att fokusera på makrostatistiken. Och dessa siffror ser för närvarande inte något vidare ut. Valresultaten i Europa i helgen har inte gjort framtidsutsikterna bättre heller.

Söndagens val i Frankrike och Grekland, blev som väntat en seger för Hollande i Frankrike och riktigt Kaos i Grekland med de två stora regeringspartierna som tappade stort och som nu inte kommer att kunna få ihop en egen majoritet. Nu har risken för att Grekland snart ska lämna EMU blivit mycket större med allt vad det innebär.

Tyskland har varit det land i Europa som hållit humöret uppe, men även där börjar det komma tecken på svaghet. Tyska detaljhandelns försäljning ökade med 0,8 procent i mars, men den var sämre än prognosen på 1,0 procent. Utöver det uppgick arbetslösheten i Tyskland till säsongsjusterade 6,8 procent i april mot väntade 6,7 procent.

För hela euroområdet var arbetslösheten säsongsjusterade 10,9 procent i mars, vilket var den högsta nivån på närmare 15 år. Det som oroade mest i Europa var att det definitiva inköpschefsindexet sjönk till 45,9 i april från 47,7 i mars, vilket var den lägsta nivån sedan juni 2009. Vad som särskilt stack ut var att Italiens inköpschefsindex sjönk oväntat kraftigt, till 43,8 från 47,9 i mars.

På andra sidan jordklotet var det positivare tongångar. Kina fick sina siffror över inköpschefsindex som visade en mindre uppgång från 53,1 till 53,3. Det är positivt även om det var något mindre än väntade 53,6.

Blickar vi mot USA var det liksom Europa mestadels besvikelse. USA:s återhämtning börjar ifrågasättas alltmer i takt med att makrosiffrorna inte når upp till förväntningarna längre. Störst negativ marknadspåverkan under veckan hade arbetsmarknadsdata. Det skapades 115 000 nya jobb i USA under förra månaden, vilket var betydligt färre än väntade 160 000. Arbetslösheten sjönk dock marginellt till 8,1 procent. Men marknaden gillade inte siffrorna med börsnedgång som resultat.

Industrins orderingång sjönk med 1,5 procent i mars, även om det var något bättre än nedgång på 1,6 procent som analytiker hade räknat med. Produktiviteten sjönk med 0,5 procent under första kvartalet.

De amerikanska inköpscheferna till skillnad från EMU-området verkar dock tro på framtiden. Inköpschefernas index noterades till 54,8 i april jämfört med 53,4 föregående månad, vilket även slog förväntningar på 53,0.

På privata sidan har konsumenterna fortsatt att deppa. Förtroendeindex för vecka 17 sjönk till -37,6 jämfört med -35,8 föregående vecka. Detta samtidigt som att de privata inkomsterna ökade med 0,4 procent och privatkonsumtionen med 0,3 procent i mars.

Risktillgångar hade en dålig vecka. Aktier mätt med det globala aktieindexet MSCI All Country World backade med 2,3 procent och Stockholmsbörsen gick ned med 2,6 procent. Även råvaror tappade stort i veckan till stor del driven av oljenedgången. Råvaruindexet Goldman Sachs Commodity Index (GSCI) sjönk nämligen med 4,5 procent.

I och med nedgångarna på aktie- och valutamarknaderna flydde investerarna till trygga obligationer, vilket sänkte räntorna till nya bottennivåer. Den amerikanska 10-årsräntan gick ned 6 punkter till 1,88 procent medan den svenska 10-åringen tappade 10 punkter till 1,70 procent.

På valutamarknaden ökade dollar med 1,5 procent mot kronan till 6,82 kronor och euro gick upp med 0,2 procent till 8,92 kronor.

Share.

About Author

Reza Rouzbehani, Grundare och ansvarig förvaltare (TurnPoint Asset Management) Reza har över 15 års erfarenhet av kapitalförvaltning på såväl institutionella som privata sidan och har haft olika chefsbefattningar inom branschen. Idag förvaltar han fonden TurnPoint Global Allocation, en trendföljande fond som tar sina positioner via ETF:er. www.turnpoint.se

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.