CTA

Saftig avkastning för Coeli Spektrum i Juli

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Spektrum, Coelis modellbaserade trendföljande fond, hade en imponerande avkastning på 6,57 procent i juli. Fonden ingår i Select, som är ett samlingsnamn för Coelis utbud av alternativa investeringar.

Hittills har bara en av åtta fonder i Barclay CTA Index rapporterat in sin juli-avkastning, så en jämförelse är svårt att göra, men en snabbtitt på jämförbara strategier indikerar att Coelis fond jämförelsevis har levererat en mycket stark avkastning. Barclay CTA-Index indikerar plus 0,4 procent. Subindex BTOP50, som består av de största fonderna i branschen, är upp 0,12 procent. För en jämförelse mellan olika CTA-index, klicka här.

Fonden startade i juni 2008. Förvaltarna Björn Elfvin och Ingemar Bergdahl handlar systematiskt 34 marknader med två kvantitativa modeller. Portföljen omfattar aktieindex, råvaror, räntor och valutor i USA och Europa. Merparten av avkastningen kommer från trendföljande modeller, medan ungefär en fjärdedel av signalerna som genererar affärer kommer från antitrendmodeller.

”Under månaden var fonden uppe mer än 14%”, berättar Björn Elfvin över telefon och fortsätter: ”Fonden hade mycket god avkastning från innehaven inom jordbrukssektorn, som vete och majs, men även de amerikanska och tyska ränteterminerna gick mycket starkt. Torkan i den amerikanska kornboden i mellersta USA har varit en starkt drivande kraft bakom prisuppgången inom jordbruket.”

Fondens trendmodell hittade rörelsen tidigt och var i vissa marknader inne redan i mitten av juni och låg kvar ända fram till toppen under andra halvan av juli. Där stoppades vissa positioner ur. Priset på majs har dock fortsatt att stiga och noterade en ny högstanivå kring ca 8,17 USD i decemberterminen.

”Både jordbruks- och räntemarknaderna vände 23-24 juli och flera positioner stoppades då ur. Vi tappade kring tio positioner av de 34 marknader vi handlar”, berättar Björn. Fonden toppade den 20 juli för att därefter falla tillbaka, men månadsslutet har ändå den högsta NAV-kursen sedan fondens start, mätt på hela månader.

Det är normalt för – åtminstone renodlade – trendföljande fonder att ge tillbaka en del av vinsten efter en riktigt stark marknadsrörelse. Fonden kommer typiskt sett att vara tungt investerad och priserna toppar en bit ovanför de rekylnivåer som måste tangeras för att en viss position skall stoppas ur. Det ständiga dilemmat för trendföljande strategier är att man aldrig kan komma in i marknaden på botten och ej heller stänga igen en position just när priset toppar. I själva verket tar det tid och en viss prisrörelse från en botten för att etablera en trend. Det behövs också ett visst utrymme för en motrörelse innan trenden kan definieras som bruten. Det kanske går att jämföra med en hamburgare, där man kanske vill komma åt den goda och saftiga köttbiten i mitten men strunta i brödet.

Efter en sådan period, med kraftiga rörelser, tenderar de trendföljande fondernas risknivå att vara lägre med mindre andel av kapitalet investerat (dvs bundet i säkerhetskrav). Därigenom minskar möjligheterna till avkastning tills fonden byggt upp nya positioner igen.

På månadsbasis så faller juli inom ramen för fondens tidigare resultat, som exempel december 2010 där Coeli Spektrum avkastade 8,81 procent och april 2011 när fonden hade sin bästa månad hittills med hela 9,13 procent avkastning. Fondens hittills sämsta månad är januari 2010 med en förlust på 4,60 procent.

Förvaltat kapital i Coeli Spektrum ökar hela tiden och är för närvarande uppe i ca 450 miljoner kronor vilket är de högsta siffrorna sedan fondens start.

Bild: (c) H.Kroh—pixelio.de

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Comments are closed.