- Advertisement -
- Advertisement -

Uppdatering av Catella Hedgefond och några tankar om riskjusterad avkastning

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – När vi granskar förvaltares resultat utifrån den senaste månadsrapporten som avslutar det första halvåret 2012, kan vi konstatera att vi funnit ett perfekt exempel på hur viktigt det är att bedöma avkastningen i relation till den risk förvaltaren tagit för att uppnå resultatet.  Catella Hedgefond stängde böckerna för juni med en förlust på -0,47%, vilket gör att resultatet för innevarande år faller tillbaka till 2,25%. Stockholm Return Index, SIXRX steg mer än 3% i juni och är upp nästan 7% för de första sex månaderna av året. Förvaltaren skriver i det senaste månadsbrevet: “Fonden hade under månaden en negativ avkastning om 0,47%, det var den negativa exponeringen via terminer och innehavda aktier i Autoliv och Unibet som gav det största negativa bidraget. På den positiva sidan kan nämnas fondens innehav av aktier i Oriflame och HM; fonden hade även bra bidrag ifrån blankade aktier i Danska Novozymes.” Förvaltat kapital för Catella Hedgefond uppgår till 3,4 miljarder SEK, vilket motsvarar nivån vid utgången av 2011, men signifikant lägre än högsta nivån 5,1 miljarder SEK vid slutet av 2009.

Sedan fondens start i mars 2004 har Ulf Strömsten, ansvarig förvaltare, gett en årlig genomsnittlig avkastning på 5,19% eller motsvarande totalt 51,86%, medan SIXRX gav 8,9% per år under samma period. Räknat som totalavkastning under perioden är det cirka dubbla avkastningen, motsvarande 102%. Vad säger det oss? Först och främst: citatet som ofta kopplas till Albert Einstein angående ränta-på-ränta-effekten som den starkaste kraften i universum har fått ytterligare ett tydligt bevis. För det andra: inget.

Missförstå mig inte: absolut avkastning är nyckeln till vilken investering som helst, fonder förväntas leverera avkastning. Avkastning är betydelsefullt! Det är vad investerare är ute efter och vad kapitalförvaltare är betalda att leverera. Men den enskilda siffran är bara ena sidan av myntet. Den andra sidan är risk. Och vi kommer inte att sluta slå på trumman för ”riskjuserad avkastning”. Catella Hedgefonds standardavvikelse (annualiserad, 24 månader) är 2,41% jämfört med 22,19% för SIXRX. Att jämföra fonden med ett riskjusterat index, som att använda Sharpe-kvoten målar en helt annan bild. Antaget riskfri ränta på 1,5% levererar Catella Hedgefond  en Sharpe-kvot på 1,53 medan SIXRX summerar till marginella 0,33.
För att förtydliga vad vi säger ovan: en kapitalförvaltares uppgift är, enligt vår uppfattning, att uppnå högsta möjliga riskjusterade avkastning för sina investerare. Och båda delar av den slutsatsen, det vill säga ”riskjusterad” och ”avkastning”, är avgörande. Det är helt enkelt inte meningsfullt att ha en Sharpe-kvot högre än Empire State Building, med en avkastning på 2%.

En årlig genomsnittlig avkastning på 5% till en volatilitet om 2,5% låter som en rimlig investering. Personligen skulle jag föredra 10% med 5% volatilitet. Men kanske det är därför jag skriver artiklar och inte förvaltar en fond.

 

Bild: (c) shutterstock—SVLuma 

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Rhenman’s Healthcare Fund Transitions to Article 8 Classification

Stockholm (HedgeNordic) – Since its inception in mid-2009, the Rhenman healthcare fund has focused on investing in healthcare companies, which contribute to at least...

The ART of Finding Right Tails

Stockholm (HedgeNordic) – Philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘Black Swan’ to describe the tendency to underestimate the likelihood of extreme, hard-to-predict events,...

Cevian Acquires Stake in Swiss Insurer

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish activist investor Cevian Capital has unveiled a 3.12 percent stake in Swiss insurer Baloise Holding AG. The stake is valued...

Nordic Hedge Funds Sustain Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Following its strongest first quarter in 15 years, the Nordic hedge fund industry sustained momentum into April. As reflected by the...

The Hands-On Approach of NCI Advisory in Debt Investing

Stockholm (HedgeNordic) – With over 45 years of expertise in structured finance and debt asset management, Jørgen Beuchert has dedicated the last 15 years...

Hedge Fund Journal: Calculo Best in Commodity Trend Following

Stockholm (HedgeNordic) – Calculo Evolution Fund, a pure commodity trend-follower based in Denmark, has been recognized as the “Best Performing Commodity Trend Follower” over...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -