- Advertisement -
- Advertisement -

Aptit för hedgefonder fortsätter globalt

- Advertisement -

London (HedgeFonder.nu) – Europeiska investerares intresse för hedgefonder fortsätter och de flesta vill fortfarande helst investera i strategin Global Macro-fonder, trots undermålig prestation jämfört med andra strategier.

Analys från Deutsche Bank påpekar att även om det är uppenbart att investerare drivs mot Global Macro-strategier på grund av dagens politiska och ekonomiska osäkerhet, vilket i sin tur resulterar i att mindre fundamentala kriterier inte kan påverka marknadsrörelserna i samma utsträckning som vanligt, finns det även en annan drivkraft bakom trenden.

Enligt Deutsche Bank säger europeiska investerare att de är underviktade på makro-strategier. Hedge Fund Reviews data för första kvartalet 2012 visar att investerare har 21.68% i makrostrategier, jämfört med 39.30% i slutet på 1990. Dagens allokering är den minsta av alla HFRs fyra kategorier; relative value, equity hedge, macro och event-driven. Deutsche Bank tror att trenden med att öka allokeringen till makro-strategier därför kommer att fortsätta ett tag framöver.

Deutsche Banks analys har också tittat på inflödet av kapital till hedgefonder i de stora hedgefond-centra i världen som Genève och Chicago t.ex.

Miljön för hedgefond-i-fonder och privatbanker fortsätter att vara utmanande i Genève. Även de med en relativt bra position i marknaden har svaga inflöden av kapital och känner allt större oro över effekterna av undermålig avkastning, som leder till kundernas uttag av investerat kapital.

Speciellt equity long/short-strategier pekades ut som undermålig och investerare fokuserar i större grad på discretionary macro, systematiska aktiefonder och strategier med element av taktisk handel.

Europeiska investerare allokerar även mer kapital direkt i hedgefonder, istället för som man traditionellt gjort, genom hedgefond-i-fonder.

Investerare baserade i Asien fortsätter att visa intresse för hedgefonder men enligt Deutsche Bank har de inte sett några nya investerare som allokerat till hedgefonder i år.

Asiatiska institutioner är relativt nöjda med sina portföljer och är selektiva med förändringar. Lokala family office-investerare tittar närmast på likvida Global Macro/CTA strategier, samt kvantitativa fonder, till följd av strategiernas senaste framgångar. Generellt är intresset störst för pan-Asiatiska strategier. Intresset för kinesiska fonder är relativt lågt för att investerare är försiktiga med nya allokeringar. Deutsche Bank ser dock ett något större intresse för Japan-fokuserade förvaltare.

Utvecklingen av Qualified Domestic Limited Partner Scheme, som startades av kommunalstyrelsen i Shanghai, följs med intresse. Enligt den planen kommer internationella hedgefonder få tillgång till lokala Kinesiska investerare.
Deutsche Banks Chicago-team har genom möten med pensionsfonder och hedgefond-i-fonder fått uppfattningen att investerare fortsätter att vara fokuserade på makro och tail risk-fonder, på grund av den fortsatta ekonomiska osäkerheten, framförallt i Europa.

Inom equity long/short-strategierna försöker investerare identifiera mer sektor- eller geografiskt fokuserade förvaltare med låg korrelation till deras övriga equity long/short-förvaltare för att diversifiera long/short portföljen.

Historiskt sett har investerare i USA varit motvilliga att investera i trading-fokuserade och kvantitativa aktie strategier men visar nu ett intresse av att träffa denna typ av förvaltare.

Många av de stora hedfgefond-i-fonderna säger också att de överväger eller har satt igång seed och emerging-manager fonder. De säger att en mängd talangfulla förvaltare kommer från prop-trading avdelningar eller lämnar väletablerade hedgefonder för att starta eget.

De större, väletablerade ’seeders’ har varit saktfärdiga med att placera kapital, så hedgefond-i-fonderna tror att investera i nya oetablerade hedgefondförvaltare är en betydande investerings möjlighet.

Deutsche Banks Kanada-team har i sina möten med investerare sett att alternativa investeringar fortsätter att vara av intresse och flera investerare säger sig planera en ökning av sin allokering till hedgefonder. Kanadensiska investerare är också intresserade av okorrelerade avkastningsströmmar som kan komplettera deras kärnallokeringar. Global Macro är en av de populäraste strategierna. Ämnet om equity long/short jämfört med long only-strategier diskuterades också och investerare överväger passiva investeringar för en effektivare beta-exponering.

Bild: (c) shutterstock—Arsgera

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Pirkko Juntunen
Pirkko Juntunen
Pirkko Juntunen startade sin karriär för 15 år sen då hon började som journalist på Institutional Investors nyhetsbrevsavdelning, med fokus på institutionell kapitalförvaltning. Efter mer än två år rekryterades hon av Financial News för att öka deras internationella nyhetsbevakning om kapitalförvaltning. Hon var även del av det team som startade eFinancialNews.com, en daglig web-baserad tidning som nu ägs av Dow Jones. I july 2004 började Pirkko som produkt-specialist på Fidelity, en amerikansk kapitalförvaltare där hon hade ett nära samarbete med fondsförvaltare som ansvarade för pan-Europeiska, globala och tillväxtmarknadsfokuserade aktiefonder. Sedan 2006 har Pirkko arbetat som filansare, med specialisering på institutionella investerare och med fokus på både traditionella portföljer och hedgefonder. Förutom journalistik arbetar Pirkko även med kommunikation och events inom pensions- och kapitalförvaltningsinduststrin. Pirkko läste internationell journalistik på City University i London och har en examen från Uppsala Universitet. Hon har dubbla medborgarskap i Sverige och Finland och är baserad i London. Sedan April 2012 frilansar Pirkko som journalist på HedgeFonder.nu.

Latest Articles

RFP: Search for “Limited Loss” Strategies

Stockholm (HedgeNordic) – A German corporate investor is seeking to invest in at least one “limited loss” strategy, with a minimum allocation of €100...

Indecap and PriorNilsson to Unite Forces

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish fund manager Indecap has announced the acquisition of fund boutique PriorNilsson Fonder, marking the beginning of a strategic collaboration set...

Benchmark-Plus High-Yield Investing at LD Pensions

Stockholm (HedgeNordic) – Danish pension fund LD Pensions manages two separate pension funds, each with different investment horizons. While the allocation across equities, investment-grade...

Small-cap Equities: Entering a Sweet Spot?

By Krzysztof Janiga, CFA, Senior Equity ETF Strategist at SPDR: As valuation levels in large caps became extreme, the market rally began to broaden...

Rhenman’s Healthcare Fund Transitions to Article 8 Classification

Stockholm (HedgeNordic) – Since its inception in mid-2009, the Rhenman healthcare fund has focused on investing in healthcare companies, which contribute to at least...

The ART of Finding Right Tails

Stockholm (HedgeNordic) – Philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘Black Swan’ to describe the tendency to underestimate the likelihood of extreme, hard-to-predict events,...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -