- Advertisement -
- Advertisement -

Nordiska CTAs i brett rally under fjärde kvartalet

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic.com) – Efter att under året legat och slagit kring noll-strecket noterade nordiska CTAs ett brett rally under det sista skälvande kvartalet. Långa positioner i aktieindex var den enskilt största förklaringen till den starka utvecklingen. Den bäst presterande förvaltaren under det fjärde kvartalet blev Brummer & Partners Lynx medan året annars dominerades fullständigt av norska Warren Capital som i en riskjusterad jämförelse överpresterade konkurrenterna med bred marginal.

Det blev återigen ett svårmanövrerat år för kvantitiva modellbaserade terminsförvaltare, så kallade CTAs. Efter att ha noterat ett positivt första kvartal tog det tvärstopp under det andra kvartalet vilket medförde att många förvaltare hamnade på rejäla minusresultat alternativt tappade stora uppgångar från kvartal 1. Räddningen kom dock för de flesta programmen under det fjärde kvartalet då ett tilltagande aktierally bidrog till att sentimentet förbättrades kraftigt för momentum-baserade modeller.

Tabell 1 åskådliggör utvecklingen för de CTA förvaltare som finns med i Nordic Hedge Index (NHX) och som har åtminstone 24 månaders avkastningshistorik (detta för att ha tillräckligt med datapunkter för att göra en rimlig riskjusterad jämförelse). Av tabellen framgår att de flesta förvaltarna noterade uppgångar under det fjärde kvartalet, undantagen var det kortsiktiga programmet Romanesco Persistence (-2.0%) samt det valutafokuserade Capricorn FX Maestro (-0.9%).

Av årsavkastningen framgår att de förvaltare som var positiva på året i de allra flesta fall levererade en majoritet av avkastningen under årets sista tre månader. Kvartalets vinnare blev Brummer & Partners Lynx med en uppgång på hela 13.9%. Genomsnittsavkastningen för trendföljande program landade på +5% under kvartalet. Den norska förvaltaren Warren Capital levererade återigen stabila avkastningssiffror under Q4 och sett över året har såväl Warren Fourth Moment Macro som Warren Short-Term signifikant överavkastat industrin.

Tabell 1. NHX CTA & Managed Futures, avkastning kvartal 4 – 2013

Q42013Table1

Tabell 1. Översikt avkastning Nordiska CTAs under det fjärde kvartalet 2013. Källa: HedgeNordic, BarclayHedge och Newedge

*Volatiliteten beräknad på ett rullande 24-månaders fönster

En riskjusterad jämförelse av de nordiska CTA förvaltarna kan utläsas ur tabell 2. I denna tabell har samtliga program åsatts en årlig volatilitet av 9.8% (vilket motsvarar genomsnittet för nordiska CTAs). Denna jämförelse gör det möjligt att se till avkastning per enhet risk snarare än att se till de absoluta avkastningssiffrorna. Tabellen understryker i princip tre saker; 1. Warren Capital har, sett till risktagandet, haft ett mycket starkt år och överavkastar sina nordiska kollegor såväl som industrin med bred marginal,  2. De största programmen (mätt i AuM) hade ett mycket bra kvartal där såväl Lynx som SEB Asset Selection slog relevanta jämförelseindex, 3. Nordiska CTAs har, i genomsnitt, gått bättre än industrin under 2013 men något svagare än densamma under Q4.

Tabell 2. NHX CTA & Managed Futures, avkastning kvartal 4 – 2013 (riskjusterad)

Q42013Table2

Tabell 2. Risk-justerad översikt av Nordiska CTAs avkastning under det fjärde kvartalet 2013. Källa: Egen beäkning baserad på data från HedgeNordic, BarclayHedge och Newedge

**Samtliga program och jämförelseindex justerade till de Nordiska CTA-förvaltarnas genomsnittliga volatilitet (9.8%).

En sammanfattning av årets resultat, återigen justerat till samma volatilitet, åskådliggörs i graf 1 nedan.

Graf 1. NHX CTA & Managed Futures, avkastning 2013 (riskjusterad)

Q42013Figure1

Vad ska man då tro om CTAs inför 2014? Som alltid är det svårt att ge kortsiktiga profetior om avkastningen för denna typ av strategi, vad man dock kunde se under det fjärde kvartalet 2013 var att trender på en rad olika marknader tilltog i styrka efter det att osäkerheten gällande Federal Reserves återköpsprogram skingrats (om än tillfälligt). Får vi se att att denna “tapering” fortsätter och intensifieras under nästkommande år bör detta långsiktigt vara positivt för CTAs. Marknadstrender tenderar ju att bli mer ihållande då de underbyggs av fundamenta snarare än att ständigt påverkas av centralbanksinterventioner…

 

Bild: (c) Sebastian-Kaulitzki—Fotolia.com

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Jonathan Furelid
Jonathan Furelid
Jonathan Furelid is editor and hedge fund analyst at HedgeNordic. Having a background allocating institutional portfolios of systematic strategies at CTA-specialist RPM Risk & Portfolio Management, Mr. Furelid’s focus areas include sytematic macro and CTAs. Jonathan can be reached at: jonathan@hedgenordic.com

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

RFP: Absolute Return Multi-Strategy/Fund of Funds

(Global Fund Search) - A Danish Institutional Investor is searching for an absolute return strategy for an allocation of EUR 40 million. The mandate...

Brummer Multi-Strategy Navigates 2022’s “Perfect” Storm

Stockholm (HedgeNordic) – 2022 experienced a “perfect” inflation storm due to an unprecedented amount of monetary and fiscal policy stimulus during the pandemic, war,...

Dream Comes True for Grönblom

Stockholm (HedgeNordic) – Ernst Grönblom had been running his high-conviction strategy of cherry-picking the stock market’s undervalued future winners under the umbrella of United...

Boarding the Broader Alternatives Ship

Stockholm (HedgeNordic) – Tore Davidsen, portfolio manager of SEB Eureka Fixed Income Relative Value since its launch in 2018, will join BankInvest as Senior...

Year of Stabilization of Interest Rates

By Kari Vatanen, CIO of Veritas: The year 2022 was a year of negative surprises in the investment markets and in the global economy. Hopes...

Playing Offense in the Net-Zero Transition

Stockholm (HedgeNordic) – The world’s adoption of cleaner energy had been ongoing prior to Russia unleashing war in Ukraine. The war and its consequences...