Hedgefonder noterar inflöden på 17.5 miljarder dollar i november

Stockholm (HedgeNordic.com) – Hedgefonder noterade inflöden på 17.5 miljarder dollar motsvarande 0.9% av indsutrins totala förvaltade kapital under november enligt en rapport från BarclayHedge och TrimTabs Investment Research. Detta var det största inflödet på sex månader och det näst största under de senaste två åren. “Hedgefondindustrin har sett ett nettoinflöde på 66.9 miljarder dollar under 2013, en kraftig återhämtning jämfört med samma period 2012 då industrin noterade ett utflöde på motsvarande 8.2 miljarder,” säger Sol Waksman grundare av BarclayHedge. Hedgefonder noterade nettoinföden under nio av de första elva månaderna 2013. Industrins totala kapital under förvaltning steg till ett femårshögsta på 2.1 triljarder dollar. “Indsustrins förvaltade kapital är upp 17% 2013 men är fortfarande 14% under toppnoteringen på 2.4 triljarder dollar som noterades under 2008,” säger Waksman.

Den månatliga TrimTabs/BarclayHedge Hedge Fund Flow Report visar att industrin noterade en uppgång på 0.8% i november, vilket indikerar att den underpresterade S&P 500 som steg med 3.1%. Equity long only hedgefonder steg 2.3% och adderade därmed till en uppgång i oktober på 1.9%. Equity long bias fonder steg 1.6%, jämfört med 2.3% uppgång i oktober.

Fond i Hedgefonder tog in 1.9 miljarder dollar (0.4% av totalt förvaltat kapital) under november och reverserar därmed en negativ utveckling där oktober noterade utflöden på 1.1 miljarder dollar. Fond i Fonder har bara noterat inflöden under tre av de senaste 24 månaderna, i bjärt kontrast till hedgefonder som noterade inflöden under 15 av de senaste 24 månaderna.

TrimTabs/BarclayHedge Survey of Hedge Fund Managers visar att en stor del av förvaltarna är positiva till utsikterna för S&P500 för januari månad. Nära 2/3 av respondenterna förväntar sig att aktier överpresterar obligationer och ädelmetaller under de nästkommande 6 månaderna och en lika stor andel förväntar sig att industrialiserade marknader kommer överavkasta tillväxmarknader under samma period.

 

Bild: (c) Ljupco Smokovski—Fotolia.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.