- Advertisement -
- Advertisement -

Det sanna värdet av historisk avkastning

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – I ett försök att plocka nästa vinnare eller säkra tillflyktsorter, analyserar investerare många olika beslutfaktorer. Problemet med många av dessa verktyg tillgängliga för privata eller även för institutionella investerare är att de ser tillbaka på siffror baserade på historisk avkastning, på gårdagens nyheter. Och alltför ofta när de vill köpa framtida stjärnor, jagar vi gårdagens vinnare. Men finns det ett värde i att titta på tidigare avkastning, historiska avvikelser, maximala nedgångar, Sharpe-kvoter, etc. för vad min investering sannolikt kommer att gå igenom i framtiden? Åtminstone har compliance officers intagit en tydlig ståndpunkt och hävdar att “historiska resultat är ingen garanti för framtida resultat.”

Vi tenderar att ta itu med ämnet att genom att titta på fonder som klarat sig bra först när man diskuterar ämnet. Säljare som viftar med fondfaktablad med ett diagram som klättrar från nedre vänstra hörnet till det övre högra, troligen en blå eller grön linje och någonstans under den linjen är en röd linje, som inte imponerar och representerar ett jämförelseindex.

Vi kanske kan sätta fingret på några svar, och se vissa problem tydligare när vi ser på frågan från en annan vinkel. Kommer en fondförvaltare, vars meritlista består av fem negativa år med underavkastning jämfört med både index och jämförbara konkurrenter, att vara den som ska lysa under nästa år? Jag tvivlar. Han kommer att få problem att attrahera kapital och talanger, betala sina räkningar och skapa sig ett liv och så småningom ge upp och stänga det som finns kvar av butiken. Jag tror att det är uppenbart i detta fall att tidigare resultat är en indikator på möjliga (!) framtida resultat.

Förmågan att attrahera kapital kommer vanligtvis vara ett resultat av att ha lyckats bra med de tillgångar som har anförtrotts en förvaltare i det förflutna. Inte bara i hedgefondvärlden, där förvaltarnas ersättning vanligtvis är direkt knuten till bra prestationer, kommer detta innebära att förvaltare kan attrahera och betala för fler och bättre talanger, spendera mer på bättre system och analys, resor och studiebesök på plats och ständigt förbättra sin organisatoriska och administrativa supportstruktur. Och desto större investerarna blir kommer de också att kräva detta, eller så kommer kapitalet att försvinna.

Att enbart titta på en förvaltares meritlista kommer aldrig att vara det enda skälet för investeringar. Det kan dock vara en bra källa till information och för att skapa frågor. Hur klarade han sig i tider av stress, hög volatilitet, låg volatilitet, hur har korrelationen till jämförbara fonder och marknader förändrats över tid?

Första gången jag gjorde ett tandemhopp med fallskärm, frågade jag instruktören om han hade gjort det här förut och var lättad att han var mycket erfaren och till synes aldrig dött av att ha fallit till marken. Vi tittar alltid på tidigare prestationer och erfarenhet hos människor när vi gör val från en grupp av kandidater. Vi föredrar en kirurg som utfört en operation lyckosamt 100 gånger, framför en där patienterna skjutsas ut ur operationsrummet med fötterna först. Vi går till restauranger där maten var bra den senaste gången och tittar gärna på en film eftersom Al Pacino är i den. Hans filmer är alltid bra. När du väljer en fotograf för ditt bröllop kommer du att ta en titt på vad hon gjort innan, och när du ska skiljas väljer du den advokat som du känner till från tidigare fall och som kommer att låta dig behålla hunden. Manchester United kommer att slå det lokala fotbollslaget från brandstationen. Och Ferraris nya bil som kommer 2015 kommer att vara snabbare än en Volvo. Vilken i sin tur kommer att kunna lasta fler lådor öl. (Och hunden om du fick behålla den.) Jag förutspår det utifrån deras historiska resultat. Men vänta, det är vad vi tyckte om Porsche också, tills de lanserade Cayman. Fortfarande snabbare än en Volvo, men den kommer att lasta samma mängd öl.

Cayman-modellen representerar också något om man måste vara medvetet om i investeringsvärlden. En stil-drift. En lysande meritlista kan i vissa hörn av den finansiella världen faktiskt bidra till dess misslyckande. En förvaltare av en svensk small cap lång/kort aktiehedgefond som skapar fantastisk, jämn, konstant riskjusterad avkastning som slår kollegor med hästlängder, får under sina första år kämpa för att få in några större investeringar. Men efter att ha arbetat hårt under tre år, kryper de upp till de magiska 100 miljoner dollar i förvaltat kapital och plötsligt öppnas dörrarna och större köporder kommer in. 500 miljoner eller en miljard dollar kommer inte att vara så lätt att placera i sina småbolag. De kan välja att gå för mer likvida bolag, titta på andra marknader eller instrument och samtidigt som man gör det, är chanserna goda att man samtidigt gräver sin egen grav.

Och det är ett faktum, vissa saker fungerar tills de inte gör det. LTCMs meritlista såg okej ut tills den inte gjorde det längre, och ingenting i deras historiska resultat kan ha indikerat vad som skulle komma. Fråga teknologiförvaltarna från 90-talet och deras investerare. Killen som korsade gatan varje morgon mådde bra ända tills han blev överkörd den där enda gången.

Även om jag håller med om att det inte finns någon förutsägande värde alls för framtida resultat, tror jag att historisk avkastning berättar mycket om skicklighet, förmåga och personlighet hos förvaltaren. Kanske även huruvida han sannolikt kommer att vara bättre än sina jämförbara konkurrenter i framtiden. (En bättre förvaltare – vi talar inte om nettoresultat här – från 1994 till 2000 i internetaktier har möjligheten att förlora mindre än sina konkurrenter när 2000/-01 sedan kommer). Något som inte betyder någonting i ett absolut avkastande tänkesätt. Det är också möjligt att han var alldeles för aggressiva och exponerad hela vägen och det visar sig att han var en idiot som hade tur för länge. Var det Warren Buffet som sade “du kan bara se vilka som simmade nakna när tidvattnet är ute.”

Warren Buffet. Låt oss diskutera hans meritlista. Peter Lynch. David Harding på Winton. Bara killar med tur? Vad de gjort tidigare, i årtionden, kommer inte att berätta någonting alls om vad deras fonder kan göra i framtiden?

De långsiktiga resultaten av en fondförvaltare inte kan jämföras med det slumpmässiga utfallet för kulan vid roulettebordet. Fem gånger rött kommer inte berätta att nästa kast kommer eller inte kommer att vara rött igen. Framgångsrik förvaltning av kapital är ett resultat av disciplin, hårt arbete, erfarenhet, skicklighet och talang, kanske lite opportunism. Lite tur också skadar inte.

Bild: (C) Shutterstock.com – Luis Louro

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

CABA Launches ‘Flex2’ for Another Ride on the Spread Curve

Stockholm (HedgeNordic) – In December 2022, Danish boutique CABA Capital launched a closed-end fund with a three-year lifespan to capture risk premiums in Scandinavian...

Truepenny One Step Closer to Launch

Stockholm (HedgeNordic) – Truepenny Capital Management has received authorization as an investment firm and obtained license as a portfolio manager from the Swedish financial...

Rhenman Embracing Change Amid an Ever-Changing Healthcare Sector

Stockholm (HedgeNordic) – The largest equity hedge fund in the Nordics with assets under management just shy of $1 billion, the Rhenman healthcare fund,...

Inside Ilmarinen’s Approach to Hedge Fund Allocation

Stockholm (HedgeNordic) – Ilmarinen, in a tight race with Varma as Finland’s largest earnings-related pension insurance company, has emerged as a noteworthy investor in...

Nordic Hedge Fund Industry Report 2024

Stockholm (HedgeNordic) – HedgeNordic’s Nordic Hedge Fund Industry Report kicks off with an analysis of the industry’s performance across different asset size ranges. This...

BlueOrchard’s Climate Insurance PE Fund Edges Toward $100M

Stockholm (HedgeNordic) – BlueOrchard’s private equity fund dedicated to climate insurance has secured commitments of close to $30 million from two new investors, British...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: Emerging Markets

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -