- Advertisement -
- Advertisement -

Råvaror 2013

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic.com) –  2013 var ännu ett ganska tråkigt år både för long-only-investeringar i råvaror och för hedgefonder med exponering i råvarumarknaderna. De stora råvaruindexen (long-only och helt säkerställda) stängde på året med nedgångar mellan en och tio procent. Råvaruhedgefonder är en mycket inhomogen grupp men en indikation på deras utveckling ges av Newedge Commodity Trading Index. Preliminärt sjönk indexet med 1,3% under 2013, vilket var tredje året i rad med negativ avkastning. Delindex som inte innefattar aktierelaterade strategier föll preliminärt med 4,2%.

Momentumstrategier repade sig lite från 2012. Exempelvis steg Morningstars momentumbaserade lång-korta strategi med drygt fem procent. Att dessa strategier kunnat skapa positiv avkastning beror på en ganska stor divergens mellan olika råvaror. Kurvstrategier, som håller långa respektive korta positioner i samma råvara men med olika leveranstidpunkter, uppvisade också en positiv om än svag avkastning under året. Exempelvis gick Dow Jones UBS index med 3-månanders forwardrullning drygt en procent bättre än det traditionella indexet. Även vissa carrystrategier fungerade väl under 2013. Exempelvis hade medlemmarna i GSCI med contango över året en genomsnittlig avkastning på minus tio procent medan de med backwardation hade en avkastning på minus en procent.

Nedan finns ett diagram med spotprisutvecklingen (förändringen mellan förstakontrakten sista december 2012 och 2013) och den ackumulerade rullavkastningen för medlemmarna i GSCI. Variationen mellan de olika råvarorna är som sagt signifikant. Ädelmetaller och vissa spannmål uppvisade den svagaste avkastningen medan flertalet energiråvaror stängde året på plus.

CommodityReturns2013

Inte bara råvarors inbördes spridning i avkastning var påtaglig under 2013. Även korrelationen gentemot aktier sjönk gradvis under året. För hela 2013 var korrelationen mellan GSCI och amerikanska storbolagsindexet S&P500 på veckodata 0,35 vilket var den lägsta korrelationen sedan 2007. Korrelationen mellan råvaror och aktier är därmed så gott som tillbaka på den nivå som rådde före finanskrisen. Det stärker caset för råvaror som riskspridare i en portfölj. Dessutom kan deras avkastning i större utsträckning mätas på absolut basis snarare än i relation till avkastningen på aktiemarknaderna.

 

Bild: (c) by Zarni—pixelio.de

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Anders Blomqvist
Anders Blomqvist
Anders Blomqvist arbetar med kapitalförvaltning på Ålandsbanken, dels som förvaltare av Ålandsbanken Commodity Fund och dels med tillgångsallokering och portföljkonstruktion. Anders erhöll sin doktorsexamen i optimeringslära och systemteori vid matematiska institutionen på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm 2005.

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

Lynx is Fund Company of the Year, Says Privata Affärer

Stockholm (HedgeNordic) – Lynx Asset Management has been named “Fund Company of the Year” by Swedish business magazine Privata Affärer. The distinction comes after...

RFP: Absolute Return Multi-Strategy/Fund of Funds

(Global Fund Search) - A Danish Institutional Investor is searching for an absolute return strategy for an allocation of EUR 40 million. The mandate...

Brummer Multi-Strategy Navigates 2022’s “Perfect” Storm

Stockholm (HedgeNordic) – 2022 experienced a “perfect” inflation storm due to an unprecedented amount of monetary and fiscal policy stimulus during the pandemic, war,...

Dream Comes True for Grönblom

Stockholm (HedgeNordic) – Ernst Grönblom had been running his high-conviction strategy of cherry-picking the stock market’s undervalued future winners under the umbrella of United...

Boarding the Broader Alternatives Ship

Stockholm (HedgeNordic) – Tore Davidsen, portfolio manager of SEB Eureka Fixed Income Relative Value since its launch in 2018, will join BankInvest as Senior...

Year of Stabilization of Interest Rates

By Kari Vatanen, CIO of Veritas: The year 2022 was a year of negative surprises in the investment markets and in the global economy. Hopes...