Lancelot Global Select lägger ned

Stockholm (HedgeNordic) – Styrelsen i Lancelot Asset Management AB har beslutat att förvaltningen av Lancelot Global Select ska upphöra. Detta enligt en notis på Lancelots hemsida.

Som orsak till stängningen anges att fonden inte bedöms ha möjlighet att åstadkomma ett tillfredsställande förvaltningsutfall givet dagens marknadsförutsättningar.

Lancelot Global Select är en fond av hedgefonder som sedan november 2012 förvaltats av Magnus Jahnke. Sedan start har fonden avkastat 7,7 procent att jämföra med fondens jämförelseindex (OMRX T-bill + 1 %) som avkastat 4,1 procent under samma period.

I en kommentar till HedgeNordic säger förvaltningsansvarige Magnus Jahnke:

– Vi lägger ned fonden då vi anser att fondens nuvarande inriktning kommer att ha svårt att generera en attraktiv avkastning framöver. Tanken var att förändra inriktningen av fonden och skapa en portfölj som skulle fungera som ett räntesubsitiut. Detta skulle uppnås genom att investera i alternativa strategier till de nuvarande, men tyvärr kan dessa strategier ej erbjudas i fondens befintliga legala struktur. Eftersom vi ser en stor efterfrågan på ett räntesubstitut från våra kunder försöker vi nu hitta en mer lämplig förvaltingsform för den nya inriktningen.

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.