AIMA och Deutsche Bank: Aktiv riskahantering ett måste i volatil miljö

London (HedgeFonder.nu) – Enligt den nyligen publicerade guiden om hedgefonder för institutionella investerare utgör den alltmer volatila investeringsmiljön en grund för ökat intresse i hedgefonder och aktiv rikshantering. Den nya guiden om hedgefonder, som publiceras gemensamt av Alternative Investment Management Association (AIMA), den globala hedgefondsföreningen och Deutsche Bank, beskriver hur den volatila miljön driver ett allt större behov av aktiv riskhantering. Guiden, ’Roadmap to Hedge Funds’ är ett pedagogisk hjälpmedel för institutionella investerare i hedgefonder. Den ursprungliga upplagan av guiden publicerades 2008 och var världens första pedagogiska guide för institutionella investerare i hedgefonder.

Det ”av-mystifierade” branschen genom att angripa missuppfattningar. Det erbjöd vägledning om hur man kan skapa och hantera en hedgefondsportfölj och gav en fördjupad bild av hedgefondstrategier, värdering, hävstångseffekter, likviditets- och riskhantering. Den uppdaterade guiden är även nu skriven av Alexander Ineichen, grundare av Ineichen Research and Management (IR & M). Föga förvånande pekar guiden på nyttan med att investera i hedgefonder och belyser hur branschen snabbt reagerade på förlusterna under krisen 2008. Enligt guiden hade den genomsnittliga hedgefonden återhämtat sig från sina förluster under 2008, redan i oktober 2010, i motsats till globala aktier som inte förväntas återhämta sina finansiella förluster förrän 2015.

Andra höjdpunkter från guiden visar t.ex att den långsiktiga utvecklingen på en hypotetisk investing av $100 i S&P500 Total Return Index i början på förra decenniet skulle haft ett värde på $121 i augusti 2012 medans motsvarande hypotetiska investering i HFRI Fund Weighted Hedge Fun Index skulle haft ett värde på $201 i august 2012. Samtidigt forstätter hedgefonder att visa förmåga att skydda kapitalet i tider av betydande stress i marknaderna, enligt guiden. Managed Futures-fonder har levererat en positiv avkastning under18 av 20 nedgångsperioder på marknaden mellan 1980 och 2012.

Även i de 10 sämsta kvartalen sedan 1990, har en diversifierad hedgefond portfölj bevarat kapital bättre än en global aktieportfölj, säger man. Hedgefondmarknaden har även genomgått en institutionalisering då pensionsfonder i synnerhet har fortsatt att diversifiera sina aktie- och obligationsportföljer genom att investera i hedgefonder i hopp om överlägsen riskjusterad avkastning. Som svar har hedgefonder blivit mer transparenta, förbättrat sina styrningsprinciper och därmed blivit bättre förstådda av institutionella investerare. Medan många aspekter av hedgefondsinvestering har förändrats sedan 2008, har begreppet aktiv riskhantering inte gjort det. I själva verket har betydelsen av aktiv riskhantering ökat under de senaste fyra åren, enligt guiden.

Andrew Baker, VD på AIMA, säger: “AIMA har alltid haft ett nära samarbete med investerarsamfundet med att främja ökad förståelse för hedgefonder. Vi låtsas inte att de senaste fyra åren har varit lätta för branschen, men om något så är det just i svåra tider som dessa som argumentet att aktivt förvaltade värdepapper av specialistförvaltare, med en mängd verktyg till sitt förfogande, är ännu mer övertygande.” Anita Nemes, global chef för Capital Introduction på Deutsche Bank, säger: “Hedgefondsektorn har inte bara genomgått en snabb omvandling under de senaste fyra åren, men även attityder till att investera i hedgefonder har förändrats precis lika mycket. En alltmer institutionell investerarbas för med sig en ny uppsättning av kundkrav, inklusive ökad insyn och förbättrad rapportering och riskhantering. ’The Roadmap to Hedge Funds’ analyserar och ger en förklaring till dessa grundläggande förändringar i branschen.” IR & Ms Ineichen, säger: “Den största skillnaden mellan hedgefonder och traditionell kapitalförvaltning är riskhantering.

Under de senaste fyra åren har en aktiv riskhantering resulterat i en reducering av risk. Anledningen till ett mer konservativt risktagande är främst en ökning av osäkerhet i samband med artificiellt ökande tillgångspriser och andra former av ingrepp i marknaden. De blygsamma avkastningarna i hedgefonder under de senaste fyra åren är ett direkt resultat av minskad risktagning. I huvudsak har hedgefonder gjort vad de är avsedda att göra, vilket är att minska risken när osäkerheten ökar.”

 

Bild: (c) shutterstock—Krivosheev Vitaly

Share.

About Author

Pirkko Juntunen startade sin karriär för 15 år sen då hon började som journalist på Institutional Investors nyhetsbrevsavdelning, med fokus på institutionell kapitalförvaltning. Efter mer än två år rekryterades hon av Financial News för att öka deras internationella nyhetsbevakning om kapitalförvaltning. Hon var även del av det team som startade eFinancialNews.com, en daglig web-baserad tidning som nu ägs av Dow Jones. I july 2004 började Pirkko som produkt-specialist på Fidelity, en amerikansk kapitalförvaltare där hon hade ett nära samarbete med fondsförvaltare som ansvarade för pan-Europeiska, globala och tillväxtmarknadsfokuserade aktiefonder. Sedan 2006 har Pirkko arbetat som filansare, med specialisering på institutionella investerare och med fokus på både traditionella portföljer och hedgefonder. Förutom journalistik arbetar Pirkko även med kommunikation och events inom pensions- och kapitalförvaltningsinduststrin. Pirkko läste internationell journalistik på City University i London och har en examen från Uppsala Universitet. Hon har dubbla medborgarskap i Sverige och Finland och är baserad i London. Sedan April 2012 frilansar Pirkko som journalist på HedgeFonder.nu.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.