Norges Bank: 14 av 14 spår oförändrad ränta 31/10

STOCKHOLM (Direkt) Analytikerna är eniga om att Norges Bank kommer att lämnastyrräntan oförändrad vid det penningpolitiska mötet den 31 oktober.

Det framgår av en enkät som TDN Finans har sammanställt.

Samtliga 14 ekonomer tror att Norges Bank kommer att lämna styrräntan oförändrad, på 1,5 procent, efter onsdagens penningpolitiska möte.

“Vi väntar ingen ändring i styrräntan nu. Norges Bank kommer att lägga fram en ny räntebana, och vi väntar att denna kommer att bli något flackare än den bana som presenterades i juni. Vi väntar oss inte att räntebanan ska signalera en räntesänkning, men en första räntehöjning kommer senare än i junibanan, troligtvis någon gång i andra halvåret 2013”, skriver DNB Markets i ett marknadsbrev.

Handelsbanken Capital Markets skriver i ett marknadsbrev att även om löneökningarna nästa år knappast kommer bli lika höga som i år, så fortsätter de att vara högre än i grannländerna. Inflationen väntas dock hålla sig låg, och Norges Bank har ingen brådska med att höja räntan.

“Preliminärt ser vi nu framför oss en första räntehöjning i augusti nästa år, följt av en till i december det året. Inte desto mindre tror vi att Norges Bank kommer att börja höja tidigare än andra centralbanker, något som får kronan att stärkas vidare, vi tror till 7:10 mot euron”, skriver Handelsbanken.

SEB skriver i ett marknadsbrev att de väntar sig en oförändrad ränta och endast en liten förändring av räntebanan.

De ekonomiska indikatorerna har varit blandade på senare tid, med svag detaljhandel under juli-augusti relativt andra kvartalet och sjunkandevaruexport som indikerar en relativt markerade nedgång i BNP-tillväxten tredje kvartalet. Däremot var den senaste regionala rapporten från Norges Bank lugnande, då den antydde en trendtillväxt i fastlands-BNP i linje med centralbankens prognos. Kärninflationen är också fortsatt dämpad och något under prognos.

Räntebanan väntas endast ändras något, och ta bort varje sannolikhet för en räntehöjning före årsskiftet men fortsatt indikera en första höjning i mitten av 2013. Lägre inflation väntas tynga räntebanan, medan en starkare krona delvis bör motverkas av klart lägre marknadsräntor. En nedreviderad global tillväxt och förändrade ränteförväntningar utomlands kan ge nedåtrisker för juniprognosen om en styrränta på 2,00 procent fjärde kvartalet 2013, skriver SEB.

Norges Bank publicerar räntebesked och penningpolitisk rapport klockan 14 den 31 oktober.

Bild: (c) shutterstock—Rozhkovs 

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.