Amerikanska valet – på västfronten inte mycket nytt

Stockholm (HegdeFonder.nu) – Sven Thorén  fondförvaltare Team Catella Nordic Long Short Equity, kommenterar veckans val i USA:

“Igår fick vi besked att Obama förblir USA:s president i ytterligare en mandatperiod. Aktiemarknaderna världen över reagerade svagt positivt på morgonen igår i Europa, för att sälja av kraftigt på eftermiddagen. Inget är egentligen nytt förutom att Obama möjligtvis blir mindre populistisk när han inte kan bli omvald. Å andra sidan vill demokraterna som parti bli omvalda.

Kongressen är fortfarande splittrad mellan partierna. Fokus framöver lär bli på hur demokrater och republikaner ska komma överens om hur man ska reducera den skuldbördan. Statskulden är numera större än BNP. Statens utgifter kan delas i lagstadgade och diskretionära utgifter samt räntor på lån. Lagstadgade utgifter som exempelvis socialförsäkringar kräver ett kongressbeslut för att ändras. 2010 var kongressens (”Congressional Budget Office”) prognos att amerikanska statens totala lagstadgade utgifter (inkl ränteutgifter) skulle överstiga statens intäkter inom 15 år. Där är vi i stort sett redan idag. Det finns dessutom ett skuldtak som med nuvarande takt kommer att brytas under slutet av 2012. Därefter måste kongressen höja taket annars kommer staten inte kunna betala sina räkningar. Någonstans i denna röra lär spekulationen om en nedgradering av USA:s kreditvärdighet dyka upp igen. En nedgradering kanske inte spelar så stor roll då en av de största köparna av statsobligationer är FED.

Så vad kommer hända? Min tro är att den amerikanska statsskulden kommer fortsätta öka, likt den amerikanska konsumentens krediter efter bankkrisen. Partierna kommer säkert överens i vissa frågor men någon fullständig lösning på ”the fiscal cliff” kommer inte. Obehagliga beslut kommer skjutas på framtiden precis som i Europa. Investeringstakten har minskat under 2012 och företagens balansräkningar är hälsosamma. Det är troligt att ”fiscal cliff” gjort företagen osäkra om framtiden och de har därför valt att avvakta investeringar. Ett tydligt besked från politikerna kommer antagligen frigöra kapital för investeringar, vilket skulle vara en välbehövlig injektion för ekonomin. Den här effekten är dock troligtvis begränsad. USA har ändå mycket av avgörandet i sina egna händer. Bankerna har lagt många av problemen bakom sig. De har en stor inhemsk marknad och sammantaget betydligt bättre förutsättningar för tillväxt än Europa.”

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

2 Comments

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.