- Advertisement -
- Advertisement -

Att välja hedgefonder

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Att välja den rätta produkten för din portfölj eller för att erbjuda din kund, är en utmanande uppgift. Och det blir inte lättare när du börjar titta på hedgefonder. Men, vad är en hedgefond? Det verkar inte finnas någon generell, allmänt accepterad definition på vad en hedgefond är. En exakt definition av termen ”hedgefond” är svår att ge på grund av att industrin till sin natur utvecklas konstant. Handelstekniker blir utbytta och omdefinieras konstant och antalet under-strategier ökar stadigt. Den underliggande filosofin inom hedgefondindustrin är att förvaltarens skicklighet (“alfa”) snarare än utvecklingen för en marknad eller tillgångsslag (“beta”) i huvudsak ska definiera framgången för en särskild strategi.

Det finns några typiska karaktärsdrag bland hedgefonder som skiljer dem från traditionella investeringar. Typiskt sett brukar de inte korrelera, eller ha som målsättning att inte korrelera med aktie- och obligationsmarknaden. Ett annat karaktärsdrag är att förvaltarna är stora investerare i sin egen fond och att fondvillkoren tillåter dem att vara mer flexibel i sin förvaltning och ha möjligheten att använda olika instrument i sin trading, ha mer koncentrerade innehav och faktiskt ta opportunistiska positioner.

Hedgefondförvaltare får ofta sin betalning genom en blandning av en fast förvaltningsavgift och en prestationsbaserad avgift, som är beroende av den avkastning som skapas för investeraren.

Bland det stora utbudet av hedgefonder – globalt beräknat till att vara fler än 8000 olika investeringsformer att tillgå – hur gör man då för att hitta de rätta för sin portfölj?

Att separera de bra från de dåliga fallerar ofta när man försöker definiera vad som är bra och vad som är dåligt. En investerare vill kanske uppnå högsta möjliga avkastning och kan acceptera en hög risknivå, vilket gör en stabil årlig avkastning med låg volatilitet, som kan vara eftersökt av en annan investerare, tämligen ointressant.

Karaktären på avkastningen och förväntningar är så klart endast en mindre aspekt att överväga. Det är många kriterier som kommer att påverka avkastningen på din investering och de förändras också över tid. Den organisatoriska strukturen på fonden och förvaltningsbolaget, transparens och likviditet, för att nämna några, är avgörande – inte bara för investerare inblandade i Madoff-skandalen – liksom avgifter och storleken på fonden och företaget

Men med dessa två exempel, avgifter och tillgångar under förvaltning, vill jag lyfta fram att det till synes uppenbara inte alltid är det bästa för dig som investerare. När det gäller hedgefonder kan det vara viktigare att titta på de olika aspekterna på ett annat sätt jämfört med traditionella investeringar och förstå metodiken bakom förvaltningsstilen och mekaniken i en fondförvaltares affärer.

Tillgångar under förvaltning är ett kriterium som man inte ska underskatta. Är fonden tillräckligt stor? Kan förvaltaren tillämpa sin förvaltningsstrategi så som han definierat  den, få tillgång till alla instrument, marknader, mäklare, etc., som ger honom de bästa förutsättningarna för att generera den riskjusterade avkastning han sa att han skulle göra? För vissa strategier är det viktigare att ha tillräckligt med pengar att förvalta jämfört med andra. En aktieförvaltare tycker vanligtvis att det är mycket enklare att köpa det exakta antalet aktier han behöver, för t.ex. 88.500 USD. Men tänk då på en trendföljande Managed futures-förvaltare, vars system säger åt honom att göra samma sak: säkerhetskravet för ett terminskontrakt kan vara 25.000 USD. Han måste då välja att köpa tre eller fyra kontrakt för att allokera 88.500 USD, en skillnad på 33% i exponering vilket gör förvaltaren över- eller underexponerad gentemot den beräknade idealstorleken på positionen.

Så, stor är bra? Inte alltid, återigen beror det på inriktningen. Många hedgefondstrategier är väldigt känsliga för kapacitetsbegränsningar eller dålig likviditet. De kan helt enkelt inte handla på samma sätt med en miljard USD, som de gjorde med 50 miljoner USD, på grund av att de marknader som de handlar på är för små eller för smala. Detta kan påverka hela strategin eller delar av den, som diversifiering inom portföljen.

