- Advertisement -
- Advertisement -

Catella Hedge stabil avkastning över tid

- Advertisement -

London (HedgeFonder.nu) – Catella Hedge, multistrategifonden som förvaltas av Ulf Strömsten, har haft en årlig avkastning på 5,3% sedan starten 2004, med en genomsnittlig risk på 2,8%. Ett resultat få hedgefonder kan skryta med. Under samma period hade börsen en avkastning på 8,9% men till en betydligt högre risk på 20,1%. Fram till början av oktober i år har fonden ökat med 4,7% .

Över tid är fördelningen i fonden mellan aktier och räntebärande papper relativt lika, men för tillfället har man dragit ner på andelen aktier. Catella Hedgefond investerar över hela Norden. ”Norden är lite av ett världen i miniatyr, där många bolag har världsledande positioner inom sina branscher. Regionen erbjuder därmed goda diversifieringsmöjligheter, vilket är viktigt i den turbulenta omvärld som vi nu möter. Ett exempel är den norska oil services-sektorn där bolag som Aker Solutions och North Atlantic Drilling visat styrka under året,” säger han.

”Vi vågar stå ut, det visar vi genom att vi ofta förekommer som storägare i mindre bolag. Till skillnad från en vanlig fond får hedgefonder blanka och gör det därmed möjligt att tjäna pengar i en negativ marknad. I tider med låga räntenivåer ökar intresset för hedgefonder, då det fria placeringsmandatet gör det möjligt att skapa bra avkastning trots den låga räntan,” säger Strömsten.

Strömsten menar att oroligheten på marknaden kommer att fortsätta och ytterligare vinstjusteringar är troliga. ”I sådana här marknadslägen får man inte betalt för att ta risk och därför drar vi ner den. Vi har ökat andelen räntebärande investeringar och använder flitigt möjligheten att blanka,” säger han.

Generellt tror Strömsten på en fortsatt inbromsning och att ytterligare stimulanser är nödvändiga för att få fart på tillväxten. Han menar också att förväntningarna ligger fortsatt för högt trots nedrevideringar.

Catella Hedgefond är aktivt förvaltad med fokus på Norden och grundar sig i fundamental analys. Den investerar både i aktier och räntepapper och förvaltar idag 3,5 miljarder SEK. Nästan hela Catellas fondförvaltningsteam är delaktig i skötseln av Catella Hedgefond. Ett team på sju personer, med olika kompetensområden, ger investeraren mervärde. Förvaltarna har i genomsnitt 20 års erfarenhet  och diskuterar dagligen börsens utveckling på kort och lång sikt för att sedan fatta beslut om fördelningen mellan aktier och räntebärande placeringar.

Strömsten bestämmer ytterst om fördelning och inriktning av olika mandat. ”Fördelen med fonden är att du som investerare får en bred exponering mot den nordiska kapitalmarknaden på samma gång som fonden ger en effektiv riskspridning. För att hantera risken i portföljen används terminer och optioner regelbundet,” säger han. Catella Fonders riskavdelning gör varje dag en oberoende översyn av riskerna i samtliga positioner och för fonden som helhet.

 

Bild: (c) shutterstock—janprcha 

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Pirkko Juntunen
Pirkko Juntunen
Pirkko Juntunen startade sin karriär för 15 år sen då hon började som journalist på Institutional Investors nyhetsbrevsavdelning, med fokus på institutionell kapitalförvaltning. Efter mer än två år rekryterades hon av Financial News för att öka deras internationella nyhetsbevakning om kapitalförvaltning. Hon var även del av det team som startade eFinancialNews.com, en daglig web-baserad tidning som nu ägs av Dow Jones. I july 2004 började Pirkko som produkt-specialist på Fidelity, en amerikansk kapitalförvaltare där hon hade ett nära samarbete med fondsförvaltare som ansvarade för pan-Europeiska, globala och tillväxtmarknadsfokuserade aktiefonder. Sedan 2006 har Pirkko arbetat som filansare, med specialisering på institutionella investerare och med fokus på både traditionella portföljer och hedgefonder. Förutom journalistik arbetar Pirkko även med kommunikation och events inom pensions- och kapitalförvaltningsinduststrin. Pirkko läste internationell journalistik på City University i London och har en examen från Uppsala Universitet. Hon har dubbla medborgarskap i Sverige och Finland och är baserad i London. Sedan April 2012 frilansar Pirkko som journalist på HedgeFonder.nu.

Latest Articles

RFP: Search for “Limited Loss” Strategies

Stockholm (HedgeNordic) – A German corporate investor is seeking to invest in at least one “limited loss” strategy, with a minimum allocation of €100...

Indecap and PriorNilsson to Unite Forces

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish fund manager Indecap has announced the acquisition of fund boutique PriorNilsson Fonder, marking the beginning of a strategic collaboration set...

Benchmark-Plus High-Yield Investing at LD Pensions

Stockholm (HedgeNordic) – Danish pension fund LD Pensions manages two separate pension funds, each with different investment horizons. While the allocation across equities, investment-grade...

Small-cap Equities: Entering a Sweet Spot?

By Krzysztof Janiga, CFA, Senior Equity ETF Strategist at SPDR: As valuation levels in large caps became extreme, the market rally began to broaden...

Rhenman’s Healthcare Fund Transitions to Article 8 Classification

Stockholm (HedgeNordic) – Since its inception in mid-2009, the Rhenman healthcare fund has focused on investing in healthcare companies, which contribute to at least...

The ART of Finding Right Tails

Stockholm (HedgeNordic) – Philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘Black Swan’ to describe the tendency to underestimate the likelihood of extreme, hard-to-predict events,...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -