- Advertisement -
- Advertisement -

Lancelot dubblerar – startar två nya fonder

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Den lilla Stockholmsbaserade kapitalförvaltaren Lancelot satsar och dubblerar sitt fondutbud med två nya fonder – Avalon, som startade den 1 november, och Global Select, som startar den 15 november.

Avalon är en specialfond, förvaltad av Tomas Meerits, som huvudsakligen investerar i svenska aktier, med en koncentrerad portfölj. Fondens målsättning är att genom en aktiv förvaltning uppnå en avkastning som på lång sikt väsentligt överstiger den allmänna börsutvecklingen i Sverige.

I ett första steg väljer förvaltaren ut ca 30-40 bolag. Fonden investerar sedan i 15-20 av dessa bolag, som förvaltaren känner väl och som anses ha potential att öka kraftigt i värde på 3 till 5 års sikt. Andelen aktier kan variera mellan 60 och 120 procent av fondens värde.

Den fasta förvaltningsavgiften är 1% och det prestationsbaserade arvodet uppgår till 20% över jämförelseindex. Inget prestationsbaserat arvode tas ut om inte fonden avkastar bättre än SIX Return Index.

Den andra fonden, Lancelot Global Select, är en absolutavkastande global fond-i-fond med relativt stora frihetsgrader och utan några geografiska begränsningar. Fonden investerar aktivt i de tillgångslag, regioner och branscher som för tillfället bedöms intressanta. Ansvarig förvaltare är Magnus Jahnke.

Fondens målsättning är att genom en aktiv förvaltning långsiktigt uppnå en hög riskjusterad avkastning till lägre volatilitet än aktiemarknaden.

Fonden investerar globalt i aktivt förvaltade aktie-, ränte- och hedgefonder utan begränsningar av index, länder, eller sektorer. Andelen aktiefonder eller räntefonder får uppgå till 75 procent av fondens värde och 100 procent i hedgefonder eller andra alternative investeringar. Det breda mandatet har som syfte att begränsa effekten av förväntade börsnedgångar respektive uppnå hävstång vid uppgångar. Fonden har en begränsad portfölj av fonder med normalt färre än 12 fonder.

Förvaltarna säger: ”Investeringsprocessen börjar med att investeringsteamet analyserar omvärlden, dess risker och möjligheter. Det bestämmer fondens risknivå och hur kapitalet skall allokeras mellan valda tillgångslag. I ett andra steg väljs vilka regioner, länder och branscher som fonden skall investera i och som förväntas gynnas av den bedömda framtida utvecklingen. Först därefter väljs de fonder ut som passar den valda allokeringen.”

Investeringsstrategin beskrivs som: ”Lanceot Global Select investerar endast i fonder med en förvaltare som har ett bra och konsistent förvaltningsresultat med förutsättningar att upprepa resultatet, lång erfarenhet samt stort engagement och vågar ta tydliga ställningstaganden och skilja sig från mängden.”

Avgiften uppgår till 0,9% i fast avgift och 20% av den avkastning som överstiger referensindex OMRX T-Bill Index + 1%. Minsta insättning är 500.000 kronor i båda fonderna.

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest

Most Popular This Week

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

Round Table: ETFs & Asset Management

Stockholm (HedgeNordic) – At a round table discussion that took place in Stockholm on October 17, asset managers and ETF providers discussed and answered...

Nordic Managers Win EuroHedge Nominations

Stockholm (HedgeNordic) – With Intelligence has released the first round of nominations for the EuroHedge Awards 2022, with the list featuring seven Nordic hedge...

Expected 75 Point Hike in Riksbank Rate

Stockholm (HedgeNordic) – Sweden’s Riksbank raised the key interest rate by an expected 75 basis points to 2.5 percent, the highest level since 2008....

The Age of Macro is Back

Stockholm (HedgeNordic) – In recent years, fixed-income macro managers such as Carlsson Norén have struggled to deliver attractive absolute returns in a low-volatility environment...

Man AHL Launches its First Systematic Article 9 Fund

Stockholm (HedgeNordic) – Man Group’s quantitative investment arm and engine, Man AHL, has launched the asset manager’s first systematic Article 9 fund. Relying on...

Corporate Bonds are Very Attractive Finds Atlant Fonder

Stockholm (HedgeNordic) – This year’s broad sell-off in the bond market due to aggressive monetary tightening in the fight against inflation may have investors...