Kostnaden för att vara investerad i en fond, avgifterna du betalar, är en viktig faktor. Varje sparad avgiftskrona kommer direkt dig tillgodo, månad för månad och år för år. Inte bara sedan Albert Einsteins kända citat är vi medvetna om kraften bakom ränta-på-ränta-effekten.

Under många år var 2+20 internationell industristandard för hedgefondförvaltare (dvs, förvaltaren får en fast avgift om 2% på förvaltat kapital och 20% av vinsterna han kan generera, oftast över en målavkastning). Det har varit en stor press på industrin att sänka avgifter. Men att krama ur den sista droppen blod ur en förvaltare och kapa avgifterna har en mycket allvarlig nedsida.

En fondförvaltare har vanligtvis, näst efter att förvalta dina tillgångar, ett företag att driva, löner, hyra och omkostnader att betala. Det borde ligga i ditt intresse att affärerna går bra. Det sista du vill ha är en förvaltare eller analytiker fullt upptagen med att oroa sig för att betala telefonräkningen, snarare än att förbättra sin riskjusterade avkastning.

En förvaltares intäkter är oftast nära kopplade till det kapital han förvaltar. En förvaltare med 100 miljoner SEK har under ett besvärligt år med avgift 2+20 då kanske två miljoner att spendera på analys, IT-utrustning för bättre exekvering, resor vid företagsbesök, prata med VD:ar och finanschefer, betala för bra infrastruktur så som depåbank, juridisk rådgivning, revision och alla andra kostnader som ett vanligt företag har, t.ex. löner, hyra och några kakor till kaffebordet när du kommer förbi på besök.

Så de som har läst så här långt kommer att bli besvikna över att inte finna en checklista med rutor att bocka av, filter att använda och landa i en solid, ofelbar guide till hedgefondinvesteringar. Men, så här i slutet äntligen ett råd: om du möter killen som har det där ”svaret-på-allt”-lösningen, spring.

 

 

Bild: (c) shutterstock-juan-R.-Velasco

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Kamran Ghalitschi
Kamran Ghalitschi
Kamran has been working in the financial industry since 1994 and has specialized on client relations and marketing. Having worked with retail clients in asset management and brokerage the first ten years of his career for major European banks, he joined a CTA / Managed Futures fund with 1,5 Billion USD under management where he was responsible for sales, client relations and operations in the BeNeLux and Nordic countries. Kamran joined a multi-family office managing their own fund of hedgefunds with 400 million USD AuM in 2009. Kamran has worked and lived in Vienna, Frankfurt, Amsterdam and Stockholm. Born in 1974, Kamran today again lives in Vienna, Austria.

Latest Articles

CABA Becomes a Signatory of UN PRI

Stockholm (HedgeNordic) – Danish fixed-income fund boutique CABA Capital has become a signatory of the UN Principles for Responsible Investment (PRI), thereby affirming its...

Elo’s Former PE Head Joins Coda Alternatives

Stockholm (HedgeNordic) – Karita Meling, Elo’s former Head of Private Equity, is joining Finnish fundraising advisory Coda Alternatives as Senior Advisor. She served as...

Sampo Plans Spin-off and Listing of Mandatum

Stockholm (HedgeNordic) – The board of Finnish insurance group Sampo has proposed the demerger and subsequent listing of Mandatum, a life insurance and asset...

Lars Wedenborn Strengthens Rhepa’s Board

Stockholm (HedgeNordic) – A well-designed and experienced board of directors is a powerful tool for any firm, including an asset management business. Rhenman &...

“Glad to Have Been Able to Launch” in Tumultuous Year

Stockholm (HedgeNordic) – Finnish fund managers Jan Brännback and Janne Lähdesmäki joined Schroders last year to launch two funds focused on Nordic small- and...

Hedge Funds Find Their Place in Finnish Institutional Portfolios

Stockholm (HedgeNordic) – Institutional investors have increasingly shifted their portfolios to alternative asset classes such as hedge funds in the low interest-rate environment after...

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -