SEB HEDGE FIXED INCOME: Första negativa avkastningsåret och AUM ned över 30%

Stockholm (HedgeNordic.com) – SEBs Hedge Fixed Income fond gick ner 0.12% under 2013 vilket är det första helåret sedan starten 2001 som fonden haft negativ avkastning. Under december sjönk fondens andeslvärde med 1.12% och samtidigt sjönk fondens kapital (AuM) med SEK 447 miljoner från slutet på november till slutet på december, vilket motsvarar nästan 32% av kapitalet. I slutet på november hade fonden SEK 1421 miljoner i kapital och SEK 974 miljoner vid årsskiftet.

Enligt förvaltarnas månadskommentar var den negtiva avkastningen i december ett resultat av att framför allt flera relativa värdestrategier inte utvecklade sig som väntat. Förvaltningsteamet var även positionerat för lägre svenska räntor och ränteuppgången bidrog därför ytterligare till den negativa avkastningen.

I kommentaren säger man sig vara revanschsugna efter svagt 2013 men säger samtidigt att man även måste ”vara ödmjuka och förutsättningslöst gå igenom olika delar i vår förvaltning och hur den kan anpassas till dagens räntemiljö.”

Förvaltarna säger också att de är övertygade att i en miljö av stigande räntor har deras förvaltningsmodell bra möjligheter att generera konkurrenskraftig avkastning.

Risker finns under 2014 för att centralbankernas löften om att hålla låga räntor kommer att ifrågasättas om ekonomin och arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas väl. Den låga inflationen kan dock göra det möjligt för centralbankerna att hålla sina löften om låga räntor men enligt SEB-kommentaren kommer det att under vägen finnas risker för stora ränterörelser. Avslutningsvis säger man att: ”En hög ränterörlighet är dock en positiv grundförutsättning för våra riktningsstrategier. Dessutom har teamets centralbanksstyrda strategier historiskt sett klarat sig bra i en mer ”normal” räntemarknad där makroekonomisk statistik och historiska samband har mer betydelse för centralbankernas agerande.”

 

Bild: (c) Michael Grabscheit—pixelio.de

Share.

About Author

Pirkko Juntunen startade sin karriär för 15 år sen då hon började som journalist på Institutional Investors nyhetsbrevsavdelning, med fokus på institutionell kapitalförvaltning. Efter mer än två år rekryterades hon av Financial News för att öka deras internationella nyhetsbevakning om kapitalförvaltning. Hon var även del av det team som startade eFinancialNews.com, en daglig web-baserad tidning som nu ägs av Dow Jones. I july 2004 började Pirkko som produkt-specialist på Fidelity, en amerikansk kapitalförvaltare där hon hade ett nära samarbete med fondsförvaltare som ansvarade för pan-Europeiska, globala och tillväxtmarknadsfokuserade aktiefonder. Sedan 2006 har Pirkko arbetat som filansare, med specialisering på institutionella investerare och med fokus på både traditionella portföljer och hedgefonder. Förutom journalistik arbetar Pirkko även med kommunikation och events inom pensions- och kapitalförvaltningsinduststrin. Pirkko läste internationell journalistik på City University i London och har en examen från Uppsala Universitet. Hon har dubbla medborgarskap i Sverige och Finland och är baserad i London. Sedan April 2012 frilansar Pirkko som journalist på HedgeFonder.nu.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.