- Advertisement -
- Advertisement -

Lancelot dubblerar – startar två nya fonder

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Den lilla Stockholmsbaserade kapitalförvaltaren Lancelot satsar och dubblerar sitt fondutbud med två nya fonder – Avalon, som startade den 1 november, och Global Select, som startar den 15 november.

Avalon är en specialfond, förvaltad av Tomas Meerits, som huvudsakligen investerar i svenska aktier, med en koncentrerad portfölj. Fondens målsättning är att genom en aktiv förvaltning uppnå en avkastning som på lång sikt väsentligt överstiger den allmänna börsutvecklingen i Sverige.

I ett första steg väljer förvaltaren ut ca 30-40 bolag. Fonden investerar sedan i 15-20 av dessa bolag, som förvaltaren känner väl och som anses ha potential att öka kraftigt i värde på 3 till 5 års sikt. Andelen aktier kan variera mellan 60 och 120 procent av fondens värde.

Den fasta förvaltningsavgiften är 1% och det prestationsbaserade arvodet uppgår till 20% över jämförelseindex. Inget prestationsbaserat arvode tas ut om inte fonden avkastar bättre än SIX Return Index.

Den andra fonden, Lancelot Global Select, är en absolutavkastande global fond-i-fond med relativt stora frihetsgrader och utan några geografiska begränsningar. Fonden investerar aktivt i de tillgångslag, regioner och branscher som för tillfället bedöms intressanta. Ansvarig förvaltare är Magnus Jahnke.

Fondens målsättning är att genom en aktiv förvaltning långsiktigt uppnå en hög riskjusterad avkastning till lägre volatilitet än aktiemarknaden.

Fonden investerar globalt i aktivt förvaltade aktie-, ränte- och hedgefonder utan begränsningar av index, länder, eller sektorer. Andelen aktiefonder eller räntefonder får uppgå till 75 procent av fondens värde och 100 procent i hedgefonder eller andra alternative investeringar. Det breda mandatet har som syfte att begränsa effekten av förväntade börsnedgångar respektive uppnå hävstång vid uppgångar. Fonden har en begränsad portfölj av fonder med normalt färre än 12 fonder.

Förvaltarna säger: ”Investeringsprocessen börjar med att investeringsteamet analyserar omvärlden, dess risker och möjligheter. Det bestämmer fondens risknivå och hur kapitalet skall allokeras mellan valda tillgångslag. I ett andra steg väljs vilka regioner, länder och branscher som fonden skall investera i och som förväntas gynnas av den bedömda framtida utvecklingen. Först därefter väljs de fonder ut som passar den valda allokeringen.”

Investeringsstrategin beskrivs som: ”Lanceot Global Select investerar endast i fonder med en förvaltare som har ett bra och konsistent förvaltningsresultat med förutsättningar att upprepa resultatet, lång erfarenhet samt stort engagement och vågar ta tydliga ställningstaganden och skilja sig från mängden.”

Avgiften uppgår till 0,9% i fast avgift och 20% av den avkastning som överstiger referensindex OMRX T-Bill Index + 1%. Minsta insättning är 500.000 kronor i båda fonderna.

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Improved Environment for Single Shorts and Options Protection

Stockholm (HedgeNordic) – Marcus Plyhr’s cautious stance on markets helped Norron Select minimize losses in 2022, closing the year with a low single-digit decline...

Strong May Performance for Nordic Hedge Funds

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic hedge fund industry is experiencing one of its strongest years on record, marked by seven consecutive months of positive...

New Billion Club Member

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic hedge fund industry is welcoming a new member to its exclusive €1 billion club: Asgard Fixed Income Risk Premia...

Coeli Partners with Peter Norhammar for Real Estate Fund Launch

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish asset manager Coeli is partnering with real estate specialist Peter Norhammar and NRP Anaxo Management to launch a new long/short...

Borea Welcomes New Majority Owner

Stockholm (HedgeNordic) – Norwegian fund boutique Borea Asset Management has a new majority owner. A consortium of independent banks within Frendegruppen, Norway’s second-largest banking...

Estlander Awaiting the Black Swan

Stockholm (HedgeNordic) – Finnish systematic asset manager Estlander & Partners has been in the business of providing so-called “crisis alpha” for decades through one...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -