- Advertisement -
- Advertisement -

Intervju med Anders Blomqvist – Ålandsbanken Commodity Fund

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Sedan förvärvet av svenska Kaupthing förvaltar Ålandsbanken en global macro-hedgefond och för två år sedan startade dessutom en råvarufond.  Ålandsbanken Commodity Fund är en aktivt förvaltad fond som investerar globalt på råvarumarknaderna och har som mål att avkasta mer än jämförelseindexet TR/J CRB Total Return Index. Fonden startades på dagen för två år sedan, den 29 oktober 2010, vilket föranledde oss att hälsa på den ansvariga förvaltaren Anders Blomqvist och lära oss mer om hans investeringsstrategier. Här är vad han sa:

HedgeFonder.nu: Kan du beskriva de grundläggande strategierna i fonden?

Anders Blomqvist (bild): Vi försöker identifiera riskpremier i råvarumarknaderna och konstruera en balanserad och robust portfölj baserad på dessa. För att göra detta använder vi en kvantitativ modell. De viktigaste signalerna är terminsstrukturer och momentum på terminsavkastningar. Båda dessa signaler fångar premier i råvarumarknaderna som antingen köpare eller säljare är villiga att betala. Med hjälp av en optimeringsrutin konstruerar vi en effektiv men robust portfölj.

HedgeFonder.nu: Vad är viktigast för handlingssignalerna i fonden, är det trend, momentum, breakouts…?

Anders Blomqvist: De två viktigaste signalerna är terminsstrukturer och terminsavkastningarnas momentum. Terminsstrukturer är relativt stabila medan vissa momentumsignaler är snabbare vilket ger fler förändringar. Genom målet om en konstant aktiv risk kan även förändringar i voltilitetsmiljön ge upphov till reallokering.

HedgeFonder.nu: Hur genererar du investeringsidéer?

Anders Blomqvist: Många är resultatet av den kvantitativa förvaltningsmodellen vi använder. Dessutom genererar vår makrovy ett antal investeringsidéer och vi kan ta in diskretionära positioner. Dock ligger de flesta av dessa i linje med modellen men använder exempelvis andra terminskontrakt eller en annan del av terminskurvan.

HedgeFonder.nu: Hur bestämmer du när en position ska öppnas och stängas samt vilket storlek positionen ska ha?

Anders Blomqvist: Storleken på en position beror på styrkan i signalerna relativt andra signaler och hur positionen korrelerar till den övriga portföljen. En position öppnas när signalen blir tillräckligt stark och stängs om signalen tappar i styrka.

HedgeFonder.nu:  Är processen för att stänga en vinnande position identisk med den för att stänga en förlorande position?

Anders Blomqvist: I princip ja. Dock kan vi alltid diskretionärt besluta att stänga en position. Då finns inte samma symmetri mellan vinnande och förlorande positioner. Det ligger närmare till hands att stänga en förlustposition och göra en fördjupad analys av dess prisrörelse.

HedgeFonder.nu: Råvaror kan likt andra tillgångar såsom aktier röra sig snabbt och ihållande, i synnerhet när de faller i värde. Har du upplevt några skillnader i avkastningsförväntan på långa och korta positioner?

Anders Blomqvist: Råvaror som grupp uppvisar faktiskt inte samma negativa skew som exempelvis aktier. Däremot skiljer sig alltid en kort och en lång position aritmetiskt: en lång minskar i storlek när den går dåligt medan en kort ökar! Det måste man självklart ta hänsyn till i sin portföljkonstruktion.

HedgeFonder.nu: Vad är det du gillar med beta när alla andra i hedgefondvärlden verkar jaga alfa?

Anders Blomqvist: Vi tror på råvaror som ett eget tillgångslag för att det är en real tillgång som historiskt varit lågt korrelerad till aktier och obligationer. Dessutom har den en inbyggd hedge för oljeprisuppgång (exempelvis vid oro i Mellanöstern). Men vi jagar också alfa! Efter fondens första två år är jämförelseindexet så gott som oförändrat medan fonden avkastat ungefär 15%  – så uppenbarligen spelar alfa en viktig roll!

HedgeFonder.nu: En studie av Standard & Poors verkar visa det många redan visste: Väldigt få fondförvaltare lyckas slå sina index på aktiesidan. Hur bra är råvaruförvaltare på att överträffa sina index?

Anders Blomqvist: Råvarumarknaden skiljer sig från aktiemarknaden i att den är en försäkringsmarknad medan aktiemarkanden är en kapitalanskaffningsmarknad. De kommersiella aktörerna använder råvaruterminer för att hantera prisrisker och är beredda att betala en riskpremie för detta. En råvaruförvaltare som är bra på att identifiera var dessa premier finns kommer slå ett index över tiden. Aktiemarknaden är däremot ett nollsummespel före kostnader och avgifter. Slår någon index är det någon annan som missar index.

HedgeFonder.nu:  Var placerar du fonden i investeringsuniversumet? Det låter mycket som en CTA men jag förstår att du skulle beskriva den annorlunda.

Anders Blomqvist: I första hand är vi en lång råvarufond. Vi skiljer oss gentemot många CTAer i att vi endast handlar råvaror och att vi har ett långt bias med en nettoposition mellan 70%-130%. Vidare är vi mindre momentumorienterade än de flesta CTAer. Däremot påminner vi om en CTA i meningen att vi använder råvaruterminer och korta positioner som en central del av strategin.

HedgeFonder.nu:  Ditt fokus vad gäller risk/avkastning kretsar kring aktiv risk (tracking error) relativt Thomson Reuters/Jefferies CRB Index (TR/J CRB), ett av de vanligaste råvaruindexen. Kan du beskriva aktiv risk mer i detalj och varför det är det relevanta måttet?

Anders Blomqvist: Aktiv risk är volatiliteten relativt ett index. Anledningen att vi använder det snarare än ett absolut riskmått är att det blir tydligare för våra investerare. De kan därmed dekomponera risken och avkastningsförväntan i två delar: Förväntan på jämförelseindexet respektive den aktiva förvaltningen runt indexet. Eftersom dessa över tiden lär vara oberoende är en sådan dekomposition meningsfull.

HedgeFonder.nu: Vem är fonden till för och vem är er typiska investerare?

Anders Blomqvist: Fonden är till för att ge en smart exponering mot råvaror som en del av en investeringsportfölj. Idag är de flesta investerarna private bankingkunder och mindre institutioner som använder fonden som en riskbärande investering att komplettera en portfölj där aktier dominerad portföljrisk. På sikt tror vi att även retail och större institutioner tillkommer i vår investerarbas.

HedgeFonder.nu: Idag förvaltar du omkring 140 miljoner SEK i fonden. Hur förväntar du dig att risk/avkastningsprofilen och investeringsuniversumet förändras när du når en miljard SEK, och sedan en miljard USD?

Anders Blomqvist: En miljard SEK skulle inte nämnvärt påverka strategierna, universumet eller risk/avkastning. Ytterligare en storleksordning större AUM skulle göra oss trögrörligare. Då räknar vi med att kunna kompensera med utökade strategier och förfinad exekvering.

HedgeFonder.nu: I Sverige och på andra ställen får många stora institutioner såsom AP-fonderna inte investera i råvaror. Jag är säker på att du har en åsikt om det.

Anders Blomqvist: Synen på råvaror – bland både privatpersoner och institutioner – håller på att ändras. Sommarens AP-fondsutredning öppnade för att AP-fonderna på sikt ska kunna investera i råvaror. Det skulle betyda mycket för råvaror som ett tillgångsslag bland svenska investerare.

HedgeFonder.nu: Kan du dela med dig någon marknadsvisdom till oss?

Anders Blomqvist: Underskatta inte tidsdimensionen! Dynamiken som uppstår i flera perioder eller över ett kontinuum av tid är har stor påverkan på portföljkonstruktion och cash management. I synnerhet inte om du bygger en kvantitativ modell!

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Kamran Ghalitschi
Kamran Ghalitschi
Kamran has been working in the financial industry since 1994 and has specialized on client relations and marketing. Having worked with retail clients in asset management and brokerage the first ten years of his career for major European banks, he joined a CTA / Managed Futures fund with 1,5 Billion USD under management where he was responsible for sales, client relations and operations in the BeNeLux and Nordic countries. Kamran joined a multi-family office managing their own fund of hedgefunds with 400 million USD AuM in 2009. Kamran has worked and lived in Vienna, Frankfurt, Amsterdam and Stockholm. Born in 1974, Kamran today again lives in Vienna, Austria.

Latest Articles

Salkovic Named Co-Manager of Sweden’s Largest Tech Fund

Stockholm (HedgeNordic) – Swedbank Robur has appointed Nejla-Selma Salkovic as the co-manager of Swedbank Robur Technology, alongside Christian Blink, who is the responsible portfolio...

Best-Ever Start to the Year for Nordic Hedge Funds

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic hedge fund industry, as indicated by the Nordic Hedge Index, has kicked off the year with its strongest performance...

“This is a Bear Market Rally”

Stockholm (HedgeNordic) – Broad stock markets have staged a solid recovery since the bear-market low of mid-October 2022. Despite the passage of nearly one...

Nasdaq Introduces Futures Tied to Swedish Small-Cap Index

Stockholm (HedgeNordic) – Nasdaq has rolled out futures linked to the OMX Sweden Small Cap 30 ESG Responsible Index. This index, and by extension,...

Norselab’s Credit Arm Eyes AUM Doubling with New Hire

Stockholm (HedgeNordic) – Norselab’s credit arm, which has grown to NOK 2.7 billion in assets under management within just 18 months since its inception,...

Nykredit’s Former Fixed Income Head to Join HP Fonds

Stockholm (HedgeNordic) – After departing from his role as Head of Fixed Income at Nykredit Asset Management six months ago, Henrik Jørgensen will be...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: Emerging Markets

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -