- Advertisement -
- Advertisement -

November update

- Advertisement -

Under hela november har USA varit i fokus, först med presidentvalet och sedan det så kallade fiskala stupet som snabbt drog till sig ny uppmärksamhet när presidentvalet var avklarat. Månaden bjöd på en riktig berg- och dalbana på världens finansiella marknader med stora fall initialt och kraftiga återhämtningar därefter. Dessa rörelser har avspeglat den påtagliga osäkerheten hos investerarna och osäkerheten präglar fortfarande de finansiella marknaderna.

Den enskilt största faktorn som förmodligen kommer att styra marknaderna fram till det nya året är hur presidenten och republikanerna ska enas kring lösningen av det fiskala stupet. Som det ser ut nu är man långt ifrån en uppgörelse, men båda parter verkar vara överens om att de ska komma fram till en lösning före jul. Och historien har visat att någon typ av kompromiss kommer till slut att presenteras även om förhandslingarna pågår in i den sista minuten.

Om man nu bortser från det fiskala stupet en stund kan man för övrigt notera att den amerikanska ekonomin visar allt fler tecken på återhämtning och främst på arbetsmarknaden, konsumtionssidan och husförsäljning. De amerikanska hushållens konfidensindikator steg i november och detaljhandeln ökade med 4,5 procent under vecka 47 jämfört med ett år tidigare. På arbetsmarknaden sjönk antalet nyanmälda sökande av arbetslöshetsunderstöd med 23 000 till 393 000 personer. Här ser vi att trenden går åt ”rätt” håll.

På bostadsmarknaden var det lite olika signaler som kom ut. Köp av befintliga bostäder steg med 5,2 procent i oktober jämfört med föregående månad, medan försäljningen av nya enfamiljshus sjönk med 0,3 procent under samma period. Positivt var också att BNP ökade med 2,7 procent i årstakt under det tredje kvartalet.

Även i Kina verkar det vara en vändning på gång. Landets officiella inköpschefsindex steg för andra månaden i rad till 50,6 i november från 50,2. Ett annat BRIC-land, nämligen Indien, visade stark BNP-tillväxt under det tredje kvartalet med en uppgång på 5,3 procent i årstakt. Däremot Brasilien, som också tillhör BRIC-blocket, hade det lite svårare med tillväxten och utvecklades klart svagare än väntat. Tillväxten under det tredje kvartalet på årsbasis var 0,9 procent och var en besvikelse jämfört med regeringens mål på 4,7 procent.

Europa är fortfarande ett bekymmer med alltifrån den grekiska situationen till den allmänna krisen för EMU. Arbetslösheten har dragit iväg till 11,7 procent i oktober för hela området och nu börjar dragloket Tyskland visa alltfler tecken på dämpad ekonomisk aktivitet. Index för de tyska konsumenternas förväntningar sjönk för månaden och inflationstakten sjönk till 1,9 procent under november.

Världens börser räddades av den kraftiga uppgången i slutet av november, vilket gjorde att såväl aktier som råvaror hade en positiv november. Det globala aktieindexet MSCI All Country World gick upp med 1,1 procent under månaden och Stockholmsbörsen avancerade 3,2 procent. Råvaror hade också en hygglig månad och råvaruindexet Goldman Sachs Commodity Index (GSCI) slutade månaden med en uppgång på 1,9 procent.

Trots börsuppgångarna sjönk räntorna överlag under månaden. Den amerikanska 10-årsräntan sjönk med 8 punkter till 1,61 procent och den svenska motsvarigheten gick ned med 6 punkter till 1,47 procent. På valutamarknaden tappade kronan något mot såväl dollar som euro. Amerikanska dollarn gick upp 0,3 procent till 6,66 kronor och euron ökade med 0,6 procent till 8,65 kronor.

 

Bild: (c) shutterstock—Sam Cornwell 

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Reza Rouzbehani
Reza Rouzbehani
Reza Rouzbehani, Grundare och ansvarig förvaltare (TurnPoint Asset Management) Reza har över 15 års erfarenhet av kapitalförvaltning på såväl institutionella som privata sidan och har haft olika chefsbefattningar inom branschen. Idag förvaltar han fonden TurnPoint Global Allocation, en trendföljande fond som tar sina positioner via ETF:er. www.turnpoint.se

Latest Articles

Rhenman’s Healthcare Fund Transitions to Article 8 Classification

Stockholm (HedgeNordic) – Since its inception in mid-2009, the Rhenman healthcare fund has focused on investing in healthcare companies, which contribute to at least...

The ART of Finding Right Tails

Stockholm (HedgeNordic) – Philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘Black Swan’ to describe the tendency to underestimate the likelihood of extreme, hard-to-predict events,...

Cevian Acquires Stake in Swiss Insurer

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish activist investor Cevian Capital has unveiled a 3.12 percent stake in Swiss insurer Baloise Holding AG. The stake is valued...

Nordic Hedge Funds Sustain Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Following its strongest first quarter in 15 years, the Nordic hedge fund industry sustained momentum into April. As reflected by the...

The Hands-On Approach of NCI Advisory in Debt Investing

Stockholm (HedgeNordic) – With over 45 years of expertise in structured finance and debt asset management, Jørgen Beuchert has dedicated the last 15 years...

Hedge Fund Journal: Calculo Best in Commodity Trend Following

Stockholm (HedgeNordic) – Calculo Evolution Fund, a pure commodity trend-follower based in Denmark, has been recognized as the “Best Performing Commodity Trend Follower” over...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -