CTA

Romanesco ny konstituent i Nordic Hedge Index

Stockholm (HedgeNordic.com) – Från och med januari 2014 finns Romanesco Capital Management och deras Persistence Program med som en konstituent i Nordic Hedge Index (NHX). Romanesco kommer adderas till underkategorin Managed Futures/CTA.

Romanesco handlar en kortsiktig systematisk strategi och finns sedan mars 2013 att tillgå på Deutsche Banks managed account plattform DB Select. Även om bolaget är registrerat i Nederländerna är den nordiska kopplingen uppenbar då en majoritet av förvaltarteamet är av svensk börd med VD Joakim Agerback (bild) i spetsen.

Romanseco’s Persistence Program har handlats sedan september 2005. Under 2013 fick bolaget en signifikant kapitalinjektion då den holländska hedgefond inkubatorn IMQubator valde att investera i programmet. Detta har följts av ytterligare sådd-kapital från Australien baserade Scout Global Funds.

Persistence’s portfölj är brett diversifierad över 45 olika terminsmarknader innehållande valutor, obligationer, aktieindex och råvaror. Modellerna implementeras över olika geografiska regioner 24 timmar om dygnet med hjälp av egenutvecklade exekveringsalgoritmer. Algoritmerna letar efter mönster där priser bryter ut från historiska nivåer, syftet är sedermera att dra ned exponering efter volatilitetsspikar.

I en kommentar till 2013 års förvaltningsresultat säger VD Joakim Agerback:

“The Persistence Program slutade året upp 3,32% tack vare en stark decembermånad. 2013 var ett utmanande år för de flesta systematiska strategier, särskilt sett till volatilitet i avkastningen. Detta återspeglas dock inte i månadsresultat hos alla aktörer. Förvaltarteamet är ändå nöjd med året då målsättningen är att producera starkt riskjusterat resultat tillsammans med en tydlig diversifieringsförmåga. Bland annat april och december var tydliga exempel på denna diversifieringsförmåga särskilt på intra-month basis. Equities hade ett starkt år men var dock under stress på nedsidan vid ett flertal tillfällen. Hade några av dessa tillfällen spelat ut med momentum nedåt, så hade The Persistence Program varit positionerad som en utmärkt hedge/komplement i en portfölj.”

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.