- Advertisement -
- Advertisement -

Slutet gott allting gott: Lyxor HF Index upp 7% 2013

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic.com) – Vinnarna bland hedgefonder under 2013 var de som hade långa aktiepositioner på de utvecklade marknaderna och korta positioner på guld och räntor. Hedgfonder lyckades under året navigera vändningarna och slutade året på en uppgång på 7% lyfta av uppgångar i aktier.

Under året bleknade värderingsanomalierna och de systematiska riskerna minskade, vilket banade väg för en hälsosammare aktiespridning och en skiftning till en mer idiosynkratisk prissättning. Lyxor förväntar sig att 2014 kommer att vara ett övergångsår då man går från likviditet till tillväxt och därmed öppnar upp stora möjligheter för relative-value strategier.

Strategier som bygger på händelser och L/S aktier gick bäst under 2013 medan L/S kredit och obligationer gick sämre. CTA och global makrostrategierna begränsade skadorna genom att öka aktieexponeringen under året. Portföljrotationen mot aktier hade positiva effekter på de flesta strategierna. Den genomsnittliga aktiebetanivån bland fonderna  på Lyxorplatformen ökade från 20% i början på 2013 till 35% i slutet på året.

L/S aktieförvaltarna lyckades med att tajma marknaden innan sommaren då USAs nedtrappning av stödköpen av obligationer var på tapeten fick dem att öka netto exponeringen från 55% till 75% medan man samtidigt kontrollerade riskexponeringen genom en reducerad bruttoexponering.

Generellt justerade aktiefonderna sina sektorallokeringar tillräckligt genom att kombinera aktier med hög utdelning med väl valda cykliska aktier där man föredrog tema som omstrukturering och sektorer med korta affärscykler. Förutom detta så undvek man även råvaror och tillväxtmarknadesrelaterad exponering. Japanska aktier ökade genom en centralbanksdriven reflation på tillgångssidan.

Händelsedrivna fonder gick också bra under 2013 och är bra positionerade i detta skede av cykeln. De fortsatte att kunna utnyttja situationer som t. ex. återhämtning och företag med svåra problem till följd av finanskrisen. Händesledrivna fonder gick bra under året då miljön som en följd av tilltagande tillväxt, omfattande likviditet och låg ’default’ risk.

Fonder inom Lyxor Hedge Fund Indices Merger Arbitrage drog ned nettoexponeringen som ett uttryck for oro över värderningsnivåerna i slutet på året.

L/S kredit och obligations arbitrage fonder spelade sina kort väl under året, trots en svår miljö. Med ogynnsamma FX trender å ena sidan och de höga värderingsnivåerna bland de vanliga krediterna å andra sidan, har de som lyckades fokuserat på krediter närmast aktier, såsom high-yield och konvertibler.

Diskretionära och systematiska trendföljare kämpade under 2013 där en övergång från att ligga tidigt till mitten på affärscykeln var svår att navigera. Dessutom förändrades de förväntade ‘cross asset’ scenarierna på grund av obalanserna man hanterat under finanskrisen. Det var svårt att tajma svängningarna på marknaden, värderingsanomalierna och de ovanliga korrelationerna för dessa förvaltare. De avslutade året sidledes i genomsnitt och begränsade skadorna tack vare aktieexponeringarna.

 

Bild: (c) aboutpixel.de—Sebastian Drolshagen

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Pirkko Juntunen
Pirkko Juntunen
Pirkko Juntunen startade sin karriär för 15 år sen då hon började som journalist på Institutional Investors nyhetsbrevsavdelning, med fokus på institutionell kapitalförvaltning. Efter mer än två år rekryterades hon av Financial News för att öka deras internationella nyhetsbevakning om kapitalförvaltning. Hon var även del av det team som startade eFinancialNews.com, en daglig web-baserad tidning som nu ägs av Dow Jones. I july 2004 började Pirkko som produkt-specialist på Fidelity, en amerikansk kapitalförvaltare där hon hade ett nära samarbete med fondsförvaltare som ansvarade för pan-Europeiska, globala och tillväxtmarknadsfokuserade aktiefonder. Sedan 2006 har Pirkko arbetat som filansare, med specialisering på institutionella investerare och med fokus på både traditionella portföljer och hedgefonder. Förutom journalistik arbetar Pirkko även med kommunikation och events inom pensions- och kapitalförvaltningsinduststrin. Pirkko läste internationell journalistik på City University i London och har en examen från Uppsala Universitet. Hon har dubbla medborgarskap i Sverige och Finland och är baserad i London. Sedan April 2012 frilansar Pirkko som journalist på HedgeFonder.nu.

Latest Articles

The ART of Finding Right Tails

Stockholm (HedgeNordic) – Philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘Black Swan’ to describe the tendency to underestimate the likelihood of extreme, hard-to-predict events,...

Cevian Acquires Stake in Swiss Insurer

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish activist investor Cevian Capital has unveiled a 3.12 percent stake in Swiss insurer Baloise Holding AG. The stake is valued...

Nordic Hedge Funds Sustain Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Following its strongest first quarter in 15 years, the Nordic hedge fund industry sustained momentum into April. As reflected by the...

The Hands-On Approach of NCI Advisory in Debt Investing

Stockholm (HedgeNordic) – With over 45 years of expertise in structured finance and debt asset management, Jørgen Beuchert has dedicated the last 15 years...

Hedge Fund Journal: Calculo Best in Commodity Trend Following

Stockholm (HedgeNordic) – Calculo Evolution Fund, a pure commodity trend-follower based in Denmark, has been recognized as the “Best Performing Commodity Trend Follower” over...

SRV’s Multi-Pillar Fixed-Income Strategy

Stockholm (HedgeNordic) – Despite Danish mortgage bonds being widely regarded as almost risk-free, occasional spikes in risk aversion trigger significant spread widening versus government...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -