Amerikanska lagren av råolja sjönk

STOCKHOLM (Direkt) De amerikanska lagren av råolja sjönk med 11,6 miljoner fat under föregående vecka.

Det rapporterade American Petroleum Institute, API, på tisdagskvällen.

Lagren av bensin minskade med 1,3 miljoner fat, medan lagren av destillat sjönk med 1,4 miljoner fat.

Importen av råolja minskade med 0,8 miljoner fat per dag, medan importen av oljeprodukter steg med 0,02 miljoner fat.

Raffinaderiernas kapacitetsutnyttjande minskade 0,9 procentenheter till 92,7 procent.

API samlar lagerinformation från raffinaderier, bulkterminaler och pipelines på frivillig basis. Till energidepartementets veckostatistik kräver regeringen att rapporter ska lämnas.

Energidepartementets officiella lagerrapport släpps klockan 16.30 på onsdagen. Medianprognosen i Bloomberg News analytikerenkät pekar mot att råoljelagren ska ha sjunkit med 1,1 miljoner fat.

Lagren av bensin väntas ha varit oförändrade, medan lagren av destillat spås ha ökat 1,3 miljoner fat.

Kapacitetsutnyttjandet vid raffinaderierna beräknas ha sjunkit 0,50 procentenheter.

Bild: (c) shutterstock_dvand

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Comments are closed.